Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Judagadu (1979)
చిత్రం: జూదగాడు (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
నటీనటులు: శోభన్ బాబు, జయసుధ 
దర్శకత్వం: వి.మధుసూధనరావు 
నిర్మాత: చటర్జీ 
విడుదల తేది: 15.08.1979

(గమనిక: వేటూరి సుందరరామ మూర్తి, వీటూరి వెంకట సత్య సూర్యనారాయణమూర్తి ఇద్దరు వేరు వేరు, కానీ వీరిద్దరు పాటలు రచయితలు. వీరిద్దరూ కలిసి ఒకే సినిమాలో పాటలు రాసిన సినిమాలు:
1.యమగోల (1977)
2. మల్లెపువ్వు (1978)
3. విజయ (1979)
4. బొమ్మాబొరుసే జీవితం (1979)
5. చెయ్యెత్తి జై కొట్టు (1979)
6. జూదగాడు (1979)
7. మామా అల్లుళ్ళ సవాల్ (1980) 
8. మంగళ గౌరి (1980) 
ఈ ఎనిమిది సినిమాలలో వీరిద్దరి పేర్లు కనిపిస్తాయి )Songs List:

కాశీకి పోయినా గంగలో దూకినా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జూదగాడు (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వీటూరి వెంకటసత్య సూర్యనారాయణమూర్తి 
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల

కొక్కొరోకో - కాశీకి పోయినా గంగలో దూకినా
మునగాల తేలాల ముద్దాడు కోవాల ఇద్దరమియ్యాల
కాశీకి పోయినా గంగలో దూకినా
మునగాల తేలాల ముద్దాడుకోవాల ఇద్దరమియ్యాల
మూశా తలుపు మూళా ముద్దు చెల్లించుకోవాలని
తీకారెటు తీశా పొదు నీకొనే చూడాలని
చూశా వన్నె చూశా వయసు వాటేసుకోవాలని
వేశా గడియ వేశా మనసు ముడివేసుకోవాలని
ఓ అరమూసిన ఆ చూపులో
ఆకలివేసిన కౌగిలి నువ్వే కావాలంటుంటే
కౌగిలి కాగని నా గిలి నువ్వే తీర్చాలంటుంటే
శంభో శంకర ఆమె : అంబో గఁ గర
జై పరమేశ్వరా

చూపు చూపు కలిసి జూదమాడాలి నే జోరుగా
వయసు వయసు కలిపి పందెమెయ్యాలిలే జోడుగా
ఎవరూలేనిచోట నేనేమడిగినా ఇచ్చుకో
ఎదురేలేని పూట నేనేమిచ్చినా పుచ్చుకో
నిలవేసినా నీ చూపులో
వలవేసినా నీ వలపులో

కన్నుల రెప్పలు కలిసిన చప్పుడు కలలై పోతుంటే
వెన్నెల మబ్బులు కరిగిన చినుకులు అలలై వస్తుంటే
శంభో శంకర ఆమె : అంబో గరగర
జె పరమేశ్వరా
అతను తెరతీసిన ఆ పిలుపులో
అల్లారు ముద్దుగా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జూదగాడు (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: ఆరుద్ర 
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల

పల్లవి:
అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది మాలక్ష్మి
అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది మాలక్ష్మి
అత్తవారింటికి తరలింది
మా చెల్లి బంగారు తల్లీ ...
మా అక్కా చక్కనీ చుక్కా ...
పోయిరావమ్మా... పేరు తేవమ్మా... బంగారు తల్లీ

అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది మాలక్ష్మి
అత్తవారింటికి తరలింది

చరణం: 1
పూజ చేసి.. ఏరి కోరీ.. నిన్ను చేసుకుంది
పూజ చేసి.. ఏరి కోరీ.. నిన్ను చేసుకుంది

పువ్వుల్లో పెట్టుకో... చిరునవ్వుల్లో దాచుకో
మనసారా కాపురాన్ని మలుచుకో...
మా లక్ష్మికి అండగా మేమున్నాం తెలుసుకో
బావా.. ఓ .. మా మంచి బావా
బావా.. ఓ .. మా మంచి బావా

అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది మాలక్ష్మి
అత్తవారింటికి తరలింది

చరణం: 2
బావగారూ.. మహా గడుసువారూ.. మంచి చేసుకో
బావగారూ.. మహా గడుసువారూ.. మంచి చేసుకో

చిలిపి పనులు చేశాడో... ఆ చెవులు పుచ్చుకో
కట్టుకున్నవాడు కలకాలం నీ మదిలోనే ఉన్నా...
తోడబుట్టినాము మమ్ము క్షణ కాలం తలుచుకో

చెల్లీ.. ఓ.. బంగారు తల్లీ..
అక్కా.. ఓ.. చక్కని చుక్కా

అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది మాలక్ష్మి
అత్తవారింటికి తరలింది
మా చెల్లి బంగారు తల్లీ ...
మా అక్కా చక్కనీ చుక్కా ...
పోయిరావమ్మా... పేరు తేవమ్మా...
బంగారు తల్లీ... బంగారు తల్లీ ...

రంగు పూల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జూదగాడు (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: జాలాది రాజారావు 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

జిం జిలాడి రంగుపూల మంగిణిలు అందుకు
కంకణాల శింకిణీలు లంకెలేసుకొచ్చాయి గాలిదేవరా-
ఓర్ జర్ కుర్ కుర్ బర్ కుర్ ర్ ర్ ర్ ర్ ర్రో
గుర్ గుర్ గుర్ గుర్ గుర్ గుర్ గుర్ గుర్ గుర్ గుర్ గుర్రా
ఓ శింగరాజు పొంగులాడి - గింగిరాల అంగలాడి

హోయ్ గాలిదేవరా
అగ్గిదేవుడోచ్చాడు గాలిదేవరా
నీకు సత్తెముంటే దిగిరా గాలిదేవరా.. ఓగాలిదేవరా.. కోయదేవరా
ఓ గంగపొంగు సొంగలోడూ జింగు బిల్లి గుప్పులోడూ
గుట్టు యిప్పనున్నాడు గాలిదేవరా
గుర్రుపెట్టి నిడరోకు గాలిదేవరా దిగాలి దేవరా
కుర్ కుర్ కుర్ జర్ గుడ్ గుర్ గుర్ ....

హోయ్ గాలివరాదే
ఓ గుండెల్లో గూడకట్టి పుండలేని దేవుడోళ్ళూ
కొండలో వుండేది ఇందుకా - కోటి మాయరూపాలు దండగా
గాలిదేవరా - కోయదేవరా -
గాలిదేవరా - కోయదేవరా

నాడేమైన దేవుడంటూ నాడపోసి పెంచానంటూ
గూడెపోళ్ళు నమ్మింది ఇందుకా... మూడజనం ముడుపులన్నీ ఉండగా
కోయదేవరా - గాలి ద్వారా

నోళ్ళు కొట్టినోళ్ళంతా మేళ్ళు కట్టి కులుకుతుంటే
ఇనుపగుండె నాయాళ్ళూ యెన్నుపోటు తీస్తుంటే
అగ్గి దేవుడొచ్చాడు గాలిదేవరా
నీన తెముంటే దిగరా గాలిదేవరా..ఓగాలిదేవరా కురురురుర్
నక్కజిత్తు నాయాళ్ళూ - తొత్తు కొడుకు తోడేళ్ళూ
కడుపుకోత పెడుతుంటే ఆగనా తొక్కి నారతీసి డొక్క చీల్చనా
మేడిపందు పెరుగులో - పెరుగుతున్న పురుగులతో
మనిషి కుళ్ళిపోతుంటే చూడవా - విషంకక్కి బుసకొడితే కడలవా
దిగు దిగు దిగు దిగు దిగు దిగిరా
చరచర చర చర చర చర చర చర దిగిరా

ఫెళ ఫెళ ఫెళ ఫెళ పెడిల్లుమంటూ - పగిలిన గుండెలు ఆగవూ
కణ కణ కణ కణ నిప్పులు చెరిగే - కడుపుమంట ఇక ఆరదూ
ఈ పాపం పగలాలీ

నిజరూపం తేలాలి.
ను చరచర చర చర మరోతరంలో
మనిషే గెలవాలీ - నా మనిషే గెలవాలి - మనిషే దేవుడు కావాలీ
కారు కింద కోడి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జూదగాడు (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామ మూర్తి 
గానం: యస్.పి.బాలు

కోకొకొకొకొకొక్కొకొకో
కారు కిందకోడి కారు మీద లేడి .
ముంజకాయ మూతి చుప్పనాతి నాతి - జోరు పెరిగినా కారు ఒరిగినా
గలంతు అవుతావే పిలా బేలా తాంబేలా
వలపుదారిలో మలుపుచూసుకో చిలిపి అలకలు దులిపి వేసుకో
కోట కొద్ది సొమ్మున్నా కార్లు నడిపే దమ్మున్నా
దుమ్మురేపకే బాలా తుమ్ములొచ్చెనే చాలా
చారడేసి కన్నులున్న చిన్నదానా.ఊరికెంత అందగాణ్ని నేనుగానా
కొకొకొకొకొక్కోకొకొ
పంచరు కాలు గితే లేదు టించరు
స్పీడు పెరిగితే టైరు
కస్సుమంటే జవరాలా కౌగిలే నీ చెరసాల
మేకు జారితే పిల్లా
తోక పీకుడే మలా
బుగ్గమీద మొగ్గలున్న బుర్రుపిట్టా పగ్గమీద మొగ్గలున్న తుర్రుపిట్టా
కొకొకొకొకొక్కొరోకో
రైకంతా రంగేమిటే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జూదగాడు (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: జాలాది రాజారావు 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

రైకంత రంగేమిటే చిన్నదానా.. కోకంత కొర్రేమిచే సర్రదానా
ఏ ముల్లు పెట్టింది ఆ కుర్రపెట్టింది - ఏతలుపు తట్టింది ఆమరకలెట్టిందమ్మో
చాకిరేవు కేశానురో సందకాడ. ఉడకబెట్టి ఉతికారులో అందగాడా
రెండు మూడు కలిపిపట్టి -- బండకేసి పురుకుతుంటె
ఇరుగు పొరుగు రంగొచ్చి - యీపు కంటుకున్నదిరో

మెరుకుకన్న చురుకుదాన్ని రో-నీ.. కరుగుతనం పనికిరాదులో
పిడుగులాంటి పిల్లదాన్నిరో. నీ ఒరువుచూసి జడిసిపోనురో
అతను: నిన్ను గెలవకుంటే నా మీసం దండుగ - నువ్వు సయ్యంటే

శివరాత్రి పండగ
నడుము చుట్టినా ముద్దుపెట్టినా తాళి కట్టినా హే ఉస్కులకిడి
నీ రంగుచీర పొంగులాడితే..నా - యీడుజోడు మెలికలాడితే

ఆ పైట చెంగు పందెమాడితే నా కొంటె వయసు కుమ్ములాడితే
నవ్వు రేగుతుంటే రెయ్యిపొద్దు చాలదు
నీముద్దులేక సందెపొద్దు పొడవద్దు.. నిన్నుఆపనా ఉయ్యలూపనా జోలపాడనా
హే ఉస్కులకిడి

మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జూదగాడు (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం: పి. సుశీల, జి. ఆనంద్ 

పల్లవి:
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ
వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా

మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ
వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా

చరణం: 1
ఒక మధుర మురళి మ్రోగింది
యమునా తటిలో మురళీ రవళి
ఒక రాగమేదొ జుమ్మంది
ఒక రాధ మనసు జల్లంది
బృందావనిలో అందాలొలికే
ఆ రాధా మాధవ రాస క్రీడలే
రసడోలలూగించు వేళ

మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల

చరణం: 2
ఒక నింగి వలచి చేరింది
ఒక నేల ముద్దులాడింది
నింగీ నేల ఉరిసీ మెరిసీ
ఒక మబ్బు ఉబ్బి ఉరిమింది
అది పెళ్ళి మేళమయ్యింది
దివిలో మేళం భువిలో తాళం
ఆ మేళ తాళాల మేళవింపులో
జగమెల్ల దీవించు వేళ

మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ
వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా

మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల

కన్నెపిల్లలు కలల హీరో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జూదగాడు (1979)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వీటూరి వెంకటసత్య సూర్యనారాయణమూర్తి 
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి 

కొర కొర మిన మిన జా జా
మిస మిస కొర కొర జా జా
కన్నె పిల్లలు కలల హీరో - కాచుకున్నది చిన్నది నీ కోసం హోల్డాన్ 
వగలరాణి జయమాలిని దాచుకొన్నది దోచుకుపోతానే హోషియార్

నా హృదయం పద్మవ్యూహం - జొరబడితే వెనుకకురావు
అభికన్యుడగానే పిల్లా.. నే అర్జునుడనే రసగుల్లా
ఆగవా 
ఆగనూ
కాసుకో 
చూసుకో
ఒంపుల సొంపుల గారడిచేస్తే చూపు కైపుల సంకెల వేస్తే 
మెత్త మెత్తగా చితైపోతావో రాజా హోల్డాన్
అందరిలాంటి వాడనుగాను - అందంచూసీ - చితైపోను

అగ్గిరాముడను ఉక్కుభీముడను నేను హోషియార్
నా పేరే డైమన్ రాణీ - చేయిస్తా నీతో బోణీ
నీ బోణి తెలిసినవాణ్ణి నే పక్కా జూదగాణ్ణి
వెయ్యనా
వేసుకో
తియ్యనా
తీసికో
ఇంకో అటలో నిన్నోడిస్తా ఎత్తులకే పై ఎత్తులు వేస్తా
మగ ఊహలతోనే నిచ్చెనవేస్తా.. గుండెల్లోనా గుట్టును తీస్తా
ఈ చిలకను పట్టీ బుట్టతో పెడతాను హోషియార్

No comments

Most Recent

Default