Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Red (2021)
చిత్రం: రెడ్ (2021)
సంగీతం: మణిశర్మ
నటీనటులు: రామ్ పోతినేని, నభా నటేష్ , నివేథా పేతురాజ్, మాళవిక శర్మ, అమృత అయ్యర్
దర్శకత్వం: కిషోర్ తిరుమల
నిర్మాణం : శ్రవంతి రవి కిశోర్
విడుదల తేది: 14.01.2021Songs List:నువ్వే నువ్వే నువ్వే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రెడ్ (2021)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: రమ్యా బెహ్రా , అనురాగ్ కులకర్ణి 

నువ్వే నువ్వే నువ్వే
నువ్వుంటే చాలుగా
మరెవరం కోరే పనేమీ లేదుగా
ఎడారి దారిలో ఎదురయ్యే వానగా
తనంత తానుగా కదిలొచ్చే కానుక

నీ స్పర్శే చెప్పింది
నే సగమే ఉన్నానంటూ
నీలో కరిగినాడే నేనంటూ పూర్తయినట్టు
ఇన్నాళ్లు ఉన్నట్టు
నాక్కూడా తెలియదు ఒట్టు
నువ్వంటూ రాకుంటే
నేనుండున్నాను లేనట్టు
ఈ లోకంలో మనమే తొలి జంటని
అనిపించే ప్రేమంటే పిచ్చే కదా
ఆ పిచ్చే లేకుంటే ప్రేమేదని
చాటిస్తే తప్పుందా నిజం కాదా

నువ్వే నువ్వే నువ్వే
నువ్వుంటే చాలుగా
మారె వరం కోరే పనేమీ లేదుగా
ఎడారి దారిలో ఎదురయ్యే వానగా
తనంత తానుగా కదిలొచ్చే కానుక

ఎందుకు జీవించాలో అనిపించిందంటే చాలు
ఇందుకు అంటూ నిన్ను చూపిస్తాయి ప్రాణాలు
ఎవ్వరితో చెప్పోదే మనిద్దరిదీ గుట్టు
నువ్వే నా గుండెల్లో గువ్వల్లే గూడును కట్టు
ఎటు వెళ్లాలో వెతికే పదాలకు
బదులయి ఎదురొచ్చింది నువ్వే కదా
నన్నేవారికివ్వాలి అన్నందుకు
నేనూనున్నది నువ్వే కదా
డించిక్ డించిక్ డింకా... పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రెడ్ (2021)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: సాకేత్, కీర్తన శర్మ

ఎక్కడీ దానవే... సక్కనీ కోమలి
ఒక్కదానివి ఉన్నావేందే... వస్తవా భీమిలీ
గంపెడు ఆశతో... దాటినా వాకిలి
మోసం చేస్తే మీ మొగాళ్ళంతా... ఇడిసినా ఫ్యామిలీ
అయ్.. చెప్పుకుంటే బాధ... అరె, తీరిపోద్ది చంచిత
అరె..సెట్టంతా మావోడున్నాడు... సెట్టు సేత్తడు నీ కథా
ఏడి... ఎక్కడున్నడు..?
నా కళ్ళకు కనిపించమను, మీ హీరోని కూసింత

పన్నెండు డబ్బాల... పాసెంజర్ బండెక్కి...
పదకొండు గంటలకు... పోదమన్నడు బొంబైకి
పదిమంది సూచారని... సాటుగ వచ్చా టేషనుకి
హే..తొమ్మిదో నెంబర్ మీదికి... రైలొచ్చేరొవ్వంతటికే
సల్లటి ఏసీ బోగీలో... సూపిత్తాడే ఒకటికి
హాయ్ చెప్పి దుప్పటి ఏసి... దూరిండమ్మీ మాపటికీ
కూ చుక్ చుక్ కూతలు తప్ప... మోతలు లేవే రాతిరికి
ఇంజిన్ మొత్తం హీటెక్కించి... జంపయ్యిండే పొద్దటికీ

ఆయ్...డించిక్ డించి డింకా... ఆడా ఈడా దూకకేజింకా
డించిక్ డించిక్ డింకా... మా బుచ్చుకి
రావే ఇంకా
అరె డించిక్ డించిక్ డింకా... తగలెట్టేస్తానీలంకా
డించిక్ డించి డింకా... తీగ లాగితే కదిలే డొంకా

గుంజూతుంటే చైను... గురునాథం పిలిచే నన్ను
కట్టే చేస్తే సీను... చెన్నైలో తేలాను
రంజూగుందే స్టోరీ... ఏటయ్యిందే ఈసారి
కంచిపట్టు సారీ... నలిగిందా లేదా జారి
ఇంగిలీషు సినిమా సూద్దాం... ఇంగవా అన్నాడు
ఎంగిలి ముద్దులంటే నేర్పిస్తానన్నాడు
రొంబ రొంబ సంతోషమా... నాటి నాంచారు
పంబరేగి పోయిందేమో... నైటు హుషారు
లుంగీ డాన్స్ చేద్దామంటూ... పొంగించాడే ఓ బీరు
తొంగున్నాడు గుర్రుపెట్టి... మెక్కి ఇడ్లీ సాంబారు, ఊఊ

ఆయ్...డించిక్ డించి డింకా... ఆడా ఈడా దూకకేజింకా
డించిక్ డించిక్ డింకా... మా బుచ్చుకి
రావే ఇంకా
అరె డించిక్ డించిక్ డింకా... తగలెట్టేస్తానీలంకా
డించిక్ డించి డింకా... తీగ లాగితే కదిలే డొంకా

తిప్పి సందు సందూ... నా వల్ల కాదని చందు
ఛార్మినారు ముందు... తాగించాడే మందు
జాగాలన్నీ చుట్టి... మా వైజాగోచ్చావా చిట్టి
బాగుంటాదే సిట్టీ... చూస్తావా చెమట పట్టీ
లైటు హౌజులాగా ఉంది బాసు కటౌటు
రూటు పట్టి రౌండే సొద్దాం... పట్నం సూపెట్టు
చెండూ లాగా మెత్తగా ఉంది... పాప నీ ఒళ్ళు
గ్రౌండులో దిగావంటే... తిరుగుతాయే కళ్ళు
ఎత్తుపళ్ళం ఎక్కి దిగి... వచ్చిందయ్యో ఈ రైలు
సత్తా జూసి ఈన్నే ఉంటా... ఇచ్చావంటే సిగ్నళ్ళు, ఊఊ

ఆయ్... డించిక్ డించిక్ డింకా... ఆడా ఈడా దూకకే జింకా
డించిక్ డించిక్ డింకా... మా బుచ్చుకి
రావే ఇంకా
అరె డించిక్ డించిక్ డింకా... తగలెట్టేస్తా నీలంకా
డించిక్ డించి డింకా... తీగలాగితే కదిలే డొంకాకౌన్ హై అచ్చ... పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రెడ్ (2021)
నటీనటులు: రామ్ పోతినేని, మాళవిక శర్మ, అమ్రితా అయ్యర్
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: కళ్యాణ్ చక్రవర్తి
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి
దర్శకత్వం: కిషోర్ తిరుమల
నిర్మాణం : శ్రవంతి రవికిశోర్
విడుదల తేది: 14.01.2021

వాడు వీడు బ్యాడు అంటూ... నువ్వు చెప్పకు,
దొబ్బెయ్
మంచి అంటూ ఒకటి అసలుంటేగా
నంగి నంగి చూసే... గండు పిల్లిలాంటి
నీకు రంగులెన్ని చెప్పు...

నీలోపల ఉన్న బూచోడు చేసేటివన్ని... చెప్పుకోవు నీకు నువ్వైనా, క్యారె
వేషాలింకా చాలు ఇంకైనా... మంచోడిలాగా నువ్వు అంటే ఏంటో చెప్పినా

కౌన్ హై అచ్చా... కౌన్ హై లుచ్చా
ఫరకే లేదు చిచ్చా... ఎందుకంటా రచ్చా
కౌన్ హై అచ్చ... కౌన్ హై లుచ్చా
బోలో మేరె బచ్చా... ఇదంతా నీ పిచ్చా
నింగి నేల చూశా... నీతి ఎక్కడుంది చెప్పు
చూసి వద్దాం కాస్త...
మారిపోద్ది న్యాయం... నోటు రేటు మారేకొద్ది

వెతకమాకు దాన్ని... ఆ
అంతా తెలుసని అంటావు... తెలిసిందేదైనా అంతా కానేకాదు,
సమ్లోనా
లైఫ్ ఫెయిరు కాదు అన్నావో... ఒకటిచ్చుకొన
ఎవడు మాటిచ్చాడు నీకైనా...
రచ్చా
కౌన్ హై అచ్చా... కౌన్ హై లుచ్చా
ఫరఖే లేదు
చిచ్చా...
ఎందుకంటా
కౌన్ హై అచ్చ...
కౌన్ హై లుచ్చా
బోలో మేం
బచ్చా...
ఇదంతా నీ పిచ్చా
కళ్ళలోకి చూసే... నిన్ను లెక్క వేసేనంట
లోకం అంత అంతే రేయ్...
పూటకొక్క మాట... పూటకూళ్ళ వాడి బాట
నువ్వు మాత్రం కాదా... చెత్త నా కొ**
నువ్వు నమ్మేవేగా నిజాలు నీకెప్పుడైనా... ఒప్పుకోవు ఉన్న
నిజాన్ని, అర్హహా
నాటకాలు ఆడుజగాన... నీ అద్దం ముందు ఆపుకొం

నాటకాలు ఆడు జగాన... నీ అద్దం ముందు ఆపు కొంతైనా,
హేయ్ థు
కౌన్ హై అచ్చా...
కౌన్ హై లుచ్చా
ఫరఖే లేదు చిచ్చా... ఎందుకంటా రచ్చా
కౌన్ హై అచ్చ... కౌన్ హై లుచ్చా
బోలో మేరె బచ్చా... ఇదంతా నీ పిచ్చా

మౌనంగా ఉన్నా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రెడ్ (2021)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: దిన్కర్ , నూతన్ మోహన్

మౌనంగా ఉన్నా నీతో అంటున్నా
నా వెంట నిన్ను రారమ్మని
తెల్లారుతున్నా కల్లోనే ఉన్నా
కదపొద్దంటున్నా లేలెమ్మనీ

వినలేదా కాస్తయినా నీ ఎదసడిలోనే లేనా
వెతకాల ఏమైనా నిను నాలోనే చూస్తున్నా
ఒకటే బ్రతుకు మన ఇద్దరిది ఇకపైన

ప్రాణం ఇమ్మన్నా ఇస్తారమ్మన్నా
వినలేదా నువ్వు నా ఆలాపన
ఏం చేస్తూ ఉన్నా ఏం చూస్తూ ఉన్నా
నిను వీడదే నా ఆలోచన

లోలో చిగురించిన ఆశకు చెలిమే ఆయువు పోసి
ఊరించే తియతియ్యని ఊహకు ఒడిలో ఊయల వేసి
నీ పేరుతో కొత్తగా పుట్టనీ 
నా జీవితం ఇప్పుడే మొదలనీ
ఒకటే బ్రతుకు మన ఇద్దరిది ఇకపైన

ప్రాణం ఇమ్మన్నా ఇస్తారమ్మన్నా
వినలేదా నువ్వు నా ఆలాపన

ఎవరూ మన జాడని చూడని చోటే కనిపెడదామా
ఎపుడూ మనమిద్దరి ఒక్కరిలాగే కనబడుదామా
నా పెదవిలో నవ్వులా చేరిపో నా ఊపిరే నువ్వులా మారిపో
ఒకటే బ్రతుకు మన ఇద్దరికి ఇకపైన

ప్రాణం ఇమ్మన్నా ఇస్తారమ్మన్నా
వినలేదా నువ్వు నా ఆలాపన
ఏం చేస్తూ ఉన్నా ఏం చూస్తూ ఉన్నా
నిను వీడదే నా ఆలోచన

No comments

Most Recent

Default