Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Super (2005)చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: అనుష్క మంచంద
నటీనటులు: నాగార్జున, అనుష్క శెట్టి, అయేషా టాకీయా, సోను సూద్
దర్శకత్వం: పూరి జగన్నాథ్
నిర్మాత: నాగార్జున
విడుదల తేది: 21.07.2005

మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరములే
చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..

ఉన్న చోట ఉండనీడు చూడే వీడు ఊరుకోడు
ఏదొ మాయ చేస్తుంటాడమ్మా....
పొమ్మంటున్నా పోనే పోడు కల్లో కొచ్చి కూర్చుంటాడు
ఆగం ఆగం చేస్తున్నాడమ్మా
ఘడియ ఘడియకి ఓ ఊ ఓ ఊ నడుము తడుముడయ్యో
తడవ తడవకి ఓ ఊ ఓ ఊ చిలిపి చెడుగుడయ్యో
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..
చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే

తోడు కోరే తుంటరోడు వీల్లేదన్నా ఊరుకోడు
ప్రాణాలన్ని తోడేస్తాడమ్మా
నవ్వుతాడె అండగాడు ఈడు జోడు బాగుంటాడు
ప్రేమో ఏమొ అవుతున్నాదమ్మా
వలపు తలపులేవో వయసు తెరిచెనేమో
చిలక పలుకులేవో మనసు పలికేనేమో
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..
చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే
చలి చలి గిలేనా..చలి చలి గిలేనా..చలి చలి గిలే..నా..


******  ******  ******


చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: కందికొండ
గానం: సోను కక్కర్

అక్కడ్ బక్కడ్ బొంబై బో
అస్సీ నబ్బీ పూరే సో
తప్పదు మనిషై పుట్టాక
బతకాళి సచ్చే దాకా
పర్సు నిండా డబ్బుంటే బస్ ప్యార్ హువా..ప్యార్ హువా
జేబు ఖాలై రోడ్ న ప్‌డీతే క్యా హూఆ క్యా హూఆ
దొరికినన్థ దోచుకో
దోచుకుందీ దాచుకో
కార్ బంగ్లా తీస్కో
హో లైఫ్ నీదే కుమ్ముకో

చరణం: 1
హాయిరె హాయిరె మనుషులంతా మాయెరే ..
దెఖోరె ......దెఖోరె
హాయిరె హాయిరె లోకమంతా చోరీ లే
సోచొరె ...సోచొరె
నేడు నీకై నీ ముందే నిలు చున్దిరూ...చున్దిరొ
రేపు కోసం ఆరాటం ఆపెయ్యారో వెయ్యారో
నేడు నీకై నీ ముందే నిలు చున్దిరూ...చున్దిరొ
రేపు కోసం ఆరాటం ఆపెయ్యారో వెయ్యారో
దొరికినన్థ దోచుకో
దోచుకుందీ దాచుకో
కార్ బంగ్లా తీస్కో
హో లైఫ్ నీదే కుమ్ముకో

చరణం: 2
హాయిరె హాయిరె దిల్ నిండా లవ్ ఏ రే ఆజా రే ..ఆజా రే
హాయిరె హాయిరె ఇష్క్ విష్క్ నీదెలె లేజారే ..లేజారే
గుండె లోన ప్రేముంటే చెప్పలిరో పాలిరో
కళ్ళు వొళ్ళు పెనవేసి బతకాళిరో కాలిరో
గుండె లోన ప్రేముంటే చెప్పలిరో పాలిరో
కళ్ళు వొళ్ళు పెనవేసి బతకాళిరో కాలిరో
దొరికినన్థ దోచుకో
దోచుకుందీ దాచుకో
కార్ బంగ్లా తీస్కో
హో లైఫ్ నీదే కుమ్ముకో


******  ******  ******


చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: కందికొండ
గానం: సందీప్ చౌతా, నిఖిత

మస్తానా వ వ్వారే వారే వస్తానా
మస్తానా సోకుల్ని సోడా చేస్తానా

నా చోటి చోటి మీటీ మీటీ నాటీ నాటి సాథి నువ్వేనా
మస్తానా వ వ్వారే వారే వస్తానా
చూపుల్తో కూస్త వస్తున్నా
నా చోటి చోటి మీటీ మీటీ నాటీ నాటి సాథి నువ్వేనా
i love u love u love u..love u..
love u..love u...love uuuuuuu

చరణం: 1
అందాలే చందాలే అంటూ
అందుతూ వెన్నెలాయె
నీరుంది నిప్పున్ది నీలోన
తాపాలే దీపాలే పెట్టి అల్లరి ఆకతాయి
ఆడేది ఆర్పేది నువ్వేన
గుచ్చైనా గుచ్చైనా నీ చూపే గుండెళ్లోన
గుచ్చైనా గుచ్చైనా చానా
తెచ్చైనా తెచ్చైనా నీ నవ్వే ఎన్దల్లొన
తెచ్చైనా తెచ్చైనా చానా
i love u love u love u..love u..
love u..love u...love uuuuuuu


******  ******  ******


చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: విశ్వా
గానం: సౌమ్య , ఉదిత్ నారాయణ్

గిచ్చి గిచ్చి చంప మాకు హోయీలా
తాకు తుంటే ఒలా ఒలా
కోరికై నాలో చాలా
పట్టపగలె వెన్నెలీయ్యాలా
పైన పైన మొమాటాల
లోన లోన ఆరాటాల
బస్ తూహే మేరా

చరణం: 1
సరసన సరాగాలు కురిపిస్తే
తదుపరి వరాలన్ని నీవె
తనువుని మరో మారు తాడిమెస్తే
విరివిగ వయ్యరాలు నీవె
ఈడు రాసు కున్దె ఇల్ల
వద్దకొస్తా పిల్ల మల్లా
చెయ్యమాకు హల్లా గుల్ల
చూసే తట్టు పిల్లా జల్లా

చరణం: 2
ఎదురుగ ఇలా నీవు కదిలోస్తే
మనసిక ఎటొ వెళ్ళిపోయే
పదే పదే ఏదే ఇలా నీవైతే
పద పద మనీ సదా పోరే
బోలెడంత ఎత్థున్నొడ
బోలెడంత సత్తున్నొడ
హే ...
ఉందా నీకు తోడు నీడ
ముడె పడి ఎడా పెడ


Most Recent

Default