Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Greeku Veerudu (2013)

/*+-*


చిత్రం: గ్రీకువీరుడు (2013)
సంగీతం: యస్.యస్.థమన్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: హరిచరన్, వర్ధన
నటీనటులు: నాగార్జున, నయనతార, మీరా చోప్రా
దర్శకత్వం: దశరథ్
నిర్మాత: డి. శివప్రసాద్ రెడ్డి
విడుదల తేది: 03.05.2013

ఏ పరిక్షలో తనకు...ఏం ప్రయోజనం కలుగు..
అని తనంతనైనా అడగదేమి మనసు..
తీయని త్రుప్తి కలుగుతుందో..
తీరని నొప్పి మిగులుతుందో..
ఇది వరం అనాలొ...షాపం అనాలొ తేల్చుకోదెందుకో...

పొందేదేమిటో...పోయెదేమిటో ఏమో...
అసలీ మార్గమెందుకొ ఎంచుకుందో హ్రుదయం తనె ఇపుడూ..
గెలుపందించునో...హో..గెలుపే ఓడించునో..
జరిగేదేమిటంటె ఏం చెప్పనంది సమరం..ఫలితమేదో...

గతమేదొ తరుముతుంటె..ఆ స్మ్రుతులు చెరపకుంటె...
మది తపన తీర్చగల చెలిమి దొరుకుతుందా..
జన్మను మలుచుకున్న సత్యం..నమ్మదు సులువుగా ప్రపంచం..
ఆ మార్పు ఏమి సదించెనంటె ఏం చూపగలదు సాక్షం..

ఒంటరి యాత్రలో...ఎంతటి యాతనో అయినా..
మోయక తప్పదేమొ యేకాకి గుండె భారం..ఎన్నాలైనా..
యే తుది తీరమొ చూపించె.. ఎదే పరమార్దమో...
లోకం తెలుసుకునేల చేయగలదా కాలం..
ఎన్నడైనా....


*******  *******   ******


చిత్రం: గ్రీకువీరుడు (2013)
సంగీతం: యస్.యస్.థమన్
సాహిత్యం: కృష్ణ చైతన్య
గానం: రంజిత్, నవీన్ మాధవ్

i hate love stories... అందానికి నే దీవాన
weekend ప్రేమంటె... ముందుంటానె హసీనా
i hate love stories... pain is equal to ప్రేమా

oh rum and rise and shine... wanna won and women and wine
దబదీ దబదీఎ దబదీఎ బో
everyday is mine oh mine life is just too short
go give it all you got no matter where you touch me
i am hot right at the spot

డాల్లర్నే ప్రాణంకన్న ఎక్కువగ ప్రేమిస్తున్నా
కలలన్ని నే కొంటున్న ఆశలపై విసిరేస్తున్నా

oh rum and rise and shine... wanna won and women and wine
దబదీ దబదీఎ దబదీఎ బో
everyday is mine oh mine life is just too short
go give it all you got no matter where you touch me
i am hot right at the spot

సంతోషం ఒల్లొ తేలేదె ఏ జమాన
ప్రేయసి ప్రేమైన రేపటికెలె పురాన
లీగల్ ప్రేమంటె షాది అని నేనంటున్న

oh rum and rise and shine... wanna won and women and wine
దబదీ దబదీఎ దబదీఎ బో
everyday is mine oh mine life is just too short
go give it all you got no matter where you touch me
i am hot right at the spot

అనందం అంచుల పైన తేలడమె లైఫ్ అంటున్న
వేగంలో కాలం కన్న ముందే ఉండాలంటున్న

oh rum and rise and shine... wanna won and women and wine
దబదీ దబదీఎ దబదీఎ బో
everyday is mine oh mine life is just too short
go give it all you got no matter where you touch me
i am hot right at the spot


*******  *******   ******


చిత్రం: గ్రీకువీరుడు (2013)
సంగీతం: యస్.యస్.థమన్
సాహిత్యం: బాలాజీ
గానం: రంజిత్

oh baby am in love
o girl am shining like a star above
right now am feeling like u making me
crazy cause am faaling in love

baby u always mine
forever together we will always shine
i love u more than you never know
i can never ever let you go

నే విన్నది నిజమేన నువన్నది నేనేనా
నా గుండెల చప్పుడు ఇప్పుడు నీదేనా
నే కన్నులు మూస్తున్న నీ కలలే కంటున్నా
నీ ప్రేమకు నేనిక బానిసనవుతున్నా
హేయ్ నువు దొరికిన వరమని తెలిసే
నిను వదలక తిరిగెను మనసే
తడబడి ఎద పరుగులు తీసే
ప్రతి అడుగున నిన్నిక చుసె
నిను నను మనమని ముడి వేసే
చెరి సగమై పోయెను మనసే
చెరి సగమై పోయెను మనసే
చెరి సగమై పోయెను మనసే

oh baby am in love
o girl am shining like a star above
right now am feeling like u making me
crazy cause am faaling in love

baby u always mine
forever together we will always shine
i love u more than you never know
i can ever never let you go

నే విన్నది నిజమేన నువన్నది నేనేనా
నా గుండెల చప్పుడు ఇప్పుడు నీదేనా

హెయ్ అనువనువనువున హాయనిపించె గ్ఞాపకమే నీదిగా
నా నీడకు రూపం వుంటె అది నువ్వేగా
హెయ్ ప్రతి జన్మకు తోడుగ నేనై పరిచర్యలు చేయనా
ప్రతి క్షణమొక జన్మను చుస్తా నీ ఒడిలోన
నిన్ను నన్ను కలిపింది మధ్య దూరం
వేరే వున్నా మన ఇద్దరిదొక ప్రాణం
మన ఇద్దరిదొక ప్రాణం

oh baby am in love
o girl am shining like a star above
right now am feeling like u making me
crazy cause am faaling in love

baby u always mine
forever together we will always shine
i love u more than you never know
i can never ever let you go ... falling in love

నే విన్నది నిజమేన నువన్నది నేనెనా
నా గుండెల చప్పుడు ఇప్పుడు నీదేనా
నే కన్నులు మూస్తున్న నీ కలలే కంటున్నా
నీ ప్రేమకు నేనిక బానిసనవుతున్నా


*******  *******   ******


చిత్రం: గ్రీకువీరుడు (2013)
సంగీతం: యస్.యస్.థమన్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: యస్.పి.బాలు

ఒ నాడు వాషింగ్.టన్ లొ స్కేటింగ్ చేస్తు ఉండంగా
మబ్బుల్లొ జాబిలి లాగ నేనా పిల్లని చుశాగా
కల్లె చెదిరె ఆ అందం నా ముందె కనిపించంగ
నే సంబర పడిపోయ తను తికమక పడుతు నాపై పడిపోయె
hospital లొ చేర్చాక ఆ పిల్లె ఓ డాక్టర్ గా
తొలి పరిచయమయ్యాక నే మాటలు కలిపెశాలె సరదాగ
వింతగ మొదలె అయినా స్నేహమె అలా ప్రేమగ మరేనంటా
యెప్పటి నుంచో కన్న తీయని ఆ కలా అప్పుడు తీరేనంటా

ఒ నాడు వాషింగ్.టన్ లొ స్కేటింగ్ చేస్తు ఉండంగా
మబ్బుల్లొ జాబిలి లాగ నేనా పిల్లని చుశాగా

గారి గారి నీ love story
చివరికి యెట్టా గెలిచిందొ చెపుతవ ఓ బావ
అదో భారి so long story
ఓ.. బార్సింగు మల్లన్నా పిల్ల తండ్రి
తిప్పులు తిప్పాడె ఎన్నొ తిప్పలు పెట్టాడె
ఓ.. నా ఒల్లు గుల్లయినా చేసాను
వాడి పిల్ల కోసమె ఓ మల్ల యుద్ధమే
ప్రేమ కోసం మ్రుత్యువుతో పోరాడి నేనోడంగా
మనసెంతో వేదనగ తన కన్నులు జడి వానల్లే కురవంగా
బిడ్డ కోసం తన పంతం ఆ తండ్రె విడిచేయంగా
నా చెలియే నవ్వంగ తన ప్రేమనె నే గెలిచాగ గర్వంగా
నీ కథ వింటు ఉంటె నిండు ప్రేమలొ మాయగ ఉయ్యలూగే
నీ యెద తుల్లి ఆడె పెళ్ళి పాటలొ ఈ కథ ఎలా సాగె

చదస్తాల ఆ పిల్ల తల్లి
సంప్రదాయంతో మతినె పోగొట్టె మాహ తల్లి
నన్నె పిలిచి అల్లం టీ ఇచ్చి
హేయ్ తిధి వార ఫలాల మేలయిన జోడికుదిరినప్పుడె మేల తాలలందిలే
హేయ్ హీట్ అయిన గుర్రన్నె నేనెక్కి స్వారి
చేసినప్పుడె పెల్లి లగ్గలందిలే
తతలనాటి షివుడి వేలాడె కత్తె ఎచ్చి
నా చేతె పట్టించి నా నడుముకి చంకి పట్టి కట్టింది
పోట పోటి ఆ కుస్తి రంగాన్నే వేదిక చేసి
విరి జల్లుల జడి లోని మహా సందడిగా మా పెళ్ళె జరిపింది
కాలం కలిసె ఉంటె మీ కళ్యానమె ఇక్కడ జరిగుండేది
పెళ్ళి వైభోగన్నె మేము చూసుంటె ఎంతో బాగుండేది

ఒ నాడు వాషింగ్.టన్ లొ స్కేటింగ్ చేస్తు ఉండంగ
మబ్బుల్లొ జాబిలి లాగ నేనా పిల్లని చుసాగ


*******  *******   ******


చిత్రం: గ్రీకువీరుడు (2013)
సంగీతం: యస్.యస్.థమన్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: మల్లికార్జున రావు

ఎవ్వరు లేరనీ బంధమె చేదనీ చూడనె లేదు ప్రేమ్మని ఇన్నళ్ళుగా

అందరు ఉండగా... ఒంటరయ్యానిలా
గుండెలొ మోయలేని కంటి నీరు సాక్షిగా కవాలి తోడు అందిగా ఎదెంతొ బాదగా
నిండుగ నూరెల్లనె ఇలా పంచుకొవాలనుందనీ తలే వంచి చెప్పాలి మీకని
నే మనిషిగా మారి మీ మనసులో చేరి మీ వాడిని అవ్వాలనీ.. ప్రతిక్షణం

నిన్నల లేననీ నేడునె వేరనీ ఈ క్షణం లోకానికి చెప్పేదెలా
ఉన్న మాట చెప్పేసీ... గుండె కోత కొయ్యాలా
దుక్కాన్నిలా మోస్తూనె సంతోషాన్ని ఇవ్వాలా
పదే పదే పెదాలపై విషన్నలా చిమ్మినా
ప్రతి క్షణం ఎల నను ముడెశని కోవెలా
అనుభందం అంటేనె బాదేలె అనుకున్ననాడు
ఆనందమే పంచి లాలించు ముంగిట్లొ నా ప్రాణమే కోరినా.. ఇచ్చేయనా

నిన్నల లేననీ నేడునె వేరనీ ఈ క్షణం లోకానికి చెప్పేదెలా

తప్పులన్ని ఒప్పయ్యె... స్వప్నమేదొ కంటున్నా
ఇన్నల్లునే చేదన్న ప్రేమె నాదయ్యేనా
ఎల ఎల నిన్నే వీడి యెటొ అటు సాగడం
నిజాలనే ఉరేసిన గతానికే జారడం
ప్రతీ జన్మ నీతోనె అడుగేసె వరమివ్వాలి నువ్వె
నా ముల్ల బాటల్లొ పూదారివి అయ్యావు నీ తోడు నాకెప్పుడు... కావలిలే

Most Recent

Default