Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Ma Nanna Nirdhoshi (1970)
చిత్రం: మా నాన్న నిర్దోషి (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
నటీనటులు: కృష్ణ, విజయ నిర్మల, బేబి శ్రీదేవి 
దర్శకత్వం: కె. వి. నందనరావు
నిర్మాతలు: ఎస్. వి. ఎన్ రావు అండ్ బ్రదర్స్
విడుదల తేది: 30.01.1970సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారితో బేబీ శ్రీదేవి నటించిన సినిమాలు:
1. మా నాన్న నిర్దోషి (1970) - బేబీ శ్రీదేవి
2. విధి విలాసం (1970) - బేబీ శ్రీదేవి
3. అగ్నిపరీక్ష (1970) ) - బేబీ శ్రీదేవి
4. అత్తలు కోడళ్లు (1971) - బేబీ శ్రీదేవి
5. నేనూ మనిషినే (1971) - బేబీ శ్రీదేవి
6. రాజమహల్ (1972) - కుమారి శ్రీదేవి
7. మేనకోడలు (1972) - కుమారి శ్రీదేవి
8. మల్లమ్మ కథ (1973) - బేబీ శ్రీదేవి
9. మమత (1973) - బేబీ శ్రీదేవి
10. మీనా (1973) - బేబీ శ్రీదేవి
11. కొత్తకాపురం (1975) - బేబీ శ్రీదేవి
12 దేవుడులాంటి మనిషి (1975) - కుమారి శ్రీదేవి

(1972 లో రిలీజ్ అయిన సినిమాల్లో కుమారి శ్రీదేవి అని టైటిల్స్ లో ఉంది, కానీ 1973 లో రిలీజైన మల్లమ్మ కథ, మమత, మీనా సినిమాలో, 1975 లో రిలీజైన కొత్తకాపురం సినిమాల్లో మాత్రం బేబీ శ్రీదేవి అని ఉంది, అంటే బహుశా ఈ సినిమాలు రిలీజ్ ఆలస్యం అయ్యుంటుంది)
Songs List:నను భవదీయదాసుని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా నాన్న నిర్దోషి (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: ఘంటసాల, యస్.జానకి 

నను భవదీయదాసుని మనంబున తియ్యని కిన్కబూని 
తన్నిన అదినాకు మన్న నయ నీ మృదు పాదములెంత నొచ్చెనో
యను తలపే కలంచు హృదయంబును నమ్ముము
బెంగుళూరు నిన్గొని చనువాడ రేపకడ
కోపము మానుము కోమలాంగిరో

హుఁ చాలు, చాలు.
ఇకనీ గీచిన గీటు దాటనని ఎన్నోమార్లు ఏ మార్చి
ఇచ్చకముల్ పల్కుచు ప్లేట్లు మార్చీ మార్చీ
కడకీ చందాన నాకాళ్ళపై మొకమున్ వంచి నటించు
నక్క వినయమ్ముల్ చాలులే పంచకా॥

మీరజాలగలనా నీ ఆనతి
మీరజాలగలనా! ఓ లలనా
మీరజాలగలనా ॥

ముత్యాల హారం తెస్తానని
మూడు నెలలు మురిపించావు
రవ్వల వాచీ ఇస్తానని
రాత్రు లెన్నొ కరిగించావు
ఖాళీజేబుతో! పై పై డాబుతో కడకు
కాళ్ళ బేరాని కొచ్చావు నా కాళ్ళ బేరాని కొచ్చావు
ఛీ అంటె దండం పెట్టావు
ఉన్న సిగ్గుకు సున్నాచుట్టావు
నిన్ను నమ్మ గలనాః ఈ జన్మకు
నిన్ను నమ్మ గలనా! ఓ మదనా
నిన్ను నమ్మ గలనా |

ఒక్కొక్క నవ్వుకు ఒక్కొక్క వంద
మక్కువతో అర్పించానే 
ఒక్కొక్క కులుకుకు ఒక్కొక్క వెయ్యి
లెక్కలేక చెల్లించానే 
లక్కు మారితే నాటిక్కు పారితే
ఓ లైలా ! లక్షలపై నడిపిస్తానే

నిను యక్ష కన్య నే చేస్తానే !
అటు కాశ్మీరు తీసుక వెళతానే
ఇటు కన్యాకుమారి చూపిస్తానే ॥
ఏప్రిల్ ఫూల్ ఏప్రిల్ ఫూల్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా నాన్న నిర్దోషి (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్.జానకి 

ఏప్రిల్ ఫూల్ ఏప్రిల్ ఫూల్
అన్నయ్యా ఏప్రిల్ ఫూల్: రాధమ్మ ఏప్రిల్ ఫూల్
అమ్మ దొంగ చెమ్మ చెక్క ఆట కట్టింది
అమ్మాయి రంగు అబ్బాయి హంగు అంతా తెలిసిందీ 
ఆ కొస చూపు ఆ జడ ఊపు
అంతా హుళక్కి లేవమ్మా 
ఈ పూట నువు రాధమ్మ
రేపో మాపో వదినమ్మ
మీ మూగ గుండెల్లోన దాగియున్నపాట
ఆపలేక నా నోట అంటే పొరపాటా ॥అమ్మ॥

ఈడూ జోడూ కుదిరెను చూడు
ఎందుకు బిడియం చిలకమ్మా
ముద్దు మురిపెం తీరే తరుణం
ముందున్నదిలే ఓ టొమ్మా
తుళ్ళిపడకు అన్నయ్యా పెళ్ళి జరుగుతుంది
చురుకు కళ్ళ వదినమ్మ శిరసు వంచుతుంది ॥అమ్మ॥ఏమండి అబ్బాయిగారు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా నాన్న నిర్దోషి (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి 

ఏమండి అబ్బాయిగారు
ఏమండి అబ్బాయిగారు ఎలా వున్నారు
ఎలా వున్నారు

కలత నిదురాయె కనులు బరువాయె 
మేను సగమాయె తేనె వెగటాయె
ఏముంది అమ్మాయిగారు
ఇలా వున్నాము ఇలా వున్నాము

కన్నియ రూపం దాచాలనీ
నీ కనులు బరువాయె నేమో
నేను సగమె నిండాలనీ
నీ మేను సగమాయె నేమో
నీ మేను సగమాయె నేమో

రేయి పగలాయె । లేని దిగులాయె
మనసు ఓ యమ్మో మాట వినదాయె

చెలియ కౌగిట చేరాలనీ
కలవరించింది నీ మనసు
దోర సొగసును దోచాలనీ
దారి కాచింది నీ వయసు
దారి కాచింది నీ వయసు

అలకలు తీరిన కన్నులు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా నాన్న నిర్దోషి (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

అలకలు తీరిన కన్నులు ఏమనె ప్రియా
అల్లరి చూపుల సల్లవి పాడెను ప్రియా
కదలే పూలగాలి నా యెదపై తేలి తేలి
ఏ కధలో తెలుపసాగె ఏ కలలో పలుకసాగె 
ఆ తీయని గాధల రాడవు నీవే ప్రియా
నా తీరని వలపుల మాధురి నీవే ప్రియా
మదిలో రాగమాల నవ మధువే పొంగువేళ
నా తనువే పల్లవించె అణు వణువే పరవశించే
ఆ గానములో నను లీనము కానీ ప్రియా
నీ ప్రాణములో ఒక ప్రాణము కానీ ప్రియా
అలకలు తీరిన కన్నులు ఏమనె ప్రియా
అల్లరి చూపుల పల్లవి పాడెను ప్రియా॥
నింగి అంచుల వీడి। పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా నాన్న నిర్దోషి (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి 

నింగి అంచుల వీడి। నేలపై నడయాడి।
నన్ను వలచిన తారకా నీకు నే నందింతు ఏ కానుకా?

ఏ కళంకము తేని ఏ కళలు కోల్పోని।
మనసైన ఓ చంద్రమా నీ నిండు మమతయే ఆ కానుక 
నా అంగణమ్మునే నందన వనమ్ముగా
తీర్చి దిద్దిన పారిజాతమా
నీ ఋణము తీరిపోనిది సుమా ప్రియతమా
నీ వలపు తోటలో నే గరిక పువ్వునై
నిలిచితిని అదియే పదివేలు 
తురువినికించు నవ పరిమళాలునిషాలో నువ్వూ నిషాలో నేనూ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా నాన్న నిర్దోషి (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్.జానకి 

నిషాలో నువ్వూ నిషాలో నేనూ
ఉసిగొలిపే వలపే నీది నీది నీది
కసిరేపే చూపే నాది నాది నాది 

హొయ్ ఝుంతారా ఝుంతారా ఝుంతారా
హొయ్ ఝుంతారా ఝుంతారా ఝుంతారా ॥ నిషాలో॥

అన్నీ వెన్నెల రాత్రులు నాకన్నులే మధు పాత్రలూ
కాదంటావా - కైపు రాదంటావా 
కళ్ళల్లో కళ్ళుంచి చూసుకో
కావలసినంత తీసుకో - తీసుకో ॥ నిషాలో॥

గులాబీ రేకుల పెదవులూ నువు కోరితే ఇంద్ర పదవులు
కాదంటావా - కోరిక లేదంటావా
ముని వేళ్ళతో తాకి చూసుకో
మనసైన తేనియలు తీసుకో – తీసుకో ॥ నిషాలో॥
ఓ చిన్నా నీకన్న పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా నాన్న నిర్దోషి (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: రమణ, పి.సుశీల 

ఓ చిన్నా నీకన్న నా పెన్నిధి ఎవరు
నీపాల నవ్వులు నెలవంకల నేలు

మీనాన్నను చూశావుగదరా 
వారన్నది విన్నావు గదరా
ఏ పాపం ఎరుగని వారనీ
ఆ పరమాత్మునికే తెలుసునురా
పసిపాపవు నీకెలా తెలిసేనురా

గోరంత దీపం కొండలకు వెలుగు
మా చిన్ని పాపాయి మా యింటి వెలుగు
మా బాబు వేసిన ఒక్కొక్క అడుగు
నా మోడు బ్రతుకున ఒక్కొక్క చిగురు

జయ జయ వెంకట రమణా
జయ జయ పావన చరణా 
మమ్ము కాపాడ రావయ్యా
మా నమ్మిన దైవము నీవే నయా
చిన్నారి పాపలారా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా నాన్న నిర్దోషి (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: పి.సుశీల, యస్.జానకి 

చిన్నారి పాపలారా పొన్నారి బాలలారా
విన్నారా దేవుని లీలలు కనుగొన్నారా
ఏడీ ? కనపడేం?
గాలి వీచెను ఏదీ కనిపించెనా?
పూలవాసన ఏదీ కనిపించెనా?
ఊఁ... హు
అట్టివాడే దేవుడు జగమంత తానై ఉన్నాడు 
నిండుమనసున పిలువగా మన అండ నిలిచే నన్నాడు
పిలిచారా ఎవరైన పలికాడా ఎవరికైనా?
ఓ ఆ కధ చెబుతా వింటారా ఊఁ కొడుతూ ఉంటారా?
ఊఁ ఊఁ

అనగనగా ఒక ఊళ్ళో ఒక అనాధ బాలుడు ఉన్నాడు
ఒక కోడె దూడ తన తోడు నీడగా
బ్రతుకు గడుపు తున్నాడు తన వెతలు మరచియున్నాడు
ఊఁ తర్వాత?
ఓ..ఓ..ఓ....
ఛల్ ఛల్ ఛల్ ఛల్ ఛల్ ఛల్ చలాకి నడకల గిత్తా
ఘల్ ఘల్ ఘర్ ఘల్ ఘల్ ఘల్ గలగల గంటల గిత్తా
బంగారు కొండవురా నా బరువులు మోసేవురా
వరహాల దండవురా నా పరువే నిలిపేవురా
పస్తున్నా పండగ ఉన్నా పాలుపంచుకున్నావురా
మ్యావ్ .... మ్యావ్ ....
రండీ చిన్నమ్మగారు మాయింటికి రండీ చిట్టెమ్మగారూ
దయతో కూర్చోండి బుల్లెమ్మగారూ!
పూరి గుడిసె మాది। బంగారు మేడకాదు.
చిరుచా పేగానీ ఒక కురిచీయైనాలేదు
రండీ చిన్నమ్మగారు మాయింటికి రండీ చిట్టెమ్మగారు

సరదాగ వచ్చానులే చినవాడా
సన్మానం ఏ మొద్దులే వేరే సత్కారం అసలొద్దులే
చెలిమినాకు కావాలి కలిమితో పనిలేదు
అచ్ఛమైన మనసుంటే హెచ్చు తగ్గులు లేవు

ఏ మంటావ్ ఏ మంటావ్ కోడె దూడ
ఔనంట ఔనంట పిల్లి కూన
అంబా అంబా కోడె దూడ
మ్యావ్ మ్యావ్ పిల్లి కూన
అంబా అంబా కోడె దూడ
మ్యావ్ మ్యావ్ పిల్లి కూన

 భౌ భౌ - భౌ భౌ

ఛ ఛ ఛ ఛ కుర్రవాడ
ఛీఛీఛీఛీ కోడె దూడ
పెద్దింటి పిల్లి కూనకు దొరజాతి కుక్క పిల్లకు
కుదురుతుంది జోడి। కాదంటే డీ ...డీ ....డీ ....

అయ్యయ్యో..... ఓ నేస్తం 
ఏమిటి.... ఏమిటి .... విపరీతం
నీ కంట నెతుకునే చూడలేను
నీ కన్ను రానిదే బ్రతుకలేను

ఏడవకు.... ఏడవకు....నా పిల్లి కూనకు
జబ్బుచేస్తే నయం చేశాడు మన వేణుగోపాలుడు....
నీ దూడను తీసుకెళ్ళి ఓ దేవా.... అని పిలిస్తే
కాపాడుతాడు ఆబాల గోపాలుడు

ఫో పొమ్ము బాలకా లే లెమ్ము డింభకా
పరమాత్ముని దరిసనమ్ము బోడిగిత్త దూడకా
ఫో ఫో పో

రాజు వెడలె రవితేజములలకగ
రాజు వెడలె రవితేజములలరగ 
కుడి యెడమల డాల్ కత్తుల మెరయగ
కత్తులు మెరయగ
అడుగడుగున పూల్ గుత్తులు కురియగ
గుత్తులు కురియగ
రాజు వెడలె - వెడలే
చి తగించుమో ఏలికా 

ఆయ్ చెప్పర చెప్పరబాలకా
ఒక తుంటరి నా కోడెదూడను। కంటిలోన పొడిచాడు
దేవునితో చెప్పుకుందా మంటే పూజారి పొమ్మని అరిచాడు
మూరెడు మీసాల - చారెడు గడ్డాల
మునులకే కనిపించని జియ్య
జానెడు కుర్రడు కుయ్యో అంటే
కనిపిస్తాడా పోరా కుయ్య 

కృష్ణయ్య
ఎక్కడున్నా వయ్య కృషయ్యా
మాకు దిక్కు ఇంకెవరయ్య కన్నయ్యా
నిన్ను నమ్మిన వారికే ఇన్ని ఆపద లేలనయ్యా
నిను కొలువగా నే పిలువగా
ఈ తలుపు లెందుకు తీయవయ్యా....
తీయవయ్యా కృషయ్యా ...

కనిపించావా కృష్ణయ్యా....
కనువెలుగై నా అనుగు తమ్ముని
కరుణించావా। కన్నయ్యా - కృష్ణయ్యా ... కృష్ణయ్యా....
గోపాల బాల కృష్ణయ్యా.....
కృష్ణయ్యా - మాపాలి బాల కృష్ణయ్యా.....
కృష్ణయ్యా..... కృష్ణయ్యా....

ఎంతెంత దూరం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా నాన్న నిర్దోషి (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: పి.సుశీల, యస్.జానకి 

ఎంతెంత దూరం ఇంకెంత దూరం 
కధలు చెప్పుతు పోతూఉంటే కాసింతదూరం 
రివ్వున ఎగిరే గువ్వల గుంపులు 
ఎక్కడి కెళుతున్నాయి అవి ఎక్కడి కెళుతున్నాయి
కూతకురాని పిల్లల కోసం మేతకు వెళుతున్నాయి
మేతకు వెళుతున్నాయి

చల్లగ సాగే తెల్లని మబ్బులు 
ఎక్కడి కెళుతున్నాయి అవి ఎక్కడికెళుకున్నాయి 
నోళ్ళు విచ్చిన బీళ్ళకోసం నీళ్ళకు వెళుతున్నాయి
నీళ్ళకు వెళుతున్నాయి.

చక్కని బావా నువ్వు నేనూ
ఎక్కడి కెళుతున్నాము....మన మెక్కడి కెళుతున్నాము
పామును పట్టీ బుట్టలో పెట్టి
పండిన పాపం బ్రద్దలు కొట్టి
మా నాన్నను విడిపించాలనీ ఇద్దరము వెళుతున్నాము
మన మిద్దరము వెళుతున్నాం
ఎంతెంత దూరం ఇంకెంత దూరం 
కధలు చెప్పుతూ పోతూ ఉంటే కాసింత దూరం
మడుగుకుజుని కాలేయుని (పద్యం) సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా నాన్న నిర్దోషి (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: పి.సుశీల, యస్.జానకి 

మడుగుకుజుని కాలేయుని 


No comments

Most Recent

Default