Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Akhanda (2021)
చిత్రం: అఖండ  (2021)
సంగీతం: యస్.యస్.థమన్
నటీనటులు: బాలకృష్ణ, ప్రాగ్యజైస్వాల్, జగపతి బాబు, శ్రీకాంత్ 
దర్శకత్వం: బోయపాటి శ్రీను 
నిర్మాత: మిరియాల రవీంద్ర రెడ్డి
విడుదల తేది: 02.12.2021Songs List:అడిగా… అడిగా… పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అఖండ  (2021)
సంగీతం: యస్.యస్.థమన్
సాహిత్యం: కళ్యాణ చక్రవర్తి 
గానం: యస్.పి.బి.చరణ్ , యమ్.యల్.శ్రుతి

అడిగా…  అడిగా… పంచ ప్రాణాలు నీ రాణి గా
జతగా… జతగా… పంచు నీ ప్రేమ పారాణిగా

చిన్న నవ్వే రువ్వి మార్చేసావే… నా తీరు నీ పేరుగా
చూపు నాకే చుట్టే కట్టేసావే… నన్నేమో సన్నాయిగా

కదిలే కలలే కాళ్లవాకిళ్ళలో కొత్తగా
కౌగిలి ఓ సగం పొలమారిందిలే వింతగా
అడిగా… అడిగా… పంచ ప్రాణాలు నీ రాణి గా
జతగా… జతగా… పంచు నీ ప్రేమ పారాణిగా

సరిలేని సమారాలు సరిపోని సమయాలు తొలిసారి చూసాను నీతో
విడిపోని విరహాలు వీడలేని కలహాలు తెలిపాయి నీ ప్రేమ నాతో
ఎల్ల లెవీ లేని ప్రేమ నీకే ఇచ్చానులే నేస్తమా
వేళ్ళ లేనే నేనే నిన్నే ధాటి నూరేళ్ళ నా సొంతమా

కననీ విననీ సుప్రభాతాల సావాసమా
సెలవే కోరని సిగ్గులోగిళ్ల శ్రీమంతమా

అడిగా… అడిగా… పంచ ప్రాణాలు నీ వాని గా
జతగా… జతగా… పంచు నీ ప్రేమ పారాణిగా

సింధూర వర్ణాల చిరునవ్వు హారాలు కలబోసి కదిలాయి నాతో
మనిషేమో సెలయేరు మనసేమో బంగారు సరిపోవు నూరేళ్లు నీతో

ఇన్ని నాళ్లూ లేనే లేదే నాలో నాకింత సంతోషమే
మల్లె జన్మే ఉంటె కావా లంట నీచెంత ఏకాంతమే

కదిలే కలలే కాళ్లవాకిళ్ళలో కొత్తగా
కౌగిలి ఓ సగం పొలమారిందిలే వింతగా

అడిగా… అడిగా… పంచ ప్రాణాలు నీ రాణి గా
జతగా… జతగా… పంచు నీ ప్రేమ పారాణిగా
అఖండ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అఖండ  (2021)
సంగీతం: యస్.యస్.థమన్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరాం
గానం: శంకర్ మహదేవన్, సిద్దార్థ్ మహదేవన్, శివం మహదేవన్

భో శంభో... శివ శంభో...
ఖం ఖం కంగుమంది శంఖం
కడగమంది పంకం చావుకైన జంకం
ధం ధం ధర్మభేరి శబ్ధం
చెయ్యమంది యుద్ధం దేనికైన సిద్ధం
హే.. భయంకర లోకం నీ త్రయంబకం
రా.. మయస్కర నీ సరికే పురాంతకం
రా.. హరొంహర జటాధర 
జయించరా పరాత్పరా

భమ్ అఖండ భమ్ భమ్ అఖండా
లోక నాయకో  పాతరా
భూమిపై రాతి జెండా 

భమ్ అఖండ భమ్ భమ్ అఖండా
రాగ జ్వాలమై పాతరా
దీనులా కళ్ళ నిండా

భో శంభో... శివ శంభో...
భో శంభో... హర హర స్వయంభో (2)

వీడెవడో హరోం హర
వాడెవడో హరోం హర
ఈ తలది ఆ తలది 
నరుకురా నరుకురా
వేళ్ళు విరిచే శివోమ్ హర
కాళ్ళు విరిచే శివోమ్ హర
కీళ్లు విరిచే తోలు విరిచే
నరుకురా నరుకురా

భమ్ అఖండ  భమ్ అఖండా
లోక నాయకో  పాతరా
భూమిపై రాతి జెండా 

భమ్ అఖండ భమ్ అఖండా
రాగ జ్వాలమై పాతరా
దీనులా కళ్ళ నిండా

రం రం పాలనేత్ర ద్వారం
తెరుచుకుంటే ఘోరం
తాలదింక తిమిరం
జం జం తాండవాల తజ్యం
మోగుతుంటే తధ్యం
బ్రోవులింక దగ్ధం
ఈ ధరాతలం గుండెల్లో హలా హలం
రా దహించగా నీవే మహాలయం
రా త్రిశులివై కపాలివై
యుగానివై అఘోరివై

భమ్ అఖండ భమ్ అఖండా
లోక నాయకో  పాతరా
భూమిపై రాతి జెండా

భమ్ అఖండ భమ్ అఖండా
రాగ జ్వాలమై పాతరా
దీనులా కళ్ళ నిండాజై బాలయ్య పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అఖండ  (2021)
సంగీతం: యస్.యస్.థమన్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్
గానం: గీతామాధురి, సాహితీ చాగంటి, సత్యయామిని, అదితి భావరాజు

కియ్యా కియ్యా జాదూ కియ్యా
దియ్యా దియ్యా దిల్ దే దియ్యా
మయ్యా మయ్యా మామ మియ్యా
అయ్యా బాలయ్యా..!!

తియ్య తియ్య కారలయ్య
రయ్యా రయ్యా మారాలయ్యా
తయ్యా తయ్యా తయ్యారయ్యా
అయ్యా బాలయ్యా..!!

కియ్యా కియ్యా జాదూ కియ్యా
దియ్యా దియ్యా దిల్ దే దియ్యా
మయ్యా మయ్యా మామ మియ్యా
అయ్యా బాలయ్యా..!!

తియ్య తియ్య కారలయ్య
రయ్యా రయ్యా మారాలయ్యా
తయ్యా తయ్యా తయ్యారయ్యా
అయ్యా బాలయ్యా..!!

హొయ్యారే హోయా… ముద్దుల మావయ్యా
కొబ్బరికాయ కొట్టనా బావయ్యా
హొయ్యారే హోయా… ముద్దుల మావయ్యా
కొబ్బరికాయ కొట్టనా బావయ్యా

కత్తులే దూసే కృష్ణదేవరాయ
కళ్ళతో సేసేయ్ కృష్ణుడంటి మాయ
మత్తుగా సూత్తే పోయినాది సోయ
మొత్తంగా నీకే నేను పడిపోయా

ఎయ్, కాళ్ళాగజ్జా కంకాలయ్యా
ఏగుసుక్కై ఎలగాలయ్యా
కాళ్ళు కలిపి స్టెప్పెయ్ అబ్బాయా

యా యా యా యా… జై బాలయ్య
యమ కిర్రెక్కుతాందేంటో తస్సాదియ్యా
యా యా యా యా… జై బాలయ్య
ఏమో గుర్రాలెక్కాలేమో సయ్యా సయ్యా

యా యా యా యా… జై బాలయ్య
యమ కిర్రెక్కుతాందేంటో తస్సాదియ్యా
యా యా యా యా… జై బాలయ్య
ఏమో గుర్రాలెక్కాలేమో సయ్యా సయ్యా
(బాలయ్య బాలయ్య బాలయ్య)
అమ్మే లేని జన్మే నీది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అఖండ  (2021)
సంగీతం: యస్.యస్.థమన్
సాహిత్యం: కళ్యాణ్ చక్రవర్తి
గానం: మోహన భోగరాజు 

జయ శంకర అభయంకర కాశీపుర శంభో
లయ కింకర ప్రణవాక్షర నిటలాక్షణి శంభో
అజ తాండవ భుజ డిండిమ అఘోర అహంభో
శివ మంగళ భవ పింగళ దిగంబరస్వయంభో

అమ్మే లేని జన్మే నీది, ఈషా
అమ్మే లేని జన్మే నీది, ఈషా
ఎట్టా నీకు చెప్పేది తల్లీ ఘోష
ఓ, ఎట్టా నీకు చెప్పేది తల్లీ ఘోష

పొత్తీ పేగే కత్తిరించే వేళా
ఎత్తుకెళ్ళి మళ్ళీ పంపించావే నీలా
ఎత్తుకెళ్ళి మళ్ళీ పంపించావే నీలా

జయ శంకర అభయంకర కాశీపుర శంభో
లయ కింకర ప్రణవాక్షర నిటలాక్షణి శంభో
అజ తాండవ భుజ డిండిమ అఘోర అహంభో
శివ మంగళ భవ పింగళ దిగంబరస్వయంభో

నటరాజ విరాజమాన
కాల సర్ప భూషణ
పినాక పాణి పల్లవా
ప్రచండ చండ ధారినాం
రాతి వాతి కాపురాధి నాధ ఫాలలోచనాం
పటారూప కంఠలుంఠ విశ్వనాధ పాహిమాం

ఇచ్చావయ్యా జంట నోముల పంటా
కంటి ముందే కాలరాస్తానంటే ఎట్టా
ధర్మం కోసం దూరం అయితే ఒకడూ
దైవం అంటూ దారే మారేనొకడూ

అమ్మా అంటూ పిలిచే వాడే లేకా
ఎందుకంటా సామీ జన్మ సావు రాకా

ఓం హరహరా రా నరవరా రా
పతుతరా పలకరా పరాత్పరా

ఓం నటదొరా రా జఠాధర రా
జితకరా పరాచకాలు ఆపరా
ఓం శరవరా రా వరధరా రా
లయకరా చరాచరా చలించరా

ఓం పురహరా రా ఇహపరా రా
కృతకరా కటాక్షభిక్షనీయరా

No comments

Most Recent

Default