Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Agni Pareeksha (1970)
చిత్రం: అగ్నిపరీక్ష (1970)
సంగీతం: పి.ఆదినారాయణ రావు
నటీనటులు: కృష్ణ , విజయనిర్మల, బేబీ శ్రీదేవి
దర్శకత్వం: కె. వరప్రసాద రావు
నిర్మాత: జి. ఆదిశేషగిరరావు
విడుదల తేది: 10.07.1970సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారితో బేబీ శ్రీదేవి నటించిన సినిమాలు:
1. మా నాన్న నిర్దోషి (1970) - బేబీ శ్రీదేవి
2. విధి విలాసం (1970) - బేబీ శ్రీదేవి
3. అగ్నిపరీక్ష (1970) ) - బేబీ శ్రీదేవి
4. అత్తలు కోడళ్లు (1971) - బేబీ శ్రీదేవి
5. నేనూ మనిషినే (1971) - బేబీ శ్రీదేవి
6. రాజమహల్ (1972) - కుమారి శ్రీదేవి
7. మేనకోడలు (1972) - కుమారి శ్రీదేవి
8. మల్లమ్మ కథ (1973) - బేబీ శ్రీదేవి
9. మమత (1973) - బేబీ శ్రీదేవి
10. మీనా (1973) - బేబీ శ్రీదేవి
11. కొత్తకాపురం (1975) - బేబీ శ్రీదేవి
12 దేవుడులాంటి మనిషి (1975) - కుమారి శ్రీదేవి

(1972 లో రిలీజ్ అయిన సినిమాల్లో కుమారి శ్రీదేవి అని టైటిల్స్ లో ఉంది, కానీ 1973 లో రిలీజైన మల్లమ్మ కథ, మమత, మీనా సినిమాలో, 1975 లో రిలీజైన కొత్తకాపురం సినిమాల్లో మాత్రం బేబీ శ్రీదేవి అని ఉంది, అంటే బహుశా ఈ సినిమాలు రిలీజ్ ఆలస్యం అయ్యుంటుంది)Songs List:కలవారి వినోదాలు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అగ్నిపరీక్ష (1970)
సంగీతం: పి.ఆదినారాయణ రావు
సాహిత్యం: దాశరథి
గానం: సుశీల

సాకీ:
ఆడదాన్ని ఆటబొమ్మ అనుకుంటారు
అడిగినంత ధనం పోసి కొనగలమనుకుంటారు
మగువ కూడా మనిషన్నది మరిచే పోతారు

పలవి: 
కలవారి వినోదాలు
మగవారి విలాసాల
కలకాలం బానిసగా
ఈ ఆడది బ్రతకాలా

||కలవారి||

చరణం: 1
సొగసులున్న మనిషి మీకు కావాలి
ఆ మనిషిలోని మన సెవరికి కావాలి
ప్రతివాడికి తన సుఖమే కావాలి
ఎదుటివారి బాధ ఎవరికి కావాలి

వెలకట్టి మీరు ఆడదాన్ని వెలయాలు చేసినారు
మా జీవితాల మల్లెలన్ని మీ కాలరాచినారు
ఈ దీనురాలి కన్నీరే మీ పన్నీరాయె 

||కలవారి॥

చరణం: 2
అన్నారని సీతమ్మకు అగ్నిపరిక్షా
ఆ నాటికి ఈ నాటికి ఆడదానికేనా శిక్షా
మారలేదా... మారబోదా...
ఏనాటికి.... ఈ తీరు....
ఆడదాని అందం దోచి
అణచి వేసే వారే అంతా
వాడిపోయిన గులాబిలాగే
పారవేయుట మీకొక వింత
లోకమంతా ఇంతేలే..
నాలోన నిన్ను చూసుకో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అగ్నిపరీక్ష (1970)
సంగీతం: పి.ఆదినారాయణ రావు
సాహిత్యం: ఆరుద్ర
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

నాలోన నిన్ను చూసుకో
నీలోన నన్ను నిలుపుకో
నిండారు ప్రేమ సీమలో
నీవూ - నేనూ - ఒక టేలే

॥ నాలోను ||

ఎన్నో ఎన్నో యుగాలుగా నిన్నె కదా తలంచాను
నిన్నే సదా వరించాను
నమ్మినా మానినా నా మదీ నీదిలే
జగాలు ఎన్ని మారినా
జతగా మనమే నిలుతములే

॥ నాలోను||

కోరికలే పూచిన పూలు
అవే మన తలంబ్రాలు - అవే అవే వసంతాలు
అవే అవే వరాలోయ్
ఏడనీ కలయిక వాడని మాలకి

సరాగ స్వప్న జగతిలో
కలిసి మెలసీ కరిగెదమా

|| నాలోన||
ఇదా మీ సభ్యత పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అగ్నిపరీక్ష (1970)
సంగీతం: పి.ఆదినారాయణ రావు
సాహిత్యం: శ్రీ శ్రీ
గానం: ఘంటసాల

పల్లవి:
ఇదా మీ సభ్యత
ఇదా మీ నాగరికత
ఇదేనా సంస్కృతి
ఈ తరగని పరుగుల జోరేనా ప్రగతి !

చరణం: 1
పతితులకే సమాదరణా
సవిత్రులకే నిరాదరణా
పతివ్రత లెవరో కానరా
అపనిందలు వేయుట మానరా
అనురాగమె - అభిమానమె
కరువైన జగాన విషాదపు గాథలు కాక
సుఖము కలదా !

చరణం: 2
నాయకులే వినాయకులా
వినాయకులే విధాయకులా
అసత్యమె రాజ్యం చేసెనా
అధర్మమే చిందులు వేసెనా
రహదారిలో పెడదారులా
పెనుచీకటి చాటున సాగే మోసపు తీరు

చరణం: 3 
కృత్రిమమే ప్రశస్తమని
కుతంత్రములే స్వతంత్రమనీ
విచ్చల విడియే నీతిగా
పిచ్చెక్కిన కోతుల రీతిగా
పొరపాటులే అలవాటుగా
తిరుగాడు షరాబుల పోజులు మారే
రోజు రాకపోయే

కొండపై నిండుగా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అగ్నిపరీక్ష (1970)
సంగీతం: పి.ఆదినారాయణ రావు
సాహిత్యం: కొసరాజు
గానం: ఘంటసాల

పల్లవి:
కొండపై నిండుగా కొలువున్న మా తల్లి
కనక దుర్గా నీకు జేజేలు లోక
జనని శాంభవి నీకు దండాలు

|| కొండపై ||

చరణం: 1
భూలోకమందు మా పూజలందుకొనంగ
దుర్గవే- యిటకు దిగివచ్చావు
కనక దురవై యిక్కడే నిలచావు
కాళివైనా మహంకాళి వైనా నీవె
బహురూపముల మమ్ము  బ్రోచు అంబవు నీవే

చరణం: 2
శాంతమ్ము తో నీవు ప్రత్యక్షమైతేను
చిరునవ్వు వెన్నెలలు కురిసేను
కరుణా రసము వెల్లి విరిసేను
ఉగ్రమ్ముతో నీవు ఉరిమి చూచావంటే
గప్పు గప్పున నిప్పులురికేను
గుప్పు గుప్పున మంటలేగ సేను
దుర్గా కనకదుర్గా కనకదుర్గా
ఎలాగనీ ఎలాగనీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అగ్నిపరీక్ష (1970)
సంగీతం: పి.ఆదినారాయణ రావు
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: సుశీల

పల్లవి: 
ఎలాగనీ ఎలాగనీ
నిండిన మనసందాకా
నిలచుండలేక పాడాలనీ
ఎలాగనీ ఎలాగనీ

||ఎలాగనీ||

చరణం: 1
వాకిటి తలుపిక వేయను
ఈ కన్నులు మూయనె మూయను
తొందర తొందరలైతే
ఆనందమె సాగర మైతే
కనువిందుగా నా ముందర
కనుపించేదాకా ఎలాగనీ

చరణం: 2
దాచిన అశ్రుల జల్లులలో
తడిసిన చూపుల మల్లెలతో
దాగని నవ్వుల దివ్వెలతో
స్వాగతమిచ్చే తొందరలో
చిరుగాలిలో విరుతీగలా
ఓడలూగిపోతే ఎలాగని

చరణం: 3
ఆ అడుగుల సడి నా కొరకే
ఆ నడకల వడి నా కొరకే
దవు దవ్వులనే వినిపించగా
రివ్వు రివ్వుననే నెదు రేగగ
తన కౌగిట నను చేరిచి
దయ చూపేదాకా ఎలాగనీ

||ఎలాగు||

No comments

Most Recent

Default