Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Aavida Maa Aavide (1998)
చిత్రం: ఆవిడ మా ఆవిడే (1998)
సంగీతం: శ్రీ
నటీనటులు: నాగార్జున, టబు , హీరా రాజగోపాల్
దర్శకత్వం: ఇ. వి.వి.సత్యనారాయణ
నిర్మాత: డి.కిషోర్
విడుదల తేది: 14.01.1998Songs List:చుమ్మాదే చుమ్మాదే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆవిడ మా ఆవిడే (1998)
సంగీతం: శ్రీ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: రాజేష్ , పౌర్ణిమ

చుమ్మాదే చుమ్మాదే చుం చుమ్మని చక్కని చుమ్మాదే 
అమ్మా దేక్ అమ్మా  దేక్ జుం జుమ్మున యెగబడుతున్నాడే 
సొంపులు పెరిగిన సోనా 
చంపలు కొరకన కూనా 
నెమ్మది కష్టము లోన 
తిమ్మిరి తెగ ముదిరేనా 
కాదన్న అవ్నన్న వదలను యేమైనా 

చుమ్మాదే చుమ్మాదే చుం చుమ్మని చక్కని చుమ్మాదే 
అమ్మా దేక్ అమ్మా  దేక్ జుం జుమ్మున యెగబడుతున్నాడే 

నాకు తెలిసి నువ్ love లో పడటం first time అనుకుంతా హ హ 
face చూసి ఆ సంగతి యెట్టా పసి గడతావంటా 
practies ఉంటె ప్రేమికుడెవడూ permission అడగడు kiss కోసం 
warning ఇచ్చి fairing చేద్దం అనుకోవదమా నా దోషం 
వాదనలో time అంతా waste ఐపోతుంది 

చుమ్మాదే చుమ్మాదే చుం చుమ్మని చక్కని చుమ్మాదే 
అమ్మా దేక్ అమ్మా  దేక్ జుం జుమ్మున యెగబడుతున్నాడే 

ఒక్కసారి kiss తగిలిందంటె once more అంటావే 
మల్లి మల్లి ఇమ్మన్నానంటె వమ్మో అంటావే 
ఇచ్చిన కొద్ది ముచ్చట ముద్దే లక్షనముందే ముద్దుల్లో 
లక్షల కొద్ది అచ్చులు గుద్దే ప్రెస్స్ ఉందా నీ లిప్పుల్లో 
యేముందో చూదనిదే వద్దనుకోవద్దే 

చుమ్మాదే చుమ్మాదే చుం చుమ్మని చక్కని చుమ్మాదే 
అమ్మా దేక్ అమ్మా  దేక్ జుం జుమ్మున యెగబడుతున్నాడే 
సొంపులు పెరిగిన సోనా 
చంపలు కొరకన కూనా 
నెమ్మది కష్టము లోన 
తిమ్మిరి తెగ ముదిరేనా 
కాదన్న అవ్నన్న వదలను యేమైనా 

హే వస్తావా చూస్తావా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆవిడ మా ఆవిడే (1998)
సంగీతం: శ్రీ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: శ్రీ, అనురాధ శ్రీరామ్

హే వస్తావా చూస్తావా
ఇంటికెళదాం పదవమ్మో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆవిడ మా ఆవిడే (1998)
సంగీతం: శ్రీ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు , చిత్ర ,స్వర్ణలత

ఇంటికెళదాం పదవమ్మో .. 
అంత అర్జెన్టేన్తమ్మో 

ఓహ్...ఓహ్...ఓహ్...ఓహ్... 
ఓహ్...ఓహ్...ఓహ్...ఓహ్... 
నిను చూస్తూ ఉంటే మూడొస్తుందమ్మో... 
నను కదిలిస్తుంటే కాదలేనమో...... 
ఓహ్...ఓహ్...ఓహ్...ఓహ్... 
ఓహ్...ఓహ్...ఓహ్...ఓహ్... 
ఇంటికెళదాం.పదవమ్మో .. 
అంత అర్జెన్టేన్తమ్మో ... 

సైడ్ యాంగిల్ లో నువ్వు శ్రీదేవి అవుతావు . 
టాప్ యాంగిల్ లో టబు లాగ తికమక పెడుతున్నావు ... 
నన్నే చూస్తూ తమరు దేన్నో ఊహిస్తారు .. 
నేనూ ఇంకో హీరో పేరు చెబితే ఏమవుతారు 
పోన్లే పోలేరమ్మ పోలిక చాలించమ్మా 
పోలిక లేనే అందం నాదని పొగడాలండి తమరు.... 
పొగరు ఫిగరు నీతో సరి ఎవ్వరు 
ఓహ్..హా....హా....ఓహ్..హా......ఓహ్..హా 
ఓహ్..హా....హా....ఓహ్..హా......ఓహ్..హా 
ఇంటికెళదాం పదవమ్మో .. 
అంత అర్జెన్టేన్తమ్మో... 

బాహాటంగా అయినా బాగానే ఉంటుంది .... 
భార్య భర్తల భాగోతానికి 
లైసెన్సు ఉంటుంది ....yess .. 
బాగోదని కాదండి....పాపం అటు చుడండి.. 
మననే చూస్తూ ఒంటరి వాళ్ళకి మనసేమవుతుందీ ..... 
కళ్ళని మూస్తే చాలు కనిపించరు ఇంకెవరు .... 
కిందటి జన్మలో మీరు తప్పక పిల్లై పుట్టుంటారు .. 
అందరి ముందర ....అల్లరి సరదాలే... 
ఓహ్..హా....హా....ఓహ్..హా..హా.హా..హా 
ఓహ్..హా....హా....ఓహ్..హా......ఓహ్..హా 
ఇంటికెళదాం పదవమ్మో .. 
అంత అర్జెన్టేన్తమ్మో... 
హా....హా...హా.....లా..లా...లా.... లా 
హా....హా...హా.....లా..లా....లా... లా 
నిను చూస్తూ ఉంటే మూడొస్తుందమ్మో... 
నను కదిలిస్తుంటే కాదలేనమ్మో...... 
యా....యా..యా....యా.. .యా..యా 
యా ..యా.....యా .ఒకే.....యా..యా 
లా లా...లా లా...లా లా...లా లా... 
లా లా...లా లా...లా లా...లా లా...
ఓం నమామీ అందమా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆవిడ మా ఆవిడే (1998)
సంగీతం: శ్రీ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: హరిహరన్, చిత్ర

ఓం నమామీ అందమా ఆనందమే అందించుమా 
ఓం నమామీ బంధమా నా నోములే పండించుమా 
కౌగిల్ల కారగారం చేరడానికి ఏ నేరం చెయ్యాలో మరీ 
నూరెల్లు నీ గుండెల్లొ ఉండడానికి ఏమేమి ఇయ్యలో మరీ 
ప్రాణమై చేరుకో ప్రియతమా ఓ ఓ 

ఓం నమామీ అందమా ఆనందమే అందించుమా 

ఓ.. సోనా సొగసు వీన నిలువునా నిను మీటనా 
నే రాన నర నరాన కలవరం కలిగించనా 
కల్లార నిన్నె చూస్తు ఎన్నొ కలలే కంటున్నా 
ఇల్లాగె నిత్యం ఆ కలోనే ఉండాలంటున్నా 
ఈ క్షణం శాస్వతం చెయ్యుమా 

ఓం నమామీ అందమా ఆనందమే అందించుమా 

నీ యెదలో ఊయలూగే ఊపిరి నాదే మరీ 
నా.. ఒడిలో హాయిలాగే అయినది ఈ జాబిలీ 
యెన్నెన్నొ జన్మాలెత్తి నేనె నేనై పుట్టాలి 
అన్నిట్లొ మల్లి నేనె నీతో నేస్తం కట్టాలి 
కాలమే ఏలుమా స్నేహమా ఓ ఓ 

ఓం నమామీ అందమా ఆనందమే అందించుమా 
ఓం నమామీ బంధమా నా నోములే పండించుమా 
కౌగిల్ల కారగారం చేరడానికి ఏ నేరం చెయ్యాలో మరీ 
నూరెల్లు నీ గుండెల్లొ ఉండడానికి ఏమేమి ఇయ్యలో మరీ 
ప్రాణమై చేరుకో ప్రియతమా ఓ ఓ 
తహ తహ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆవిడ మా ఆవిడే (1998)
సంగీతం: శ్రీ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, సుజాత

తహ తహ తహ తహ తహ తహ
అన్నది నువ్వేలేటూ ఇన్ వన్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆవిడ మా ఆవిడే (1998)
సంగీతం: శ్రీ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, సుజాత, అనురాధ శ్రీరామ్

టూ ఇన్ వన్


Most Recent

Default