Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Mande Gundelu (1979)
చిత్రం: మండే గుండెలు (1979)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం: ఆచార్యా అత్రేయ (All)
గానం: పి.సుశీల, యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
నటీనటులు: కృష్ణ, జయప్రద, శోభన్ బాబు, జయసుధ, చంద్రమోహన్, మాధవి
మాటలు: జంధ్యాల
దర్శకత్వం: కె.బాపయ్య
నిర్మాత: డి.రామానాయుడు
విడుదల తేది: 05.10.1979Songs List:ఇది ప్రేమ సామ్రాజ్యం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మండే గుండెలు (1979)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం: ఆచార్యా అత్రేయ
గానం: పి.సుశీల, యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

ఇది ప్రేమ సామ్రాజ్యం
ఇది మన్మధ సామ్రాజ్యం
ప్రతి హృదయం ఒక సింహాసనం
ఒక రాజు రాణి పట్టాభి షేకం
|| ఇది ప్రేమ॥

ఈ జంటలలో మనమొక జంటై
ఒక గంట ముంచే నాలు
ఆ మండల
మనముంటాము. పది కాలాలు
|| ఈ జంటలలో॥

అందుకే వున్నవి పొదరిళ్ళు
పొదరిళ్ళకు వున్నవి పోకిరి కళ్ళు || ఇది ప్రేమ॥

ఈ పువ్వులలో జత పువ్వుల మై
చిరు నవ్వులమై వుందాము
ఈ పచ్చికలో మన మచ్చికలో
నులి వెచ్చదనం చూదాము
వెచ్చదనాన్నే తెచ్చాము
అది యిచ్చుకునేందుకే వచ్చాము
|| ఇది ప్రేమ

చిగురాకులలో విరి రేకులలో
ఎరుపై నునుపై పుందాము చిగురాకులలో
బిగి కౌగిలిలో తొలి మైకములో
సగము సగమై పోదాము
అందుకె వున్నది యవ్వనమూ
ఈ యవ్వనమందే అనుభవమూ
|| ఇది ప్రేమ॥వీడే ధీర పంజర భీమ్ సేనుడు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మండే గుండెలు (1979)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం: ఆచార్యా అత్రేయ
గానం: పి.సుశీల, యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

వీడే ధీర పంజర భీమ్ సేనుడు
వీడిదెబ్బ కెవడైనా దిమ్మతిరిగిపోతాడు
భలే రోసగాడు మహా మోసగాడు
సూదల్లే వచ్చాడు దబ్బనమై తేలాడు
ఒక్క మాటలో రేపావు పౌరుషాన్ని
ఒక్క చూపుతో కదిపావు హృదయాన్ని 
|| ఒక్కమాటతో॥

అది ఆగనంటుందా యిది పోరు పెడుతుందా ||అది ఆగనం॥
రెంటికీ వెయ్యనా కౌగలింత కళ్ళాన్ని
|| వీడే॥

ఎగరేసుకు పోతాను బంతిలాగ
ముద్దు చేసుకుంటాను ముద్ద బంతిలాగ
|| ఎగరేసుకు॥

చూచుకుంటాలె నిన్ను పై టలాగ
||చూచుకుంటాలె||
దాచుకుంటా లే తాళి బొట్టులాగ
|| వీడే॥

“ ఊ” అంటె ఊపుతా లోకాన్ని
నువ్వు “సై” అంటె దింపుతా స్వర్గాన్ని
నీలోకం నాతోనే నాస్వర్గం నీలోనే
రెండు కలిసి వున్నవి రెండు జతల కళ్ళలోనేబంగారానికి సింగారానికి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మండే గుండెలు (1979)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం: ఆచార్యా అత్రేయ
గానం: పి.సుశీల, యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

బంగారానికి సింగారానికి
కుదిరింది. ఈనాడు బేరం
అసలిచ్చేసి వడ్డీకోసం
పడుతూంది పడరాని గారాం
కాచే చెట్టును కాచే వాడికి కాయలు దక్కాలి
కన్నె బెట్టును గట్టుకు చేర్చిన కాళ్ళకు మొక్కాలి
చేసిన మేలుకు చెమ్మగిల్లిన కళ్ళను చూడాలి
అది చెప్పలేని పెదవులు పెట్టిన ముద్దులు
పండాలి

చీరల రంగులు ఎన్నైనా దారంతోటే నేచేది
తీరని కోరిక ఏదైనా మారం చేసి గెలిచేది
వయసే గారాం  పొయ్యేది మనసే మారాం చేసేది
గాజులచేతుల తాళంతోనే కళ్యాణ మేళం మోగేది
చిటపటలాడె చినుకులు కలిసే వరదై వచ్చేది 
చిరుబురులాడే చిలిపితనాలె వలపుగ మారేది
కొండకు పక్కన కోనుంటేనే నిండుగ వుండేది
ఒకటికి పక్కన ఒకటుంటేనే రొండొకటయ్యేది 
స్నానాల గదిలో సంగీత మొస్తుంది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మండే గుండెలు (1979)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం: ఆచార్యా అత్రేయ
గానం: పి.సుశీల, యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

స్నానాల గదిలో సంగీత మొస్తుంది ఎవడికైనా
చన్నీళు, పడగానే సంగతులు పలుకుతాయి ఏ చవటకైనా

జిలు జిలు మన్నాయ నీళ్ళు
చలి చలి అంటుంది వళ్ళు
ఎవరొచ్చి యిచ్చారు యిన్నాళ్ళు
చెలి వచ్చి ఇవ్వాలి కౌగిళ్ళు
నులివెచ్చ నౌతాయి చన్నీళ్ళు
ఆమె ; జిలు జిలు మన్నాయా నీళ్ళు
చలి చలి అంటుందా వళ్ళు
ఎవరొచ్చి యిచ్చారు యిన్నాళ్ళు
నులివెచ్చ నయ్యేటి కౌగిళ్ళు

తలదాక మునిగాక చలి తీరిపోతుందిగానీ
తలుపవతలే వున్న చెలివచ్చి ముంచేసిపోనీ
మునిగేది గంగని ముంచేది రంభని అనుకొని
మునిగి చూడు అంటావు చలి వట్టి గిలిలాంటి దేనని

సబ్బేసుకున్నాను తెరవలేకున్నాను కళ్ళు
చెంబెక్కడున్నదో చెప్పేసి తలుపేసి వెళ్ళు
మంటెత్తితే వున్న మత్తంత దిగుతుంది నీకు
తిక్కా ! గిక్కా పోయి చక్కంగ వస్తుంది చూపుచల్లచల్లని చందమామ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మండే గుండెలు (1979)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం: ఆచార్యా అత్రేయ
గానం: పి.సుశీల, యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

చల్లచల్లని చందమామ
ఇలా వేడెక్కిపోతే ఎల్లాగమ్మ
అత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపేది
అన్యాయం అన్యాయం చల్లారమ్మా

దిబ్బరొట్టి వున్నాది తీసుకోను
చేప పులుసున్నాది నంజుకోను
తినిచూడు ఒక సారి రవ్వంత
దెబ్బకు దిగుతుంది వేడంత

దిగకుంటె నీ మీద ఒట్టేను
తినకుంటె నేనీడె చస్తాను
అల్లరల్లారి సత్యభామ అసలే
వేడిక్కి వున్నాను ఊరుకోవమ్మా 

అత్తమీద కోపం చూపేందుకు
నాకు దుత్తల్లే నువ్వే దొరికావమ్మా 

దిబ్బరొట్టెకన్న నీ బుగ్గలున్నవి
చేప పులుసుకన్న నీ పెదవులున్నవి
రెండిట్లో చల్లార్చే గుణమున్నది
ఊర్కుంటే ఉసిగొల్పే దుడుకున్నది
చవి చూడమంటావా రవ్వంత
నెమరేసుకుంటావు రాత్రంతఒరే కారా వీరయ్యా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మండే గుండెలు (1979)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం: ఆచార్యా అత్రేయ
గానం: పి.సుశీల, యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, మాధవ పెద్ది రమేష్

ఒరే కారా వీరయ్యా
ఏరా సారా సాంబయ్యా
ఊరిముందర చేను కాకుల్లపాలు
ఊరిలో వియ్యమూ కయ్యాలపాలు

తెలిసి ఈ సంబంధం చేసుకున్నాము
చేసుకుని చెంపలు వేసుకున్నాము
ఒరే బావగారూ ఏం కూశారూ?
తమరేం మొరిగారు?
మొరిగేది కుక్కరా!
తమలా ఎంచక్కా కూసేది గాడిదరా!
కాదని ఎవరన్నార్రా
కానిదేఁటో చెప్పరా
మీ అబ్బాయి మగవాడె కాదు గడ్డాలు మీసాలు లేవు
మీ అమ్మాయి ఆడ దేకాదు ఇంతవరకు బిడ్డనే కనలేదు
నీకు తల్లయిన కోడలు కావాలని తెలియక పిల్లను ఇచ్చానురా
నువు గడ్డాలు మీసాలె చూస్తావని తెలియకే గొరిగించి తెచ్చాను

మా పెద్దాళ్ళ జగడాలు పిల్లోళ్ళ కడ్డాలు
వెళ్తాము గదిలోకి వేసుకుంటాం తలుపులు
తలుపులకు వున్నాయి సందులు
సందులకు వున్నాయి కళ్ళు
మా కొద్దు మా కొద్దు పడకటిళ్ళ
ఈ పట్టె మంచాలు
మనలాంటి ముసలాళ్ళు కారు వాళ్ళు
తెలుసులేవోయ్!
ఒరే సాంబయ్యా అంతేనంటావా?
అంతేరా అంతే వీరిగా

సరే అయితే
వివాహ భోజనమ్ము వింతైన పాయసమ్ము
వియ్యాలవారి విందు తిందామురాగ ముందు
విందెందుకయ్యా మనకు మందుంటె గొంతుతడుపు 
మందేసి నువ్వు దొర్లు మర్ధించు తాను ఒళ్ళు

No comments

Most Recent

Default