Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Nee Thodu Kavali (2002)

చిత్రం: క్రాక్ (2020)
సంగీతం: ఎస్.ఎస్.తమన్ 
నటీనటులు: రవి తేజ, శ్రుతి హసన్, 
దర్శకత్వం: గోపీచంద్ మలినేని 
నిర్మాత: బి.మధు
విడుదల తేది: 09.01.2021Songs List:బాలామణి ఎంత పని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నీతోడు కావాలి (2002)
సంగీతం: వలీషా బాబ్జి , సందీప్
సాహిత్యం: భాషశ్రీ
గానం: ఉదిత్ నారాయణ, స్వర్ణలత

పల్లవి:
బాలామణి ఎంత పని చేశావే నువ్వు
ఈత ముల్లు గుచ్చి గుండె పెట్టావే చిల్లు
తాటి చెట్టు కింద తాగుతుంటే ముంత కల్లు
జొన్న చేలో నడిచి వచ్చి కలిపావే కళ్ళు..
సుందర ఇందరి ముందర చేయకు
చిందర వందర
గుట్ట కింద గట్టుకాడ దారి కాచి ఉండు వస్తా
పటా పటా పట్టు పట్టి నిన్ను దోచుకుంటా
నా గుండెలోన గూడు కట్టి
నిన్ను దాచుకుంటా 


చరణం: 1
నడుమే కదిలే గలగల ఆ నదల్లే
ఎదలో వరదలే జలజలమని పొంగించే
ఎంకి పాటనంటూ కమ్మగ పాడుకుంటూ కంకిపూలపైన
పిట్టల ఎగిరిపోనా
కంటి పాపవంటూ కనులో దాచుకుంటూ చంటి పాపనంటూ
మదిపై వాలిపోనా
పొదలో సుధలే చిలికీ వగలే పంచనా
పగలే సెగలే రగిలీ కథనే పెంచనా
అందగాడ సందెకాడ సందు చూసుకోర..
ఆ కంచెకాడ మంచమేసి పూలుజల్లుకోరా..
 
చరణం: 2
ఎగిసే కొలనులో కొరమేనును తెప్పించి
అదిరే పులుపుతో వలపేనే వడ్డిస్తా
అతడు. కురిసే వానలోన చినుకైపోయినట్టు
తనువే తాకినేను చీరై చుట్టుకోనా...
ఆమె. మెరిసే బుగ్గలోని విరిసే సిగ్గులన్నీ పరిచా
ఆకుమీద జోడుగ నంచుకోరా
అతడు. మిధునం మధనం కలిసి జరిపే సంబరం
ఆమె. అధరం అధరం వణికి మరిచే అంబరం
అతడు. కీచుకీచు పిట్టా నీను గంపకింద పెట్టా సందుచూసి
ముద్దు మీద ముద్దు పంచిపెట్టా
గీతం సంగీతం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నీతోడు కావాలి (2002)
సంగీతం: వలీషా బాబ్జి , సందీప్
సాహిత్యం: భాషశ్రీ
గానం: హరిహరన్, ఉష

పల్లవి:
గీతం సంగీతం చెలి పెదవుల సరిగమలో
నిత్యం సాంగత్యం ప్రియ తనువుల మధురిమలో
శతమానం అంటూ ప్రియహారం వేయనా
సహకారం అంటూ మమకారం పంచనా
ప్రణమామి అంటూ ప్రాణమివ్వనా

చరణం: 1
ఓ చెలియా ఇది నిజమా నీ పలుకే పరవశమా
నిజమెరుగనులే సాంతం నినుగని ఇక నిరంతం
మదిలయలకు వసంతం కలిగే
ఎంత ఎంత దూరం అందాల ప్రేమ తీరం అంటూ
చెప్పవోయి ప్రాయంనీ ప్రేమ స్థావరం
ఉంది కొంత దూరం దాయాలి అంతవరకూ
మీరు గుండెలోనే భారం అంటుంది పావురం
నిను చూసే మదిరాసే కావ్యము
నిను చేరే ఎద హాయె ఎంత భాగ్యము
గగనాలే నీవై భువనాలే మరువనా
జవరాలే నేనై పరువాలే పంచనా
నీచెంత ఎంత హాయిలే ప్రియా

చరణం: 2
ఈ హృదయం అతి సృజనం నీ శృతిలో ప్రతి నిమిషం
శశి పరువపు అజంతం పిలిచెనులే అచెంతం
కసి పెదవులే నా సొంతం చేసే
నిన్నలేని భావం నిన్ను చూసి నాకే నాలో
గుండేలోన చేరి గోల చేశినా
నింగినున్న స్వర్గం పంచిన్నావు నేలమీద ఎన్ని
జన్మలైన నిన్ను వీడనే
నీ సాయం నీ ప్రాయం నాకు అవసరం
ఓ నేస్తం నీకోసం నేను అంకితం
నా వలపే నీదై బహుమానం ఇవ్వగా

నా తలపే నీకై పరిహారం కట్టగా
ఈ జన్మకింత చాలులే ప్రియా
గీతం సంగీతం ప్రియ తనువుల మధురిమలో
నిత్యం సాంగత్యం చెలి పెదవుల సరిగమలో
శతమానం అంటూ ప్రియహారం వేయనా
సహకారం అంటూ మమకారం పంచనా
ప్రణమామి అంటూ ప్రాణమివ్వనాజానేభీదో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నీతోడు కావాలి (2002)
సంగీతం: వలీషా బాబ్జి , సందీప్
సాహిత్యం: భాషశ్రీ
గానం: సునిధీ చౌహాన్

పల్లవి:
జానేభీదో జానేభీదో మేరేయారో...
ఆనేవాలా కల్ తోహై సాథ్ యారో
కల్ గయా డల్ గయా ఏక్ అప్నా బన్ కా థిఖాగయా సపనా
జీవితానికి రోజులుగా నాలుగంటే నాలుగురా
నిన్న నేటికి సాక్ష్యమురా రేపు మనకిక లక్ష్యమురా
లైఫే ఛాలెంజ్ అనుకొని

చరణం: 1
చమబ్బు చాటు ఉరిమే అమెరుపులోని వెలుగే
మురిపించి మాయమైనా కన్నుల్లో నిలిచిపోదా..
ఆకాశంలోనే కదిలే కోటి తారలున్నా...
ఆ రాలే ఉలకలవైపుకు మనసులాగిపోదా...
అలరించే అందాలన్ని క్షణికమైనవే అయినా మనకు
చిరకాలం దాని వెలుగులో నడిచిపోరా నువ్వు....
You will ...gain it ... చలో చలో !!

చరణం: 2
కంటిలోనే నిత్యం ..కదలాడు కొంటె స్పష్నం
సాధించి చూడుసత్యం కాగలదులేరా ముత్యం
ఆ సాగరతీరంలోని ఇసుక గూడులన్నీ
నిలవాలి ఆశల గూటిలో రాతిమేడలౌతూ..
చై జారిందేదో అంటూ భాదపడుట మార్చేసి ట్రెండు
గడిచిందే రేపటి కొలకు స్పూర్తిచేయి ఫ్రెండు
Shoot it...Chase it... చలో చలో

జానే భీదో జానేభదో మేరేయారో .....అనేవాలా కల్లోహై సాథ్ యారో
కల్ గయా....డల్ గయా ఏక్ అప్నా బన్ కా థిఖాగయా సపనా
like a diamond in the sky యే హమారా జీవన హై
What you loose is not so high
how to reach it దేఖో భాయి
shoot it...chase it...చలో చలో
అందాలకోన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నీతోడు కావాలి (2002)
సంగీతం: వలీషా బాబ్జి , సందీప్
సాహిత్యం: భాషశ్రీ
గానం: వలీషాబాజ్జీ

పల్లవి:
అందాలకోన కోసంచుల్లో చేన ఆ చేనులోన
ఓ గుండెకూన గళమే విప్పెనుసోనా ఓ రాగమైనా
పలికే ఆ రాగము భావము జగమే మెచ్చినదోయి
యుగమే ఏ రూపుగ మారిన నిజమై నిలిచెను రేయి
మదిలో ఆకాంక్షను పెట్టి కృషినే తోడుగ చేయి
కలిగే ఆ రోజును చూడర రాజువు నీవే భాయి

చరణం: 1
కృషి వుంటే మనిషైనా ఋషులౌదురే అంటూ అన్నాడో కవిబ్రహ్మ నాడు
ఈకాంక్షే కలిగిందో గుండెల్లోనే రోజు నీకంటూ ఎదురేదినేడు
సాధ్యం కాదన్నది ఏదీ భువిలోనే లేదను సత్యము
కూసంత నడుమే కడితే దివినైన తాకుట తథ్యము
నీపైనీ నమ్మకాలే నిన్ను నడిపించు కడవరకు......

చరణం: 2
నాకంటూ ఓ రోజు ఉందంటు ఓ నేస్తం సాగించు నీ జీవ ప్రాయం
నీలోను కొలువున్న కొండంత ఆ ఆశే సాధించి పెట్టేనే గమ్యం
నీ ఓటమి నీ విజయమునకు తొలిమెట్టె నిలువక మానదు
చైజారిన ఆ అనుభవమే గెలిపించి వదలక మానదు
ఏ గ్రహణమేమి నిన్ను వంచదు గుండెల్లో దమ్ముంటే

నీతోడుకావాలి... పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నీతోడు కావాలి (2002)
సంగీతం: వలీషా బాబ్జి , సందీప్
సాహిత్యం: భాషశ్రీ
గానం: వలీషా బాబ్లీ, హరిణి

పల్లవి:
నీతోడుకావాలి....... నీతోడు కావాలి....
నీతోడుకావాలి...... నీతోడు కావాలి....
నిను చూసి నాకు తెలిసెలే...సంతోషం అంటే ఏమిటో 
నీ నవ్వుల చిలిపి వెలుగులో..
నా బ్రతుకును నడపడానికి...

నీతోడు కావాలి

నిను కలిసినాక తెలిసెలే... 
బతుకన్నది తీపి బాటని
నీవుంటే కాలమే తెలియదని 
ఆ విలువే మనసుకు పంచుటకు 

నీతోడు కావాలి

వీచే గాలై నన్ను చేరుకొని నీవు
శ్వాసనిచ్చి ప్రాణమల్లే మారిన చెలియా నాకు

నీతోడు కావాలి

ఒకటీ ఒకటి రెండు కాదు అని నాలో నువ్వు వేరు కాదు అని
నన్నే నీలో కలుపుకొనుటకు ... ఓ నేస్తామా నీకై ఎపుడూ వేయి కళ్ళతో
ఎదురు చూపులో ఉండగలనని మాటే ఇచ్చి చెంత నిలుచుటకు .... నా ప్రాణమా
నీతోడుకావాలి....... నీతోడు కావాలి.... నీతోడుకావాలి....... నీతోడు కావాలి....
కలలో కలనే కన్నాను.. పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నీతోడు కావాలి (2002)
సంగీతం: వలీషా బాబ్జి , సందీప్
సాహిత్యం: భాషశ్రీ
గానం: వలీషా బాబ్లీ, హరిణి

పల్లవి:
కలలో కలనే కన్నాను.. ఆ కలలో నిను కనుగొన్నానే
కలను వదిలి కనబడవే కానుకగా
కలలు గన్న నా మనసుకు చేరువగా
కలలు కన్నాననీ కలను మిగిలించకు ఇలకు చేరాలని నా కలను
కరిగించకు కలత పెట్టే కలను వదిలి ఇలకు చేరే చెలి 

చరణం: 1 
చిలిపి పెదవిపైన చిరునవ్వు చిందనిస్తే
చిరుజల్లు కురిపినేను చితి నుండి లేచిరానా
కనుకాటుకల్లే నన్ను కరుణించి రాసుకుంటే
కనుపాప లాగా నీతో కలకాలముండిపోనా
నీ తీయని పలుకే నను కోరుకుంటే
కడ వరకు తోడై నేనుండిపోనా
చిత్రమల్లే మెరిసి పోయి స్వప్నమయ్యేవెలా

చరణం: 2
ఆ దేవుడొచ్చి నన్ను వరమంటూ కోరుమంటే
ఏ జన్మకైనా నేను నీతోడు కోరుకుంటా
మరుజన్మ వరకు నేను నిను వీడి ఉండలేను
మరణించి కూడ నీకై మరురూపు దాల్చినాను
కనిపించే రూపం కదలాడు తుంటే
గుర్తించని మనసే వేటాడుతుంది
కలల తీరం పక్కనుందీ ఎందుకీ కలవరంపాతికేళ్ళ కిందటి మాట పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నీతోడు కావాలి (2002)
సంగీతం: వలీషా బాబ్జి , సందీప్
సాహిత్యం: భాషశ్రీ
గానం: రవివర్మ లెనీనా చౌదరి

పల్లవి:
పాతికేళ్ళ కిందటి మాట రాజమండ్రి రేవుకాడ
నీళ్ళకుండ నెత్తిన పెట్టి కోమలాంగి పోతూవుంటే
సూటు బూటూ వేసుకున్నా కుర్రాడొకడు చూశాడంటరో
కళ్ళూ-కళ్ళూ కలిపేశాడు మనసే ఆమెకు ఇచ్చేశాడు
పెళ్ళికి సిద్ధం అయ్యేరోజు కొరకొర మీసపు ముసలోడొచ్చి 
ఖంఠములో నా ప్రాణము ఉండగ పెళ్ళే జరగనివ్వను అన్నాడూ

ఆ సూటూ బూటు కుర్రాణ్ణి నేనేనయ్యా
కోర మీసాలోడు బాసు భట్టాచార్య 
తాను అచ్చంగా నన్నుగన్న మా నానాన్నయ్యా
ఏజ్ వన్నెట్ సెవెన్ నాటౌటైయ్యా..

ఆఖంఠములో ప్రాణమింక పోయేదెపుడో
నన్ను నువ్వు పెళ్ళాడీ తీరేదెపుడో

పాతికేళ్ళ కిందటి మాట రాజమండ్రి రేవుకాడ
నీళ్ళకుండ నెత్తిన పెట్టి కోమలాంగి పోతూవుంటే
సూటు బూటూ వేసుకున్నా కుర్రాడొకడు చూశాడంటరో

పాతికేళ్ళ కిందటిమాట లూధియాన గల్లీలోన
పగడాబన్ కే ఏక్ ముండా గూటీ బిళ్ళ ఆడుతూ ఉంటే
లచలచత్ ఏక్ కుడియా మట్కా పట్టి ఎదురుగ
పోయెనురో 
లకడీతోటి బిళ్ళను కోడితే దిల్ కా మటకాపగిలిపోయి
ఇద్దరు ఒకటై పోయినాక లంచ్ లోన కుడియానాతో దాల్ తదాకా రోటీ తింటూ
సడన్ గా స్వర్గానికే పోయెనురో

అప్పటి నుండీ రోటీ మానేశాను 
పంజాబే వదిలేసి వచ్చేశాను
ఆంధ్రాలో గోంగూర చూశాను
అవకాయ నంజుకొనుట షురూ చేశాను

అందుకనే గోంగూర కరువాయోనూ
మామిడికాయ రేటు పెరిగి దురువాయెను

పాతికేళ్ళ కిందటిమాట లూధియాన గల్లీలోన
పగడాబన్ కే ఏక్ ముండా గూటీ బిళ్ళ ఆడుతూ ఉంటే
లచలచత్ ఏక్ కుడియా మట్కా పట్టి ఎదురుగ
పోయెనురో 

పాతికేళ్ళ కిందటి మాట పాకిస్తాను బార్డర్ లోన
ఏ.కె. 47ఏ పట్టి చెడుగుడు ఆటే ఆడుతు ఉంటే
కాలికి పక్కన బాంబుపేలి 
మెడికల్ గా Unfit అయ్యారో
పట్టిన పట్టే వీడనంటూ ప్రాణం లెక్క చేయనంటూ 
శత్రువు దడదడలాడిపోయి వణుకే తట్టి బెణుకే పుట్టి తోకలు ముడుచుకుపోయే వరకు
నిదురేపోనని శపథం చేశారో

ఎన్ని తరాలైన పోరు ఆపను అంటూ 
చేశాను అల్లుడినే లెఫ్టినెంటూ
మిలటరీకి ఇంతటితో సేవలాపను
వారసుడిగా మనవణ్ణి పంపిస్తాను

దేశం దేశం అంటూ అల్లుడక్కడా
వారసుడేం పుడతాడు నీకు ఇక్కడా? 

పాతికేళ్ళ కిందటి మాట పాకిస్తాను బార్డర్ లోన
ఏ.కె. 47ఏ పట్టి చెడుగుడు ఆటే ఆడుతు ఉంటే
కాలికి పక్కన బాంబుపేలి 
మెడికల్ గా Unfit అయ్యారో

పాతికేళ్ళ కిందటి మాట పాలకొల్లు మండలాన
రావిచెట్టు సందులోన అరుగుల వారి ఇంటిలోన
బొరుగులు తినే గుమ్మను చూసి
చిలిపే కృష్ణుడు చిటికెలు వేసెనురో

ఆ చిటికెలు వేసిన పాండుగారు
వరుసకు మా తాతగారు 
ప్రేమనగరూ ఏ.ఎన్.ఆర్.
ఎవ్వర్ గ్రీను ఎన్.టి.ఆర్
మీసం పండిన హీరోగారు
వీరికి ఎవరూ సాటి లేరండోయ్

ఈస్ట్మన్ కలర్ నాటి మా స్టోరీలు
చెప్పేందుకు మీ చెంతన ఎన్నో ఉన్నై
చేతనైతే మీరూ చేసి చూపండి
లవ్ చేసి గిన్నిస్ బుక్ లో ఎక్కండి

మీ స్టోరీ చదివినాక బొంబాయోళ్ళు
దిల్ వాలే దుల్హానియా మరచిపోవాలి 
మునిగి పోయినా టైటానిక్కే మళ్ళీ
మీ లవ్ చూసి తేలుకుంటూ గంతులేయాలి

మునిగి పోయినా టైటానిక్కే మళ్ళీ
మీ లవ్ చూసి తేలుకుంటూ గంతులేయాలిశ్వాసల్లో శ్వాసల్లే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నీతోడు కావాలి (2002)
సంగీతం: వలీషా బాబ్జి , సందీప్
సాహిత్యం: భాషశ్రీ
గానం: వలీషా బాబ్జి

శ్వాసల్లో శ్వాసల్లే ఆశల్లో ఆశల్లే
నీడల్లో తోడల్లే నా గుండె జోరల్లే
ఓ చెలి నిన్ను నేను నాకు సొంతమనుకున్నాను
వసంతమై నడుచుకుంటు నీవు వస్తుంటే
సాగరాన ఎగసే అలవై దోబూచులాడేవో
కడలికి కన్నీటిని తరలించీ
దప్పిక నా మనసుకు మిగిలించి

ఓ ప్రియా నా ప్రియ నను విడిచి పోయావే
నీ గమ్యం నీదంటు ఎదగాయం చూశావే
ఓ ప్రియా నా ప్రియ నను విడిచి పోయావే
నీ గమ్యం నీదంటు ఎదగాయం చూశావే

వాలిపోయిన పొద్దులు ఓ దీపమల్లే వెలిగి
రాలిపోయిన ఆశలన్ని రేపిపోయినావే
మోయలేని ఓ పూలకొమ్మకు జీవమంటు పోసి
ప్రాణమిచ్చిన ఆ చిట్టి రెమ్మకు ధ్యానమయ్యినావే
బ్రతుకే పచ్చతోరణములా ప్రేమ సాగరములా
మర్చివేసి నను విడిచిపోయినావే
నీడలా నడిచి రావాలని నాకు నీ తోడు కావాలని
నీడలా నడిచి రావాలని నాకు నీ తోడు కావాలని
అనుకుంటే ఓ ప్రియ నను విడిచి పోయావే

నీ గమ్యం నీదంటు ఎదగాయం చూశావే
ఓ ప్రియా నా ప్రియ నను విడిచి పోయావే
నీ గమ్యం నీదంటు ఎదగాయం చూశావే


రాతికైన నేర్పించుకుంటే మాట పలుకుతుందే
కాటి నైన బ్రతిమాలుకుంటే మంటలార్పుతుండే
ఏ నాటికైన సరిదిద్దుకుంటే రాత మారుతుందే
ప్రేమలోన పడిపోయినాకే మనసు మారుతుందే
మనసే చంపుకోని నేను మరచిపోయి నిన్ను
అడుగు తీసి అడుగేసి కదులుతుంటే
దూరమని నేను వెళ్తువుంటే దగ్గరగ మనసు లాగుతుంటే
దూరమని నేను వెళ్తువుంటే దగ్గరగ మనసు లాగుతుంటే

ఓ ప్రియా నా ప్రియ నను విడిచి పోయావే
నీ గమ్యం నీదంటు ఎదగాయం చూశావే
ఓ ప్రియా నా ప్రియ నను విడిచి పోయావే
నీ గమ్యం నీదంటు ఎదగాయం చూశావే

ఓ చెలి నిన్ను నేను నాకు సొంతమనుకున్నాను
వసంతమై నడుచుకుంటు నీవు వస్తుంటే
సాగరాన ఎగసే అలవై దోబూచులాడేవో
కడలికి కన్నీటిని తరలించీ
దప్పిక నా మనసుకు మిగిలించి

ఓ ప్రియా నా ప్రియ నను విడిచి పోయావే
నీ గమ్యం నీదంటు ఎదగాయం చూశావే
ఓ ప్రియా నా ప్రియ నను విడిచి పోయావే
నీ గమ్యం నీదంటు ఎదగాయం చూశావే
నీతోడుకావాలి.... నీతోడు కావాలి.... పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నీతోడు కావాలి (2002)
సంగీతం: వలీషా బాబ్జి , సందీప్
సాహిత్యం: భాషశ్రీ
గానం: సునీత

నీతోడుకావాలి....... నీతోడు కావాలి....
నీతోడుకావాలి....... నీతోడు కావాలి....

నిను చూసి నాకు తెలిసెలే...
సంతోషం అంటే ఏమిటో 
నీ నవ్వుల చిలిపి వెలుగులో...
నా బ్రతుకును నడపడానికి...

నీతోడుకావాలి....... నీతోడు కావాలి....
నీతోడుకావాలి....... నీతోడు కావాలి....

నిను కలిసి నాకు తెలిసెలే... 
బతుకన్నది తీపి బాటని
నీవుంటే కాలమే తెలియదని 
ఆ విలువే మనసుకు పంచుటకు 

నీతోడుకావాలి....... నీతోడు కావాలి....
నీతోడుకావాలి....... నీతోడు కావాలి....

వీచే గాలై నన్ను చేరుకొని నీవు
శ్వాసనిచ్చి ప్రాణమల్లే మారిన ప్రియుడా నాకు

నీతోడుకావాలి....... నీతోడు కావాలి....
నీతోడుకావాలి....... నీతోడు కావాలి....

ఒకటి ఒకటి రెండు కాదు అని 
నాలో నువ్వు వేరు కాదు అని
నన్నే నీలో కలుపుకొనుటకు.... ఓ నేస్తామా 
నీకై ఎపుడూ వేయి కళ్ళతో
ఎదురు చూపులో ఉండగలనని మాటే ఇచ్చి చెంత నిలుచుటకు..... నా ప్రాణమా

నీతోడుకావాలి...... నీతోడు కావాలి..... నీతోడుకావాలి...... నీతోడు కావాలి....

Most Recent

Default