Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Kshemanga Velli Labhanga Randi (2000)
చిత్రం: క్షేమంగావెళ్ళి లాభంగారండి (2000)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: గందవరపు సుబ్బారావు, చంద్రబోస్, సిరివెన్నెల
నటీనటులు: శ్రీకాంత్, రాజేంద్ర ప్రసాద్, బ్రహ్మానందం, రమ్యకృష్ణ, రోజా, ప్రీతి, కోవై సరళ, రవితేజ, ప్రకాష్ రాజ్
దర్శకత్వం: రాజా వెన్నం రెడ్డి
నిర్మాత: ఎమ్.వి.లక్ష్మీ
విడుదల తేది: 04.02.2000Songs List:జోరు జోరుగా సంబరాలు చేయనా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: క్షేమంగావెళ్ళి లాభంగారండి (2000)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: గందవరపు సుబ్బారావు, చంద్రబోస్, సిరివెన్నెల
గానం: సుఖ్విందర్ సింగ్, నిత్యశ్రీ 

జోరు జోరుగా సంబరాలు చేయనా ఒక్కరి కోసం అందరము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: క్షేమంగావెళ్ళి లాభంగారండి (2000)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: గందవరపు సుబ్బారావు, చంద్రబోస్, సిరివెన్నెల
గానం: ఎస్. జానకి, హరిణి, లలితా సాగరి

ఒక్కరి కోసం అందరము
అందరికోసం ఒక్కరముఅప్పు చేసైనా పప్పు కూడు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: క్షేమంగావెళ్ళి లాభంగారండి (2000)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: గందవరపు సుబ్బారావు, చంద్రబోస్, సిరివెన్నెల
గానం: ఎస్. జానకి, హరిణి, లలితా సాగరి

అప్పు చేసైనా పప్పు కూడు
లవ్ కి ఏజి బారుందా రంగనాయకి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: క్షేమంగావెళ్ళి లాభంగారండి (2000)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: గందవరపు సుబ్బారావు, చంద్రబోస్, సిరివెన్నెల
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్, అనురాధ శ్రీరామ్ 

పల్లవి:
లవ్ కి ఏజి బారుందా రంగనాయకి 
లైఫ్ కి వైఫ్ బోరేగా రంగనాయకి

హే మచిలిపట్నం మస్తాన నర్సిపట్నం నిరజాన 
నిన్ను తాకి మెరిసేనమ్మా రెక్సోనా
హే సోకు చూస్తే బారాణ సిగ్గు చూస్తే చారాణ
సందు చూసి దూకాలమ్మో రంగాన

అబ్బయో అబ్బయో అబ్బాయో (2)
అమ్మయో అమ్మయో అమ్మాయో (2)

లవ్ కి ఏజి బారుందా రంగనాయకి 
లైఫ్ కి వైఫ్ బోరేగా రంగనాయకి

చరణం: 1
ఆ స్విస్ బ్యాంక్, స్టేట్ బ్యాంక్ వద్దుమరి నువ్వుంటే
నా ఫస్ట్ లింక్ బెస్ట్ రంకు సాగినది నీవంటే 
తిందాము గడ్డి కొందాము మిడ్డీ ఘాటైన ముద్దిస్తే
ఒంగోరు గడ్డి ఓ సెంటు బుడ్డి తేకుంటే ఇక పస్తే
మూడు షిఫ్ట్ లులో ముడుపులివ్వాలే
ఆదుకోగలను సెలవులిస్తాలే
నిన్ను మెచ్చాము వచ్చాము పెళ్ళాలనొదిలి
వెచ్చంగ చేరాలి శృంగార మజిలీ

అబ్బయో అబ్బయో అబ్బాయో (2)
అమ్మయో అమ్మయో అమ్మాయో (2)

లవ్ కి ఏజి బారుందా రంగనాయకి 
లైఫ్ కి వైఫ్ బోరేగా రంగనాయకి

చరణం: 2
మా ఇంటి కూడు వంటపడక ఒంటికిక విసుగొచ్చే
నీ వడ్డు పొడుగు కట్టె పడక పైటకిక బొగ్గొచ్చే
బిజీగా ఉందాం మజాలు చేద్దాం బజారు అభినేత్రి
భరించి ఉందాం భరించుకుందాం భలేగా వన్ బై త్రీ
వైఫ్ ఒకరైతే చెలియ చెరుకేలే 
ముగ్గురొకటైతే మంచమరుపేలే
ఇక తియ్యాలి ఇవ్వాళ కరెంట్ ఫ్యూజ్
కావాలి రావాలి మరింత క్లోజ్

అబ్బయో అబ్బయో అబ్బాయో (2)
అమ్మయో అమ్మయో అమ్మాయో (2)

లవ్ కి ఏజి బారుందా రంగనాయకి 
లైఫ్ కి వైఫ్ బోరేగా రంగనాయకి

హే మచిలిపట్నం మస్తాన నర్సిపట్నం నిరజాన 
నిన్ను తాకి మెరిసేనమ్మా రెక్సోనా
హే సోకు చూస్తే బారాణ సిగ్గు చూస్తే చారాణ
సందు చూసి దూకాలయ్యో రంగాన

అబ్బయో అబ్బయో అబ్బాయో (2)
అమ్మయో అమ్మయో అమ్మాయో (2)

లవ్ కి ఏజి బారుందా రంగనాయక
లైఫ్ కి వైఫ్ బోరేగా రంగనాయక
ఆడవాళ్ళమండి మేము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: క్షేమంగావెళ్ళి లాభంగారండి (2000)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: గందవరపు సుబ్బారావు, చంద్రబోస్, సిరివెన్నెల
గానం: చిత్ర, మనో  & బృందం 

పల్లవి:
ఆడవాళ్ళమండి మేము 
మీ రెండు కళ్ళమండి మేము (2)
కూరే మీరైతే ఉప్పే మేమండి 
ఇదిగో..
కాఫీ మీరైతే కప్పే మేమండి
పట్టాలు లేకపోతే ఏ రైలు లేదండీ
పెళ్ళాలు లేకపోతే మగవాళ్ల బండి నడవదులెండి

ఆడవాళ్ళమండి మేము 
మీ రెండు కళ్ళమండి మేము (2)

చరణం: 1
ఆ... అందమున్నది మాకు ఆర్ట్ ఉన్నది
ఆట లోన స్టేఫిగ్రాఫ్ పాటలోన సబ్బలక్ష్మి ఆడజాతి మచ్చుతునకలే 
శెభాష్..
బ్యాట్ పట్టిన బాక్సింగ్ చేసినా 
ఎంత పెద్ద లేడీకైన తల్లకిందులైనా గానీ మొలవదమ్మ మూతి మీసమే
ఇండియా ను ఇందిరమ్మ ఎలలేదా ఆ లంక లోన చంద్రికమ్మ అడదేదా
పల్లె నుండి ఢిల్లీ దాకా ఎక్కడైనా భార్య కట్టుకున్న భర్త ముందు బానిసేగా
IPC చెట్ట ప్రకారం ఆడ మగలు ఒకటేనండి

ఆడవాళ్ళమండి మేము 
మీ రెండు కళ్ళమండి మేము (2)

చరణం: 2
ఆ... తాళి కట్టగా తైతక్క లాడగ 
వేలకొద్ది కట్నమిచ్చి సంతలోన తెచ్చుకున్న కీలుబొమ్మలండి మీరు
అదీ..
అత్తమామలే మా కాలు పట్టగా అరె పాపమంటు జాలి తలచి కన్యాదాన మందుకున్న పుణ్యపురుషలండిమేము
మూడు కళ్ళ దేవుడైన శివుడు కూడా 
తాను ఆడదాన్ని నెత్తి మీద మోయాలేదా
బోలెడంత సంపదున్న లక్ష్మీ కూడా తాను భక్తి కొద్ది భర్త కాళ్ళు నొక్కలేదా
మాతోటి గొడవే పడితే పడకింటిలోన పస్తేనండి

ఆడవాళ్ళమండి మేము 
మీ రెండు కళ్ళమండి మేము (2)
కూరే మీరైతే ఉప్పే మేమండి 
కాఫీ మీరైతే కప్పే మేమండి
పట్టాలు లేకపోతే ఏ రైలు లేదండీ
పెళ్ళాలు లేకపోతే మగవాళ్ల బండి నడవదులెండి

ఆడవాళ్ళమండి మేము 
మీ రెండు కళ్ళమండి మేము (2)

No comments

Most Recent

Default