Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

C/o Kancharapalem (2018)
చిత్రం: C/o కంచరపాలెం (2018)
సంగీతం:  స్వీకర్ అగస్తి
సాహిత్యం: విశ్వా
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి
నటీనటులు: సుబ్బారావు, రాధా బెస్సీ, కేశవ కర్రి, నిత్య శ్రీ గోరు, కార్తిక్ రత్నం, ప్రవీణ పరుచూరి, ప్రణీత పట్నాయక్, మోహన్ భగత్, విజయ ప్రవీణ, పరుచూరి కిషోర్ కుమార్
దర్శకత్వం: వెంకటేష్ మహా
ప్రెజెంట్స్: రాణా దగ్గబాటి
నిర్మాత: ప్రవీణ పరుచూరి
విడుదల తేది: 07.09.2018

ఆశాపాశం బంది చేసేలే
సాగే కాలం ఆడే ఆటేలే
తీరా తీరం చేరే లోగానే ఎతీరవునో...

చేరువైన సేదు దూరాలే
తోడవూనే వీడే వైనాలే
నీదో కాదో తేలే లోగానే ఎదేటవ్నో..
ఆటు పోటు గుండె మాటుల్లోన...
సాగేనా...

ఏలేలే లేలో..
కల్లోలం ఈ లోకంలో
లో లో లోలోతుల్లో
ఏలేలో ఎద కొలనులో..

నిండు పున్నమేల మబ్బు కమ్ముకొచ్చి
సిమ్మ సీకటై పోతుంటే
నీ గమ్యం గంధరగోళం..

దిక్కు తోచకుండ తల్లడిల్లిపోతు
పల్లటిల్లిపోయి నీవుంటే...
తీరేనా నీ ఆరాటం..

ఏ హేతువు నుదుటి రాతల్ని మార్చిందో
నిశితంగా తెలిసేదెల
రేపేటవునో తేలాలంటే
నీ ఉనికి ఉండాలిగా

ఓ..ఓ.. ఆటు పోటు
గుండె మాటుల్లోన

ఓ..ఓ.. ఆటు పోటు
గుండె మాటుల్లోన
సాగేనా.....

ఆశాపాశం బంది చేసేలే
సాగే కాలం ఆడే ఆటేలే
తీరా తీరం చేరే లోగానే ఏతీరవునో
ఏ జాడలో ఏమున్నదో
క్రీనీడల విధి వేచున్నదో..
ఏ మలుపులో ఎం దాగున్నదో
నీవుగా తేల్చుకో..నీ శైలిలో..
చిక్కు ముళ్ళు గప్పి,
రంగు లీనుతున్న లోకమంటే పెద్ద నాటకమే
తెలియకనే సాగే కథనం..

నీవు పెట్టుకున్న నమ్మకాలు అన్ని పక్క దారి పట్టి
పోతుంటే
కంచికి నీ కథలే దూరం...
నీ చేతుల్లో ఉంది సేతల్లో సూపించి ఎదురేగి
సాగాలిగా
రేపేటవునో తేలాలంటే
నువ్వెదురు సూడాలిగా...

ఓ.ఓ.. ఆటు పోటు
గుండె మాటుల్లోన....ఉంటున్న.....


చిత్రం: కేరాఫ్ కంచరపాలెం (2018)
సంగీతం: స్వీకార్ అగస్తి
సాహిత్యం: రఘుకుల్
గానం: స్వీకార్ అగస్తి
నటీనటులు: సుబ్బారావు, రాధా బెస్సి, కేశవ కె
దర్శకత్వం: వెంకటేశ్ మహా
నిర్మాత: పరుచూరి విజయ ప్రవీణ
విడుదల తేది: 07.09.2018

పట్టి పట్టి నన్నే సూత్తాంటే
పట్టలేక ఏటో అవుతాందే
పట్టుపట్టి జోడి కట్టానే
పట్టలేని హాయే పొందానే

కొంటె పిల్ల నువ్వూ
తుంటరోణ్ణి నేనూ
రాధ ఎంట కిష్టుడ్నే

కోట రాణి నువ్వూ
తోటమాలి నేనూ
నీకు తగ్గ ఈరుణ్ణే

జట్టుకట్టు సేపట్టూ
ఒగ్గేయ్ నే నీ మీదే ఒట్టూ
ఏఏ..ఏఏ..ఓఓఓ..ఓఓఓ..

 తందన్నారె తారే తన్నాన్నే
తన్నన్నారె తారె తారారే

టిట్టీరిటి టీటీ ప్యాంప్యాంప్యాం..
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాంట్యాం..టం..
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాండ్యాం..ట్యాం.డ్యాం..
తరిదీ తరిదా తరిది..

రాములోరైనా సీతతోటే ఉన్నా
సూడలేదు లోకం అదేటో
తుళ్ళి ఆడుతుంటే తట్టుకోదురయ్యో
కుళ్ళుబోతు లోకం కథేటో

యే కులము గిలము బలమూ జూసి
వయసు వరస సొగసు సూసి
పుట్టుకొస్తదా రా ప్రేమ

మనసు మనసు కొంతెనేసి
తనువు తనువు మెలికలేసే
తీరేరా ప్రేమా..


సిన్నపిల్లలైనా యేళ్ళు మళ్ళుతున్నా
ప్రేమలోన అంతా ఓటేగా
లచ్చలెన్ని ఉన్నా డొక్కలాడకున్నా
ప్రేమ లక్షణాలు అవేగా

ఏ ఎతికి ఎతికి సూత్తాది కన్ను
కుదురు సెదిరి పోతది తెన్ను
జివ్వుమంటదంటా వెన్ను

సిలకపలుకే తానేమన్న
పులకరింతె నేనేం విన్నా
వలపోక వింతేనా

జట్టుకట్టు సేపట్టు
ఒగ్గేయ్ నే నీ మీదే ఒట్టూ

కస్సుబుస్సులైనా కొంటె సూపులైనా
కంటికింపులేగా ఏదైనా
సందడెంత ఉన్నా ముందరెవ్వరున్నా
నింగి అంచులోనే నేనున్నా

ఏ అడుగులడుగులేత్తా ఉన్నా
కదల మెదలకుంట ఉన్నా
అంతులేని ప్రేమేనన్నా

మాటలోరద లైతావున్నా
మౌనమంతా నిండి ఉన్నా
నీతో నేనున్నా

హేయ్..జట్టుకట్టూ సేపట్టూ
ఒగ్గేయ్ నే నీమీదే ఒట్టూ

ఏయ్..ఏ...ఏయ్..ఓఓఓఓ...

టిట్టీరిటి టీటీ ప్యాంప్యాంప్యాం..
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాంట్యాం..టం..
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాండ్యాండ్యాండ్యాం..
ప్రేమకు ఉందా పరిధి

No comments

Most Recent

Default