Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Master (2021)


 చిత్రం: మాస్టర్ (2021)

సంగీతం: అనిరుద్ రవిచందర్
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: సామ్ విశాల్, అనిరుద్ రవిచందర్
నటీనటులు: విజయ్, విజయ్ సేతపతి
దర్శకత్వం: లోకేష్ కనగరాజ్
నిర్మాత: గ్జావియర్ బ్రిట్టో
విడుదల తేది: 13.01.2021లెట్ మిసింగ్ ఏ చిట్టి స్టోరీ
పే అటెన్షన్ లిసెన్ టు మి
ఎందన్న ఇంగ్లీషు
జస్ట్ లిసెన్ బ్రో

లెట్ మిసింగ్ ఏ చిట్టి స్టోరీ
పే అటెన్షన్ లిసెన్ టు మి
ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్
వొద్దాయ్ టెన్షన్ లీవ్ ఇట్ బేబీ

లైఫ్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ అబ్బా
ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ
పరి పరి ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కం అండ్ గో
కొంచెం చిల్ మరో బాపి

టుగెదర్ మాన్

లెట్ మి సింగ్ ఏ చిట్టి స్టోరీ
పే అటెన్షన్ లిసెన్ టు మి
ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ ఇట్ ఆర్ఎల్స్
వొద్దాయ్ టెన్షన్ లీవ్ ఇట్ బేబీ
లైఫ్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ అబ్బా
ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ
డిజైన్ డిసైను ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కం అండ్ గో
కొంచెం చిల్ మరో బాపి

నో టెన్షన్ బేబీ

స్పీడుగా పోతే గమనిక మష్టు
స్లోగా పోతే స్టెడీ ఏ బెస్టు
ఓ అంగెర్ ఆల్వేస్ మిసరే బేబీ
ఫ్రెండ్స్ హే చాలా పవర్ ఫుల్ మాపి
హేటర్స్ ఆర్ గొన్నాహేట్ బట్ ఇగ్నోర్ కామ్ లీ
నెగటివిటీ నంతా తన్నివేయ్ బేబీ
ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యూ డ్రీం డోంట్ వర్రీ బాపి
పాసిటివిటీ ఉంటె లిఫ్ట్ మరి బేబీ

లైఫ్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ అబ్బా
ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ
వెరీ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కం అండ్ గో
కొంచెం చిల్ మరో బాపి

స్టూడెంట్స్ లెట్ మి సింగ్ ఏ చిట్టి స్టోరీ
పే అటెన్షన్ లిసెన్ టుమి
ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్
వొదాయ్ టెన్షన్ లీవ్ ఇట్ బేబీ

లైఫ్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ అబ్బా
ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ
డిజైన్ డిసైను ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కం అండ్ గో
కొంచెం చిల్ మరో బాపి

నో టెన్షన్ బేబీ

హార్డ్ వర్క్ ముఖ్యం స్మార్ట్ వర్కు ముఖ్యం
సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అది నీతోనే
ఎడ్యుకేషన్ ముఖ్యం డెడికేషన్ ముఖ్యం
సెల్ఫ్ వాల్యుయేషన్ అది పక్క పోరే
డోంట్ బీ ద పర్సన్ సైడింగ్ హట్రేడ్ బాపి
వెనకాల మాట్లాడొద్దాయ్ రబ్బా కాపీ
ఆల్వేస్ బీ పోలైట్ అండ్ జస్ట్ డోంట్ బీ న్యాస్టీ
యూ విల్ బీది రీసన్ టు మేక్ సంవన్ హ్యాపీ

లైఫ్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ అబ్బా
ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ
పరి పరి ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కం అండ్ గో
కొంచెం చిల్ మరో బాపి

వన్ లాస్ట్ టైం

లెట్ మిసింగ్ ఏ చిట్టి స్టోరీ
పే అటెన్షన్ లిసెన్ టు మి
ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్
వొద్దాయ్ టెన్షన్ లీవ్ ఇట్ బేబీ

లైఫ్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ అబ్బా
ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ
డిజైన్ డిసైను ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కం అండ్ గో
కొంచెం చిల్ మరో బాపి
హే దట్ వస్ మై చిట్టి స్టోరీ
హౌ వస్ మై చిట్టి స్టోరీ
దట్ వస్ మై చిట్టి స్టోరీ
హౌ వస్ మై చిట్టి స్టోరీ
జస్ట్ అసోమ్ నా
నో టెన్షన్ బేబీచిత్రం: మాస్టర్ (2021)
సంగీతం: అనిరుద్ రవిచందర్
సాహిత్యం: కృష్ణ కాంత్
గానం: మయూక్

మనసులే కరగని లోకమే లోకమా
మనసులే కరగని లోకమే లోకమా
ఇరుకు గదులలో అరె మక్కే బతుకులే
నే తిరిగి ఎగరగా కొంచెం ఆశ కలిగేలే

వెలుగు విరిసెలే నింగి ఒళ్ళు విరిచేలే
మరి రెక్కలెగరలే గాడి తలుపు విరగలే
లేత లేత ఆ గుండెలేమో ఊపిరాగిపోయేనా
ఇక్కడున్న కాటినున్న రెండు ఒకటే ఆయేనా

కన్నీటి అంటూ పొంగితే నువ్వే తుడుచోకో ఇడా
అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరు బాధే అనుచుకో

పోతే పోనిరా చచ్చే బతుకు మాదే
చెవినే పడవులే అరుపులీకమావే
పోతే పోనిరా చచ్చే బతుకు మాదే
కుదుటే పడవులే బతుకులిక మావే

మనసులే కరగని లోకమే లోకమా
మనసులే కరగని లోకమే లోకమాచిత్రం: మాస్టర్ (2021)
సంగీతం: అనిరుద్ రవిచందర్
సాహిత్యం: కృష్ణ కాంత్
గానం: ఇన్నో జంగా, అనిరుద్ రవిచందర్

అందం వాడి చుపేరా లవ్వు ట్యూనే మీటేరా
తానే చెంత చేరాడా మనసంత మారేరా

తనువెలా అతడే అతడే
నిలిచే నడిచే తన కలలలోనే
మరు ముఖమురాదే
అణకువే అతడే అతడే అలలా కదిలే
తన నవ్వులోనే అరే చిందే అందాలే

పువ్వోలె మనసు ఆగున్నా వయసు 
పాపంగా చూడు గర్లే
పద్దాపు మెరుపు మారాజు నడక
క్లాస్ అయిన మాస్టర్ మాస్
పట్టాసు చూపు పడ్డదో చాలు
ఫెయిల్ అయినా ఆటు పాసు
సింగిల్ న్యూస్ ఇది మంచి చాన్సు

అందం వాడి చుపేరా లవ్వు ట్యూనే మీటేరా
తానే చెంత చేరాడా మనసంత మారేరా
అందం వాడి చుపేరా లవ్వు ట్యూనే మీటేరా
తానే చెంత చేరాడా మనసంత మారేరా

లవ్వు ట్యూనే మీటేరా

తనువెలా అతడే అతడే నిలిచే నడిచే
తన కలలలోనే మరు ముఖమురాదే
అణకువే అతడే అతడే అలలా కదిలే 
తన నవ్వులోనే అరే చిందే అందాలే

స్నేహాన్ని మేటి మాటల్ని సూటి
లెరస్సలెవ్వరు పోటీ
మాగ్నేటు చూపు వాడేంత షార్పు
ఏనాడూ మాస్టర్ టాపు
ఎదో పవరు ఎదో పొగరు
ఎప్పుడు ఉంటది చూడు
సోలోగా వస్తే ఏమౌను గర్లే

అందం వాడి చుపేరా లవ్వు ట్యూనే మీటేరా
తానే చెంత చేరాడా మనసంతమారేరా
అందం వాడి చుపేరా లవ్వు ట్యూనే మీటేరా
తానే చెంత చేరారా లవ్వు ట్యూనే మీటేరాచిత్రం: మాస్టర్ (2021)
సంగీతం: అనిరుద్ రవిచందర్
సాహిత్యం: శ్రీ సాయి కిరణ్
గానం: గాన బాలచందర్, అనిరుద్ రవిచందర్

రేయ్ ఏంట్రా ఇది డబ్బా బీటు ఉతకరా
ఆ మజపా మజప ఇట్రా ఇట్రా ఇట్రా
రేయ్ రెడీ రండ్రా ఆ 
మాస్టర్ కమింగ్ చూడు...చూడు
మాస్టర్ కమింగ్ చూడు.. చూడు

హే అన్నే వస్తే అటంబాబు కమ్ము
పిలుపిలుపిలుపిలామి
పిలిపిలి పిలి...
పిలిపిలిపిలమి

మాస్టర్ కమింగ్ చూడు

ఏ తర్కుల ట్రిప్లు ఉట్టసల్పిలా సిల్పి పుట్ట
తోగురుల తగర ఉట్ట పగరు అగురుతాన్
శిల్పిలా సిల్పి పుట్ట శిల్పిలా ఫల్క్ పుట్ట
బిజిలీల బిల్పి ఉట్ట చటక్ చల్కుతా

ఆయో లైన్ కట్టు లైన్ కట్టు
అన్నా మొదలుపెట్టు మొదలుపెట్టు...చూడు

అన్నే వస్తే అట్ట బాబూ కమ్ము
అన్నా మొదలుపెట్టు మొదలుపెట్టు... చూడు
మాస్టర్ కమింగ్ చూడుచిత్రం: మాస్టర్ (2021)
సంగీతం: అనిరుద్ రవిచందర్
సాహిత్యం: శ్రీ సాయి కిరణ్, మాలి
గానం: అరివు, అనిరుద్ రవిచందర్

అ ఆ ఇ ఈ రా అప్నా టైం రా
నిప్పు నవ్వుతో రైడు స్టార్టురా
అ ఆ ఇ ఈ రా అప్నా టైం రా
నిప్పు నవ్వుతో రైడు స్టార్టురా

వరల్డ్ స్టాండర్డ్ ఈ లోకల్ మాస్టరు
లైను దాటి ముట్టుకుంటే ఒక్కటిచ్చి పంపుతాడు
చట్టమున్న చోటు ఇది లైఫు మార్చే హోము
లోనకొచ్చి తప్పు చేస్తే మాస్టర్ రైడు కం

మాస్టర్ రైడు మాస్టర్ రైడు మాస్టర్ రైడు
మాస్టర్ మంచి దారి కోరుకుంటే చూపుతాడు
వచ్చి వాంటెడుగా రాంగ్ చేయకు ఒప్పుకోడు
ఇది మాస్టర్ రైడు మాస్టర్ రైడు మాస్టర్ రైడు

మాస్టర్ రైడు మాస్టర్ రైడు మాస్టర్ రైడు
వాడ్ని ముట్టుకోకు మండుతున్న హాటు రాడు
తప్పు చేయామకు వీడు చాలా చెడ్డవాడు
ఇది మాస్టర్ రైడు మాస్టర్ రైడు మాస్టర్ రైడు

ఎర్ర మిరపకాయరో కత్తిలాంటి మాటరో
టెంపర్ అయితే డేంజరో మాస్టర్ ఎవరు తలపతి
రఫు డైమండు లుక్ వైలెంటు
ఎవరది వాకింగ్ లైక్ ఏ తుఫాన్
నువ్వు గేట్లు మూయి

దే కాల్ మీ మాస్టర్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఫాస్టర్
కలిసి కట్టుగా ఒక్కటవ్వరా పదపద
గెలుపుకెప్పుడు
ఓటమన్నదే వణకదా
తగదు మనకు భయం బెదురు పడిన క్షణం
మనకు ఉన్న బలం
మాస్టర్ రైడు కం చక్కగా మసులుకుంటూ మాట
విను కొంచెం
తిక్క గాని తన్నుకొస్తే బెత్తం అయ్యో
నో నో ఎదవ పని వార్నింగ్ స్మైలూ

అది బెటర్ సరెండర్ అవ్వు పోరా
చూచులు కొట్టి ఏరా ఎంత శబ్దం అయ్యో
ముక్కు నుండి రక్తం దెబ్బ గట్టిగానే
ఇచ్చికుంటాడు వెళ్లి చుస్కో అద్దం
గురువు గారి మాట వింటే మంచి లైఫు సెట్టు
యూస్ లెస్ పనులు చేస్తే ఉన్న పళ్ళు పట్టు

ముట్టొద్దు ముట్టొద్దు తెగబడి హద్దేది పెట్టొద్దు
కలబడి కాదంటూ వెళ్ళావో
బదులిక పక్కాగా ఇస్తాడే

నను విననంకురా గొడవలు పడకురా
తగదని చెడునిక వెతుకుతూ
పదుగురి బతుకున వెలుగును చెరిపితే వదలను
నాతోటె ఉండేటి వాళ్ళు సత్యాన్నే చెప్తూ
ఉంటారు

ఐక్యంగా జీవిస్తూ ఉంటారు
బేధాలెం లేవంటుంటారు
దేశాన్ని ప్రేమిస్తుంటారు
ఇదివరకటిలా చుమ్మా
మరి కుదరదురా చుమ్మా
ఇదివరకటిలా చుమ్మా
మరి కుదరదురా గుమ్మా

అన్న అడుగు వినబడి
చుట్టూ చూడు అలజడి
లెక్కే లేని పవర్ అది 
మాస్టర్ ఎవరు తలపతి
రఫు డైమండు లుక్ వైలెంటు
జరుగు ఇది బీస్ట్ మోడ్
No comments

Most Recent

Default