Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Bottu Katuka (1979)
చిత్రం: బొట్టు కాటుక (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వీటూరి, జాలాది, ఉత్పల, ఆరుద్ర 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల, ఆనంద్, యస్.పి.శైలజ, రమణ 
నటీనటులు: మురళీమహన్, నూతన్ ప్రసాద్,  శ్రీధర్, హరిబాబు, జయంతి, మాధవి, నిర్మల 
దర్శకత్వం: విజయబాపినీడు 
నిర్మాత: మాగంటి రవీంద్రనాథ్ చౌదరి 
విడుదల తేది: 21.12.1979Songs List:స్వాగతం - స్వాగతం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బొట్టు కాటుక (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: ఉత్పల
గానం: పి.సుశీల, యస్.పి.శైలజ

స్వాగతం - స్వాగతం సుస్వాగతం
సీతమ్మ చరితమే రామాయణం -
మా అమ్మ కథ మాకు పారాయణం

పిన్నలు పెద్దలు విచ్చేసి - మా కన్నుల పండుగ చేశారు
పూలూ పండ్లూ తాంబూలాలు - పుచ్చుకొనండి.
అమ్మ నుదుట యీ కుంకుమ పెట్టి - అక్షింతలు చల్లండి 
మీ ఆశీస్సులు పలకండి దీర్ఘ సుమంగళీభవ

ఇంటికి దీపం ఎంతో వెలుగు - ఆ వెలుగుల జిలుగే మా అమ్మ
వెన్నలోని మెత్తదనం వెన్నెలలో చల్లదనం -
కలబోసిన బొమ్మే మా అమ్మ
అమ్మంటేనే త్యాగం - అమ్మంటే ఒక యోగం
అమ్మలోని అనురాగం - పొందడమే వైభోగం
తల్లిని తలచి తల్లిని కొలిచి  తల్లయి నిలిచే భాగ్యమే సౌభాగ్యం
నా భాగ్యం దీర్ఘ సుమంగళీభవ
తలనెప్పి అంటేనే తల్లడిల్లిపోయారు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బొట్టు కాటుక (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: జాలాది
గానం: యస్.పి.బాలు

తలనెప్పి అంటేనే తల్లడిల్లిపోయారు
నా తలరాత తెలుసుకుంటే ఏమైపోతారు? నావారేమైపోతారు ?
నా గుండెల్లో బరువు దింపుకోవాలని 
నా గోడంతా నీకు చెప్పుకోవాలని 
గుడికొచ్చాను నీ గుడికొచ్చాను
గుప్పటిలో రగులుతున్న నిప్పుల కుంపటిని 
ఎలా దాచుకోనూ నే నెలా తటుకోను... హా మైగాడ్ 

వెన్నవంటి మనస్సున, కన్నతల్లి నిచ్చావు
కనుసన్నల మెసిలే సతినే ఇల్లాలిని చేశావు 

పసిపాపల మురిపాలతో బ్రతుకు తీపి చూపించావు 
వాళ్ళ ఆప్యాయత చూస్తుంటే ఆ మాటలు వింటుంటే
కన్నీరు ఆగదాయె నా హృదయం నిలువదాయె.... హా మైగాడ్
తనకంటే ముందుగ నేనే తనువును చాలిసుంటే
తన బొట్లూ కాటుకలే పోతున్నాయని వింటే 
కన్న తండ్రి కరువై పోతే చిరుగుండెలు చెరువై పోతే
ఆ పరిణామం తలచుకుంటే ఆ దృశ్యం ఊహించుకుంటే
గుండె పగిలిపోతుంది - బ్రతకాలనిపిస్తోంది - హా మైగాడ్
చాటపర్రు చిన్నోడమ్మో. పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బొట్టు కాటుక (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వీటూరి, జాలాది, ఉత్పల, ఆరుద్ర 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల, ఆనంద్, యస్.పి.శైలజ, రమణ 

చాటపర్రు చిన్నోడమ్మో. యీడు చావతేరి వున్నోడమ్మో
కోడెగిత్త యీడుంది - కోడిపుంజు పొగరుంది
జోడుకట్టి ఆడుకుంటే - జాంచెట్టు నీడుంది
ధధిన్నక్క ధధినక్క - దధినక్క - ధా

జొన్నపాడు చిన్నదాన్నిరో- నేను జున్ను ముక్కలాంటిదాన్ని రో
కందిరీగ నడుముంది మల్లెతీగ నడకుంది
అల్లిబిల్లి ఆడుకుంటే - వొళ్లు ఝల్లు మంటాది
ధదిన్నక్క, ధధినక్క - ధధినక్క - ధా

వెర్రి యెంగళ్ళప్పా - యేమిటయ్యా నీ గొప్పా.... ?
మేకలాగ కేక లెయ్యమాకూ అదుపే లేదే నీకు....
వంగ పండురైక చిన్నదీ - అది దొండపండు కన్నా - ఎర్రదీ
మంచు కురిసి చేను పండదూ - నీ మాటతోటి - మనసే నిండదూ
గంగలాగ పొంగుతున్న గంతులేసి ఆడుతున్న
బొంగరాల బుగ్గమీద బొమ్మరిల్లు కడతానే

ధధినక్క, ధధినక్క - దధినక్క - ధా

యెర్రి యెంగళప్పా - మేమిటయ్యా నీ గొప్పా
మేకలాగ కేక లెయ్యమాకు ఆదుపే లేదే నీకు
చారెడేసి కళ్ళు వున్నాది - అది చేపలాగ యెగురుతు వున్నాదీ

ముసురుకుంటే ముద్దే తీరదూ నిన్నూ తలుసుకుంటే తనివే తీరదూ
డోలు సన్నాయిపాటా - తానా తందాన ఆటా
తాళిబొట్టు కడతానే తకతై తకతై ఆడతానే
ధధినక్క, ధధిన్నక్క అధిన్నక్క కధిన్నక్క

అల్లిబిల్లి గారడీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బొట్టు కాటుక (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: ఆరుద్ర 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

అల్లిబిల్లి గారడీ - అల్లరిచూపులు చిన్నది
కమ్మని కాగినీ ఇమ్మన్నదీ
అల్లిబిల్లి గారడీ - అల్లరిచూపులు టక్కరి
కళ్లల్లో వున్నదీ కాదంబరీ లబధిక లబధిక లాపాప

వరాలు ఇచ్చే దేవతలాగ కనబడతావు నువ్వు
అందం చందం ఆరాధిస్తా ఆశలు తీర్చవే నువ్వు
నీ నవ్వే వెన్నల పువ్వు - అబదిక, లబధిక లాపాప -
ఏదో ఇవ్వమంటావు - అబ్బా ఆగనంటావు
మురిపించే తొలిరేయి రావాలిగా
కమ్మని కౌగిలీ ఇమ్మన్నదీ హ హ హ
మగాడి కున్న తహతహలన్నీ పడుచుపిల్లకీ వున్నా
వురకలువేసే ఉబలాటానికి - పగ్గం వేయమంటుంది
శుభలేఖను రాయమంటుంది - లబదిక, లబదిక లాపాప
ఇప్పుడే లగ్న మంటాను, ఇదిగో తాళి కడతాను
తీరాలి ముచ్చట తీరాలి
ఏమయ్యా మావయ్యా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బొట్టు కాటుక (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: జాలాది
గానం: ఆనంద్, యస్.పి.శైలజ, రమణ 

ఏమయ్యా మావయ్యా - కాబోయే చావయ్యా
చక్కని అక్కయ్య దక్కాలంటే చుక్కల పల్లకి ఎక్కాలంటే
మరదలు షరతులు వింటేనే - ఆ ముచ్చటలన్నీ తీరేది
మా అక్కకు అసలే వంటా వార్పులు రావు 
కంటికి రెప్పగా - కాచామందే మేము

అదే మున్నది. హోటలు వున్నది 
కేరేజితోనేనే కాలం గడిపేస్తాను
పరాయి పిల్లతో - సరాగ మాడారంటే 
కరాటి దెబ్బకు నరాలు తొలిగేనండీ
రంభంటిది యిల్లా లుండగా - మరోదానికో పని యేమున్నదీ
ఏమమ్మా కోడలా కాబోయే మరదలా....?
ఏవయ్యా మామయ్యా కాబోయే బావయ్యా

కోరిన వెంటనే - పుట్టింటికి పంపాలి
తర్వగా రమ్మని - తొందర పెట్టక వుండాలి
గురుతొచ్చినా గుబులెత్తినా మరదలుపిల్లా నిన్నే పిలిపించుకుంటానూ

పిల్లా జల్లా కని పెంచాలనిలేదు
మా అక్కకు అసలా మాటంటేనే గిట్టదూ...
ఆ బరువెందుకూ యీ గొడవెందుకూ
కావాలంటే - నేనే పిల్లలు కూడా కంటాను
అన్నిటికీ తలవూపే ముద్దుల బావయ్యా
గంగిరెద్దే - నీకన్నా మేలయ్యా

లల్ల లలాలా లల్లలలాలా లాలాలా
లల్ల లలాలా లల్లలలాలా లాలాలా
ఒరేయ్ అసలే కొత్త పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బొట్టు కాటుక (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: జాలాది
గానం: యస్.పి.బాలు & కోరస్ 

ఒరేయ్ అసలే కొత్త గట్టిగా పట్టుకోండ్రోయ్
పట్టుకున్నాంగాని నువ్వు కానీవోయ్
వచ్చి దాని యవ్వారం కదా తప్పకోమని చెప్పండిరా
తప్పుకో.... తప్పుకో .... తప్పుకో.... తప్పుకో.... తప్పుకో ....
బెల్లూ బ్రేకుల్లేవు నారాయణ ఇది - పరమ కంత్రీ బండి నారాయణ
రైటూ లెఫ్ట్ లేదు  సైడ్ నెంబరు లేదూ

అడ్డు తగిలారంటే నడ్డి నిరుగుద్దండి
సైడో సైడో అహఁ సైదో సైడో.... అహహం
తప్పుకో ....తప్పుకో .... తప్పుకో..... తప్పుకో.....
అమ్మోయ్ నాయనోయ్ దేవుడోయ్ చచ్చాన్రా మీ జిమ్మడ
మీకు కళ్ళున్నాయా? లేవా ? ఏమీ లేవురా....?
బెల్లూ బ్రేకుల్లేవు నారాయణా - ఇది పరమ కంత్రీ బండి నారాయణ
అమ్మా యీరకంగా పదారుసార్లు చెప్పాం ఎన్నిసార్లు పదారుసార్లు
నువ్వు అడ్డంవచ్చి సైకిల కిందపడి మమ్మల్ని అంటే ఎలాగ?
తప్పుకో ....తప్పుకో .... తప్పుకో .... తప్పుకో.... తప్పుకో .... తప్పుకో....
గాడి తప్పితే బండి తిరగబడతది ఆ  తిరగబడతది ....
గడపదాటితే ఆడది పరువు చెడతదీ - ఆ పరవు చెడతదీ

ఓర్పువున్న ఆడదీ యిల్లాలయ్యో యిల్లాలు యిల్లాలయ్యో ఇల్లాలు
ఓటి బండిలాటిది - గయ్యాళయ్యో గయ్యాళి - గయ్యాళయ్యో గయ్యాళి
పెద్దయ్య సుద్దులు కావు - మా బద్రమ్మ చెప్పిన సూత్రాలు
అడ్డు తగిలారంటే నడ్డి విరుగుద్దండి -  సైడో సైడో సైడో
తప్పుకో, తప్పుకో, తప్పుకో, తప్పుకో, తప్పుకో

ఒరేయ్ వరేయ్ వెధవనాయాల్లారా మీకు బుద్దుందా లేదా
నీకు బుద్దుందా నీకు బుద్దుందా
నీకు బుద్దుందా - నీకు బుద్దుందా
మరి నీకో ఓరి నీయవ్వ 

బెల్లు బ్రేకుల్లేవు నారాయణ - పరమ కంత్రీబండి నారాయణ
ముసలిడొక్కు సైకిళ్ళకు ముడుపు పెట్టకు

ఆఁ మదుపు పెట్టకు నక్కజిత్తు నాయాళ్ళను విడిచి పెట్టకు - ఆఁ విడిచిపెట్టకు
బుద్ధి గడ్డితిన్నవాడిని - తన్నాలయ్యో తన్నాలి - తన్నాలయ్యో తన్నాలి..
పక్షిగాడి వాహనాన్ని తుక్కు తుక్కు చేయాలి - తుక్కు తుక్కు చేయాలి
సిద్దయ్యా సుద్దులు కావు మా బద్రమ్మ చెప్పిన సూత్రాలు
అడ్డు తగిలారించే నడ్డి విరుగుద్దండీ - సైడో సైడో 
బెల్లు బ్రేకుల్లేవు నారాయణ - యిది పరమ కంత్రీ బండి నారాయణో

No comments

Most Recent

Default