Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

C/o Kancharapalem (2018)
చిత్రం: కేరాఫ్ కంచరపాలెం (2018)
సంగీతం:  స్వీకర్ అగస్తి
నటీనటులు: సుబ్బారావు, రాధా బెస్సీ, కేశవ కర్రి, నిత్య శ్రీ గోరు, కార్తిక్ రత్నం, ప్రవీణ పరుచూరి, ప్రణీత పట్నాయక్, మోహన్ భగత్, విజయ ప్రవీణ, పరుచూరి కిషోర్ కుమార్
దర్శకత్వం: వెంకటేష్ మహా
ప్రెజెంట్స్: రాణా దగ్గబాటి
నిర్మాత: ప్రవీణ పరుచూరి
విడుదల తేది: 07.09.2018Songs List:పట్టి పట్టి నన్నే సూత్తాంటే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కేరాఫ్ కంచరపాలెం (2018)
సంగీతం: స్వీకార్ అగస్తి
సాహిత్యం: రఘుకుల్
గానం: స్వీకార్ అగస్తి

పట్టి పట్టి నన్నే సూత్తాంటే
పట్టలేక ఏటో అవుతాందే
పట్టుపట్టి జోడి కట్టానే
పట్టలేని హాయే పొందానే

కొంటె పిల్ల నువ్వూ
తుంటరోణ్ణి నేనూ
రాధ ఎంట కిష్టుడ్నే

కోట రాణి నువ్వూ
తోటమాలి నేనూ
నీకు తగ్గ ఈరుణ్ణే

జట్టుకట్టు సేపట్టూ
ఒగ్గేయ్ నే నీ మీదే ఒట్టూ
ఏఏ..ఏఏ..ఓఓఓ..ఓఓఓ..

తందన్నారె తారే తన్నాన్నే
తన్నన్నారె తారె తారారే

టిట్టీరిటి టీటీ ప్యాంప్యాంప్యాంప్యాం
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాంట్యాం..టం..
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాండ్యాం..ట్యాం.డ్యాం..
తరిదీ తరిదా తరిది..

రాములోరైనా సీతతోటే ఉన్నా
సూడలేదు లోకం అదేటో
తుళ్ళి ఆడుతుంటే తట్టుకోదురయ్యో
కుళ్ళుబోతు లోకం కథేటో

యే కులము గిలము బలమూ జూసి
వయసు వరస సొగసు సూసి
పుట్టుకొస్తదా రా ప్రేమ

మనసు మనసు కొంతెనేసి
తనువు తనువు మెలికలేసే
తీరేరా ప్రేమా...

సిన్నపిల్లలైనా యేళ్ళు మళ్ళుతున్నా
ప్రేమలోన అంతా ఓటేగా
లచ్చలెన్ని ఉన్నా డొక్కలాడకున్నా
ప్రేమ లక్షణాలు అవేగా

ఏ ఎతికి ఎతికి సూత్తాది కన్ను
కుదురు సెదిరి పోతది తెన్ను
జివ్వుమంటదంటా వెన్ను

సిలకపలుకే తానేమన్న
పులకరింతె నేనేం విన్నా
వలపొక వింతేనా

జట్టుకట్టు సేపట్టు
ఒగ్గేయ్ నే నీ మీదే ఒట్టూ

కస్సుబుస్సులైనా కొంటె సూపులైనా
కంటికింపులేగా ఏదైనా
సందడెంత ఉన్నా ముందరెవ్వరున్నా
నింగి అంచులోనే నేనున్నా

ఏ అడుగులడుగులేత్తా ఉన్నా
కదల మెదలకుంట ఉన్నా
అంతులేని ప్రేమేనన్నా

మాటలొరద లైతావున్నా
మౌనమంతా నిండి ఉన్నా
నీతో నేనున్నా

హేయ్ జట్టుకట్టూ సేపట్టూ
ఒగ్గేయ్ నే నీమీదే ఒట్టూ

ఏయ్..ఏ...ఏయ్..ఓఓఓఓ...

టిట్టీరిటి టీటీ ప్యాంప్యాంప్యాంప్యాం
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాంట్యాం..టం..
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాండ్యాండ్యాండ్యాం..
ప్రేమకు ఉందా పరిధి

సొట్టబుగ్గల ఓ చిన్నది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కేరాఫ్ కంచరపాలెం (2018)
సంగీతం:  స్వీకర్ అగస్తి
సాహిత్యం: వెంకటేష్ మహా
గానం: కిషోర్ పొలిమేర

సొట్టబుగ్గల ఓ చిన్నది
ఆశాపాశం బంది చేసేలే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కేరాఫ్ కంచరపాలెం (2018)
సంగీతం:  స్వీకర్ అగస్తి
సాహిత్యం: విశ్వా
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి

ఆశాపాశం బంది చేసేలే
సాగే కాలం ఆడే ఆటేలే
తీరా తీరం చేరే లోగానే ఎతీరౌనో...

చేరువైన సేదు దూరాలే
తోడౌతూనే ఈడే వైనాలే
నీదో కాదో తేలేలోగానే ఎదేటౌనో
ఆటు పోటు గుండె మాటుల్లోన
సాగేనా...

ఏలేలే లేలో...
కల్లోలం ఈ లోకంలో
లో లో లోలోతుల్లో
ఏలేలో ఎద కొలనుల్లో

నిండు పున్నమేల మబ్బు కమ్ముకొచ్చి
సిమ్మ సీకటల్లి పోతుంటే
నీ గమ్యం గంధరగోళం
దిక్కు తోచకుండ తల్లడిల్లిపోతు
పల్లటిల్లిపోయి నీవుంటే
తీరేనా నీ ఆరాటం

ఏ హేతువు నుదుటి రాతల్ని మార్చిందో
నిశితంగా తెలిసేదెలా
రేపేటౌనో తేలాలంటే
నీ ఉనికి ఉండాలిగా

ఓ..ఓ.. ఆటు పోటు
గుండె మాటుల్లోన
సాగేనా.....

ఆశాపాశం బంది చేసేలే
సాగే కాలం ఆడే ఆటేలే
తీరా తీరం చేరేలోగానే ఏతీరౌనో

ఏ జాడలో ఏమున్నదో
క్రీనీడల విధి వేచున్నదో
ఏ మలుపులో ఏం దాగున్నదో
నీవుగా తేల్చుకో నీ శైలిలో

చిక్కు ముళ్ళు గప్పి, రంగు లీనుతున్న లోకమంటే పెద్ద నాటకమే
తెలియకనే సాగే కథనం

నీవు పెట్టుకున్న నమ్మకాలు అన్ని 
పక్క దారిబట్టి పోతుంటే
కంచికి నీ కథలే దూరం
నీ చేతుల్లో ఉంది చేతల్లో చూపించి 
ఎదురేగి సాగాలిగా
రేపేటౌనో తేలాలంటే
నువ్వెదురు సూడాలిగా

ఓ..ఓ.. ఆటు పోటు
గుండె మాటుల్లోన... ఉంటున్నా...

ఏమి జన్మము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కేరాఫ్ కంచరపాలెం (2018)
సంగీతం:  స్వీకర్ అగస్తి
సాహిత్యం: యడ్ల రామదాసు
గానం: వెంకట రావు

ఏమి జన్మముకలకత్తా కాళి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కేరాఫ్ కంచరపాలెం (2018)
సంగీతం:  స్వీకర్ అగస్తి
సాహిత్యం: వెంకటేష్ మహా
గానం: కిషోర్ పొలిమేర

కలకత్తా కాళి

No comments

Most Recent

Default