Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Guntur Kaaram (2024)
చిత్రం: గుంటూరు కారం (2024)
సంగీతం: థమన్.ఎస్
నటీనటులు: మహేష్ బాబు, శ్రీ లీల, 
దర్శకత్వం: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ 
నిర్మాత: యస్.రాధాకృష్ణ 
విడుదల తేది: 12.01.2024Songs List:దమ్ మసాలా బిరియాని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గుంటూరు కారం (2024)
సంగీతం: థమన్.ఎస్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: సంజిత్ హెగ్డే, జ్యోతి నూరాన్

సర్రుమండుతాది బాబు గొడ్డు కారం
గిర్ర తిరుగుతాది ఈడితోటి బేరం
కరర కరర బాబు గొడ్డు కారం
గిరర గిరర ఈడితోటి బేరం

ఏ పట్టాభిపురం ఎళ్లే రోడ్డు
ఎవడినైనా అడిగి చూడు
బుర్రిపాలెం బుల్లోడంటే
తెలీనోడు ఎవడు లేడు
ఏ ఎవడు లేడు

ఏ మిల మిల మిల మెరుస్తాడు
దంచుతాడు అమ్మ తోడు
కొడితే మెదడు పనిచెయ్యక
మరిచిపోరా పిన్నుకోడు

కర్ రా అర్ర యెర్రి
హే సుర్రు హే సుర్రు
హే సుర్రు సుర్రు సుర్రు సురక ఈడు

ఎర్రనోడంట ఎర్రిస్పీడంట
సుర్రు సురక ఈడు
హైలీ ఇన్ ఫ్లేమబుల్

ఎవ్రీబడీ మేక్ వే
లీడర్ ఆన్ ద వే
ఏంట్ గాట్ నో టైం టు ప్లే

ఎదురొచ్చే గాలి
ఎగరేస్తున్న చొక్కా పై గుండి
ఎగబడి ముందరికే వెలిపోతాది
నేనెక్కిన బండి

ఏ లెక్కలు ఎవడికి చెప్పాలి
ఏ హక్కులు ఎవడికి రాయాలి
ఎవడెవడో వేసిన బరువు
ఎందుకు ఎందుకు నే మొయ్యాలి

దమ్ మసాలా బిరియాని
ఎర్ర కారం అరకోడి
నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ
గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని

దమ్ మసాలా బిరియాని
ఎర్ర కారం అరకోడి
నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ
గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని

నేనో నిశేబ్ధం అనునిత్యం
నాతో నాకే యుద్ధం
స్వార్ధం పరమార్ధం
కలగలిసిన నేనో ప్రేమ పదార్థం

ఏ పట్టు పట్టు కోమలి
ఎత్తిపట్టి రోకలి
పోటు మీన పోటు ఏసి
దమ్ముకొద్ది దంచికొట్టు దంచికొట్టు

ఏ ఏటుకొక్క కాయనీ
రోటికియ్యవే బలి
ఘాటు ఘాటు మిరపకోరు
గాల్లో నిండి ఘుమ్మనేటట్టు

ఏ పైట సెంగు దోపవే
ఆ సేతి పాటు మార్చావే
ఏ జోరు పెంచావే
గింజ నలగ దంచవే
కొత్త కారమింకా గుమ్మరించుకోవే

నా మనసే నా కిటికీ
నచ్చక పోతే మూసేస్తా
ఆ రేపటి గాయాన్ని
ఇపుడే ఆపేస్తా

నా తలరాతే రంగుల రంగోలి
దిగులైన చేస్తా దీవాళి
నా నవ్వుల కోటను నేనే
ఎందుకు ఎందుకు పడగొట్టాలి

దమ్ మసాలా బిరియాని
ఎర్ర కారం అరకోడి
నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ
గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని

దమ్ మసాలా బిరియాని
ఎర్ర కారం అరకోడి
నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ
గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్నిఓ మై బేబీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గుంటూరు కారం (2024)
సంగీతం: థమన్.ఎస్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: శిల్పారావు

నా కాఫీ కప్పుల్లో
షుగర్ క్యూబు నువ్వే నువ్వే
నా కంటి రెప్పల్లో
కాటుక ముగ్గు నువ్వే నువ్వే

నా చెంపలకంటిన
చామంతి సిగ్గు నువ్వే నువ్వే
నా ఊపిరి గాలిని
పెర్ఫ్యూమల్లె చుట్టేస్తావే

ఓ మై బేబీ ఓ ఓ
నీ బుగ్గలు పిండాలి
ఓ మై బేబీ ఓ ఓ
నీకు ముద్దులు పెట్టాలి
ఓ మై బేబీ ఓ ఓ
నా చున్నీ నీకు టై కట్టాలి

క్రేవింగ్ క్రేవింగ్ క్రేవింగ్ ఫర్ యు
నా పిల్లో పక్కన నావెల్ నువ్వు
ట్రిప్పింగ్ ట్రిప్పింగ్ ట్రిప్పింగ్ ఆన్ యు
నా ప్లేలిస్ట్ వైపోయావు

క్రేవింగ్ క్రేవింగ్ క్రేవింగ్ ఫర్ యు
నా పిల్లో పక్కన నావెల్ నువ్వు
ట్రిప్పింగ్ ట్రిప్పింగ్ ట్రిప్పింగ్ ఆన్ యు
నా ప్లేలిస్ట్ వైపోయావు

నా వేకప్ కాల్ అయి
వెచ్చగ తాకే సూర్యుడు నువ్వేలే
నా బాల్కని గోడలు దూకే
వెన్నెల చంద్రుడు నువ్వేలే

ఏ నూటికో కోటికో
నాకై పుట్టిన ఒక్కడు నువ్వేలే
నే పుట్టిన వెంటనే
గుట్టుగా నీకు పెళ్ళాం అయ్యాలే

ఓ మై బేబీ ఓ ఓ
నీ పక్కన వాలాలి
ఓ మై బేబీ ఓ ఓ
నీతో చుక్కలు చూడాలి
ఓ మై బేబీ బేబీ బేబీ ఓ ఓ
నీ కౌగిలి ఖాళీ పూరించాలి

క్రేవింగ్ క్రేవింగ్ క్రేవింగ్ ఫర్ యు
నా పిల్లో పక్కన నావెల్ నువ్వు
ట్రిప్పింగ్ ట్రిప్పింగ్ ట్రిప్పింగ్ ఆన్ యు
నా ప్లేలిస్ట్ వైపోయావు

క్రేవింగ్ క్రేవింగ్ క్రేవింగ్ ఫర్ యు
నా పిల్లో పక్కన నావెల్ నువ్వు
ట్రిప్పింగ్ ట్రిప్పింగ్ ట్రిప్పింగ్ ఆన్ యు
నా ప్లేలిస్ట్ వైపోయావు

ఓ మై బేబీ ఓ ఓ
ఓ మై బేబీ బేబీ బేబీ బేబీ ఓ
ఓ మై బేబీ ఓ ఓ
తాన నన్నా నన్నానా
హ బేబీ బేబీ ఓ
తాన నన్నా నన్నా నన్నా
ఆ కుర్చీని మడత పెట్టి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గుంటూరు కారం (2024)
సంగీతం: థమన్.ఎస్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: సాహితి చాగంటి, శ్రీకృష్ణ 

రాజమండ్రి రాగమంజరి
మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్లు లేరు మేస్త్రిరి
కళాకార్ల ఫ్యామిలీ మరి
మేము గజ్జ కడితే నిదరపోదు నిండు రాతిరి

సోకులాడి స్వప్న సుందరి
నీ మడతసూపు మాపటేల మల్లె పందిరి
రచ్చరాజుకుందె ఊపిరి
నీ వంక చూస్తే గుండెలోన డీరి డిరిడిరీ

తూనీగ నడుములోన తూటాలెట్టి
తుపాకీ పేల్చినావే తింగరి చిట్టి
మగజాతి నట్ట మడతపెట్టి

ఆ కుర్చీని మడత పెట్టి
ఆ కుర్చీని మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
కు కు కుకూ కూ కూ కూ కూ

దాని కేమో మరి దానికేమో
దానికేమో మేకలిస్తివి
మరి నాకేమో సన్న బియ్యం నూకలిస్తివి
మేకలేమో వందలుగా మందలుగా పెరిగిపాయే
నాకిచ్చిన నూకలేమో ఒక్క పూటక్ కరిగిపాయే
కు కు కుకూ

ఆడ పచ్చరాళ్ల జూకాలిస్తివి
మరి నాకేమో చుక్క గల్ల కోకలిస్తివి
దాని చెవిలో జూకాలేమొ దగా దగా మెరిసిపాయే
నాకు పెట్టిన కోకలేమో పీలికలై సిరిగిపాయే

ఏం రసిక రాజువో మరి
నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి
ఏం రసిక రాజువో మరి
నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి

ఆ కుర్చీని మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
కు కు కుకూ కూ కూ కూ కూ

సో సో సో సోకులాడి స్వప్న సుందరి
మడత పెట్టి మడత పెట్టి
మాపటేల మల్లె పందిరి
మడత పెట్టి మడత పెట్టి

రచ్చరాజుకుందె ఊపిరి
మడత పెట్టి మడత పెట్టి
గుండెలోన డీరి డిరి డిరి

ఏందట్టా చూస్తన్నా
ఇక్కడ ఎవడి బాధలకు వాడే లిరిక్‌ రైటర్‌
రాసుకోండి మడతెట్టి పాడేయండి

మడత పెట్టి మ మమ మ మమ
మడత పెట్టి మడత పెట్టి
మ మమ మ మమ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మమ మ మమ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మమ

ఆ కుర్చీని మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి
మడత పెట్టి మ మ మ మడత పెట్టి

మావా ఎంతైనా పర్లేదు బిల్లు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గుంటూరు కారం (2024)
సంగీతం: థమన్.ఎస్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: రాహుల్ సిప్లిగంజ్, శ్రీ కృష్ణ , రామాచారి కొమండూరి

పనిసగరిస ని ప స
పనిసగరిస ని ప మ
పనిసగరిస ని ప స
పని పని పని పని పని పని

సత్యేంద్ర గ్రాంఫోన్
ఇక్కడకు తెచ్చారేంది

పనిసగరిస ని ప స
పనిసగరిస ని ప మ
పనిసగరిస ని ప స
పని పని పని పని పని పని

మావా ఎంతైనా పర్లేదు బిల్లు
మనసు బాలేదు ఏసేస్తా ఫుల్లు
గుండె లోతుల్లో గుచ్చింది ముల్లు
చెప్పుకోలేని బాధే డబల్లు

మారిపోయే లోకం
చెడ్డోల్లంతా ఏకం
నాజూకైన నాబోటోడికి
దినదినమొక నరకం

యాడో లేదు లోపం
నా మీదే నా కోపం
అందనన్న ఆకాశానికి
ఎంతకని ఎగబడతాం

ఎవ్వరికెవ్వరు అయినోళ్లంటూ ఉన్నగాని లేరే
ఏ వావి వరస పేరు పిలుపు అన్నీ నోటి చివరే
యహె విసిగుపుట్టి ఇంకిపోయే కండ్లల్లో కన్నీరే
ఎటు తిరిగి చూడు మనకి మనమే
వన్ అండ్ ఓన్లీ లవరే

అన్నా
సర్రా సర్రా సురం
సుర్రంటాది కారం హేయ్
హే రప్పా రప్పపా రబ్బా రబారిబాబ్బా
హే రప్పా రప్పపా రబ్బా రబారిబాబ్బా

ఇనప సువ్వ కౌకు దెబ్బ
ఇరగదీసే రవన్న దెబ్బ ఉయ్

No comments

Most Recent

Default