Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Ranarangam (2019)

చిత్రం: రణరంగం (2019)
సంగీతం: ప్రశాంత్ పిళ్ళై, Karthik Rodriguez, సున్నీ MR
నటీనటులు: శర్వానంద్, కాజల్ అగర్వాల్, కళ్యాణి ప్రియదర్శిన్
దర్శకత్వం: సుదీర్ వర్మ
నిర్మాత: సూర్య దేవర నాగ వంశీ
విడుదల తేది: 02.08.2019Songs List:సీత కళ్యాన వైభోగమే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రణరంగం (2019)
సంగీతం: ప్రశాంత్ పిళ్ళై
సాహిత్యం: బాలాజీ 
గానం: శ్రీహరి .కె

పవనజ స్తుతి పాత్ర ఆ..
పావన చరిత్ర ఆ..
ప్రతి సోమమర నేత్ర ఆ..
రమనీయ గాత్ర ఆ..
సీత కళ్యాన వైభోగమే
రామ కళ్యాన వైభోగమే

శుభం అనేల అక్షింతలు
అలా దీవెనలతో
అటు ఇటు జనం హడావిడి తనం
తుళ్ళింతల ఈ పెల్లి లోగిల్లలొ
పదండని బందువులొకటై
సన్నయిల సందడి మొదలై
తధాస్తని ముడులు వేసెయ్
హెయ్ హెయ్.....

సీత కళ్యాన వైభోగమే
రామ కళ్యాన వైభోగమే

దూరం తరుగుతుంటె
గారం పెరుగుతుంటె
వనికె చేతులకు గాజుల
చప్పుడు చప్పున ఆపుకొని
గడేయక మరిచిన తలుపె
వెయండని సైగలు తెలిపె
క్షనాలిక కరిగిపోవా

సీత కళ్యాన వైభోగమే
రామ కళ్యాన వైభోగమే
పిల్ల పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రణరంగం (2019)
సంగీతం: సున్నీ MR
సాహిత్యం: కృష్ణ చైతన్య
గానం: నిఖితాగాంధీ 

అడుగె నాతొ అడుగై
యేదైన నన్నే అడిగై
ఆ వానకి నువ్వె గొడుగై నాతో అడుగై
పొగిడై నన్ను పొగిడై
నీ అంతెనె పొడుగై
అయ్ తేలానె కవ్వింతై నాతొ అడుగై

నేనెవరు అని జర తెలుసుకొని
పలువిదములుగ నా వద్దకుర
సాగర తీరం సాయం సమయం
నేనెవరు అని నా వద్దకు రా

పిల్ల పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్
పిల్ల పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్
పిల్ల పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్

వేలా పాల లేని వేలాకోలాలన్ని
ఊగెనుగా మరి తూగెనుగా
నీల నాల లేని యెంతొ కొంత మంది
కలిసానుగా మాట కలిపెనుగా

నేనెవరు అని జర తెలుసుకొని
పలువిదములుగ నా వద్దకుర
సాగర తీరం సాయం సమయం
నేనెవరు అని నా వద్దకు రా

పిల్ల పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్
పిల్ల పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్
పిల్ల పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్

కలే కల కలాములా
కథే ఇక మోదలవని గమనికల
ప్రాయం పంతం మోహం మంత్రం ఏకం అయ్యిందా
కూడికలైన కోరికలైన కనులకు విందేగా

పిల్ల దేశం మారినా కొంచం వేషం మారినా
ఆడ పిల్లే మారేనా
కొంచం మాటె కలపనా కాలం నీథొ గడపన
అడుగె నీతొ సాగనా

పిల్ల పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్
పిల్ల పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్
పిల్ల పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్
కన్నుకొట్టి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రణరంగం (2019)
సంగీతం: Karthik Rodriguez
సాహిత్యం: కృష్ణ చైతన్య
గానం: Karthik Rodriguez

కన్నుకొట్టి చూసేనంట సుందరి
సుందర్ సుందరి
మనసు మీటి వెల్లేనంట మనోహరి
మనోహరి మనోహరి

కన్నుకొట్టి చూసేనంట సుందరి
మనసు మెటి వెల్లేనంట మనోహరి
ఆ లేత కళ్ళల్లొ మునిగిపోయానేమో సుందరి
నీ చూపు సూదల్లె గుచ్చుకుందొ ఏమో మనోహరి

కన్నుకొట్టి చూసేనంట సుందరి
మనసు మీటి వెల్లేనంట మనోహరి

ల ల ల ల లా ల ల లా

You Are My Groove
You Are My Kick
You Are My Snare
And You Are My Song
You Are My Green
You Are My Blue
You Are My Peace
And You Are My Pain
You Are My Breath
You Are My Smile
You Are My Cry
An You Are My Die
You Are My Soul
You Are My Feel
You Are My Heel
And You Are My Love

వింతవొ నియంతవొ
నువ్వెవరైన నిన్నునే వరించనా
తట్టుకొ ఆకట్టుకొ
అంటోంది మనసు
రేయిలొ స్మరించనా
మొదటి సారి అద్దంలొ
నన్నైతె చూసుకున్న
నీకు నేను నచ్చానొ లేదొ అని
మట్టి పైన పడేటి
ముత్యాల వెండి వాన
ఇంకిపోద నాలోకి నీల ఇలా హలా

కన్నుకొట్టి చూసేనంట
మనసు మీటి వెల్లేనంట
కన్నుకొట్టి చూసేనంట సుందరి
మనసు మీటి వెల్లేనంట మనోహరిఎవరో ఎవరో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రణరంగం (2019)
సంగీతం: ప్రశాంత్ పిళ్ళై
సాహిత్యం: కృష్ణ చైతన్య
గానం: ప్రీతి పిళ్ళై

ఎవరో ఎవరో నువ్వెవ్వరో
ఎవరో ఎవరో నీకెవ్వెవ్వరో
కురిసే చినుకంది నువ్వెవరో
వాలే పొద్దేమో నీకెవ్వెవ్వరో

పులకింతెవ్వరో పలికిందెవ్వరో
నీ జత ఎవరో ఎవరో ఎవ్వరో 

అడుగై నడిచేదెవ్వరో
ఓ వెలుగై నవ్వింది ఎవ్వరో
కాలం మనదే అలా
కారణమే ఉందలా
ఏకాంతమో నిశ్చాబ్ధమో
ఈ వేళలో ఎవ్వరో

పులకింతెవ్వరో పలికిందెవ్వరో
నీ జత ఎవరో ఎవరో ఎవ్వరో 

ఎవరో ఎవరో నువ్వెవ్వరో
ఎవరో ఎవరో నీకెవ్వెవ్వరో
కురిసే చినుకంది నువ్వెవరో
వాలే పొద్దేమో నీకెవ్వెవ్వరో

పదములుగా అడుగే వేసిందెవరో
పరుగులుగా ఆ గధి లేఖల ఎవరో
నును వెచ్చని వెన్నెలలో
చనువిచ్చిన చెలిమమెవరో
తొలి వేకువ జాములను
నీకై మరి మెరిసిందెవరో
వెలుగెవరో వేధంలా రా నిలిచేదెవరో

పులకింతెవ్వరో పలికిందెవ్వరో
నీ జత ఎవరో ఎవరో ఎవ్వరో కుమ్మెయ్ రా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రణరంగం (2019)
సంగీతం: Karthik Rodriguez
సాహిత్యం: కృష్ణ చైతన్య
గానం: Karthik Rodriguez

మామ ప్రేమరా పెద్ద బాల శిక్ష రా
మొదటి రెండు పేజీలు అర్దమవదు రా
బావ వేమన విడమరచి చెప్పెరా
తినగ తినగ వేప కూడ తియ్యనవును రా
ధమ్ముంటె చెప్పెయ్ రా
నో అందా గోవిందా

పద పద పదమని అనదే
అలకల చిలకే ఇది లే
మొరవిని మనసే ఇవ్వే
మగువా తియ్యకు పరువే
ఓ సారి చింతామని
వీలేశావే రా రమ్మని
నీ చూపే విసిరెయ్ మని
మొక్కానే ఆ పైవాడిని
దండాలే పెట్టెయ్ రా
దమ్ముంటె చెప్పెయ్ రా

కూసేటి రైలింజన్ లా
వచ్చింది వీధిలోకిలా
మచ్చేమొ నడుముపై అలా
మత్తెక్కె ఇప్ప సారలా
ఓ సారి చింతామని
ఓ సారి చింతామని
వీలేశావే రా రమ్మని
నీ చూపే విసిరెయ్ మని
మొక్కానే ఆ పైవాడిని
కుమ్మెయ్ రా కమ్మెయ్ రా
దమ్ముంటె చెప్పెయ్ రా

Most Recent

Default