Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Sye Raa Narasimha Reddy (2019)
చిత్రం: సైరా నరసింహారెడ్డి (2019)
సంగీతం: అమిత్ త్రివేది
నటీనటులు: చిరంజీవి, అమితాబ్, నయన తార, తమన్నా
దర్శకత్వం: సురేందర్ రెడ్డి
నిర్మాత: రాంచరణ్
విడుదల తేది: 02.10.2019Songs List:హో సైరా... (పవిత్ర ధాత్రి భారతాంబ) పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సైరా నరసింహారెడ్డి (2019)
సంగీతం: అమిత్ త్రివేది
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం: సునిధి చౌహాన్, శ్రేయ ఘోషల్

పల్లవి:
పవిత్ర ధాత్రి భారతాంబ ముద్దు బిడ్డవవురా
ఉయ్యాలవాడ నారసింహుడా
చరిత్ర పుటలు విస్మరించ వీలులేని వీరా
రేనాటిసీమ కన్న సూర్యుడా

మృత్యువే స్వరాన చిరాయురస్తు అనగా
ప్రసూతి గండమే జయించినావురా
నింగి శిరసువంచి నమోస్తు నీకు అనగా
నవోదయానివై జనించినావురా

హో  సైరా.., హో సైరా.., హో సైరా.
ఉసస్సు నీకు ఊపిరాయెరా
హో  సైరా.., హో సైరా.., హో సైరా
యసస్సు నీకు రూపమాయెరా

చరణం: 1
అహంకరించు ఆంగ్ల దొరలపైన
హుంకరించగలుగు ధైర్యమా
తలొంచి బతుకు సాటివారిలోన
సాహసాన్ని నింపు శౌర్యమా
శృంఖలాలనే తెంచుకొమ్మని
స్వేచ్చ కోసమే శ్వాసనిమ్మని
నినాదం నీవేరా...
ఒక్కొక్క బిందువల్లె జనులనొక్కచోట చేర్చి
సముద్రమళ్లే మార్చినావురా
ప్రపంచమొనికిపోవు పెనుతుఫానులాగ వీచి
దొరల్ని ధిక్కరించినావురా
మొట్టమొదటి సారి స్వతంత్ర సమరభేరి
పెటెల్లు మన్నది ప్రజాలి పోరిది
కాలరాత్రి వంటి పరాయి పాలనాన్ని
దహించు జ్వాలలో ప్రకాశమే ఇది
హో సైరా.. హో సైరా.. హో సైరా
ఉసస్సు నీకు ఊపిరాయెరా
హో సైరా.. హో సైరా.. హో సైరా
యసస్సు నీకు రూపమాయెరా

చరణం: 2
దాస్యాన జీవించడం కన్న చావెంతో మేలంది
నీ పౌరుషం
మనుషులైతే మనం అనిచివేసే జులుం
ఒప్పుకోకంది నీ ఉద్యమం
ఆలని బిడ్డని అమ్మని జన్మని బంధనాలన్ని
ఒదిలి సాగుదాం
ఓ.. నువ్వే లక్షలై ఒకే లక్ష్యమై అటేవేయని
ప్రతి పదం
కదనరంగమంతా కొదమసింగమల్లె
ఆక్రమించి విక్రమించి తరుముతోందిరా
అరివీర సంహారా...
హో  సైరా.. హో సైరా.. హో సైరా
హో  సైరా.. హో సైరా.. హో సైరా
ఉసస్సు నీకు ఊపిరాయెరా

జాగో నరసింహా జాగోరే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సైరా నరసింహారెడ్డి (2019)
సంగీతం: అమిత్ త్రివేది
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం: శంకర్ మహదేవన్, హరి చరణ్, అనురాగ్ కులకర్ణి

జాగో నరసింహా జాగోరే
జనమంతా చూసేరే రారే
చేయ్యెత్తి జై కొట్టె హోరే
తకథై అంటు సింధులు తొక్కాలే

వజ్రాల వడగాళ్లే నవరత్నాలే సిరిజల్లై
మా నవ్వుల్లో సుక్కలు కురవాలే

ఓ  సై రా

జామాజం  జంజారావంలో
ధమాదం దుమ్ము దుమారంలో
అమాంతం అందరి ఊపిరిలో
ఘుమాగుమ్ చిందిన అత్తర్లో

పది దిక్కులకీ అందింధీ సందేశమ్
సరిహద్దులు అన్ని చెరిపిన ఈ సంతోషం
ఉవ్వెత్తునిల ఉప్పొంగిన ఈ ఉల్లాసం
ప్రతి ఒక్కరికి పంచేందుకని అవకాశమిదే

కన్నావటయ్య మా దొర
మా సంబరాన్ని కన్నార
ఉయ్యాలనాటి ఈడుల
ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా

కన్నావటయ్య మా దొర
మా సంబరాన్ని కన్నార
ఉయ్యాలనాటి ఈడుల
ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా
ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా
హే ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా

ఎం జవాబు చెబుతాంరా
పలానా పక్కోడెవడంటే
ఈ మన్నేర ఇద్దరిని కన్నదని
అనరా నిజమంటే

నువ్వు బాగుంటే చాలంతే
ఆ మాటింటే మరి
నే కూడా సల్లంగ ఉన్నట్టే

ఈ జాతర సాక్షిగ కలిసిన మన సావాసం
మన కష్టసుఖాలను పంచుకునేందుకు సిద్ధం
నువు నా కోసమ్ నేన్ నీ కోసం అనుకుందాం
మన అందరిని ముడి వేసెనిల మనిషన్న పదం

కన్నావటయ్య మా దొర
మా సంబరాన్ని కన్నార
ఉయ్యాలనాటి ఈడుల
ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా

కన్నావటయ్య మా దొర
మా సంబరాన్ని కన్నార
ఉయ్యాలనాటి ఈడుల
ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా
ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా
హే ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా

హైస్ హైస్ హైస్ హైలెస్స (3)

కన్నావటయ్య మా దొర
మా సంబరాన్ని కన్నార
ఉయ్యాలనాటి ఈడుల
ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా

కన్నావటయ్య మా దొర
మా సంబరాన్ని కన్నార
ఉయ్యాలనాటి ఈడుల
ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా
ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా
ఊళ్ళన్నిటిని ఊగించేలా
అందం అంకితం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సైరా నరసింహారెడ్డి (2019)
సంగీతం: అమిత్ త్రివేది
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: విజయ్ ప్రకాష్ , షాషా తిరుపతి

అందం అంకితం
ప్రాణం అర్పితం
బంధం శాశ్వతం
మీరే జీవితం

నువు పద్మానివై ఉంటె
రవితేజం నేనౌతా
కలువై నువు వెచుంటె
నెలరాజై నెయ్ వస్త
వరించుతా తరించుతా

అందం అంకితం
ప్రాణం అర్పితం

ఓ చక్కోరయానం చేసి
చేరా నిన్నెలా
నాదే నాదే వెన్నెలా - హో 
ఒక్కోరహస్యం విరించి
విరిసా పువ్వులా
నీలో నిలిచె నవ్వులా

సరస్సౌతాను నీకోసం
ఇటురావే రాయంచ
ఇహ నాదైన సంతోషం
అది నీకే రాసుంచా
ప్రియాయచా లయాయచా

అందం అంకితం
ప్రాణం అర్పితం
బంధం శాశ్వతం
మీరే జీవితం

తకరిన తకథిన తకరిన దిన్న
తదియన తదియన థిల్లాన
పధములు కలిసెను మధువని లోన
తగనిస పదమున దీజాన
తకరిన తకథిన తకరిన దిన్న
తదియన తదియన థిల్లాన
హృదయము అదిరెను ముధురక్షణాన
మధురము కురిసెను తందాన
శ్వాసలోన దేశమే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సైరా నరసింహారెడ్డి (2019)
సంగీతం: అమిత్ త్రివేది
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: హరి చరణ్

శ్వాసలోన దేశమే
కోరస్: శ్వాసలోన దేశమే
గుండే గోషలోన దేశమే
కోరస్: గోషలోన దేశమే
ప్రాన నాడిలోన దేశమే
ప్రణమంత తల్లి కోసమే

మాటలోనే దేశమే
కోరస్: మాటలోనే దేశమే
కత్తి వేటులోన దేశమే
కోరస్: వేటులోన దేశమే
కాలి అడుగులొన దేశమే
కాలి బూడిదైన తల్లి కోసమే

దేశమే నువ్వురా సందేశమయ్యెరా
కోరస్: దేశమే నువ్వురా
దేశమే నువ్వురా సందేశమయ్యెరా
కోరస్: సందేశమయ్యెరా

చిన్నారి ప్రాయమందునా
కన్నోళ్ళనొదిలినావురా
కోరస్: కన్నోళ్ళనొదిలినావురా 

కన్నీటి పదును తేలేరా
ఖడ్గమే... ప్రయాణమైన పోరులో
కోరస్: ప్రయాణమైనా పోరులో 
ప్రేమింకా ఇంకిపోయారా
కోరస్: ప్రెమింక ఇంకిపోయారా 
దోసిట్లో దాచినావురా
సంద్రమే...ప్రజల స్వేచ్ఛకై
ప్రాణాలనొదులుతూ
పతాకమల్లే ఎగిరినావురా

దేశమే నువ్వురా సందేశమయ్యెరా
కోరస్: దేశమే నువ్వురా
దేశమే నువ్వురా సందేశమయ్యెరా
కోరస్: సందేశమయ్యెరా (3)

No comments

Most Recent

Default