Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Sri Anjaneyam (2004)
చిత్రం: శ్రీ ఆంజనేయం (2004)
సంగీతం: మణిశర్మ
నటీనటులు: అర్జున్, నితిన్, ఛార్మి, ప్రకాష్ రాజ్, రమ్య కృష్ణ 
దర్శకత్వం: కృష్ణవంశీ
నిర్మాత: కృష్ణవంశీ
విడుదల తేది: 24.07.2004Songs List:ఊరేగి రావయ్యా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీ ఆంజనేయం
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: శంకర్ మహాదేవన్

బోలో రామభక్త హనుమాన్ కీ....జై
ఓం మన్  మన్  మన్  ....మారుతవేగా
ఓం: తత్సత్ సత్ సత్... తాపసయోగా
ఓం  ఓం వానరనేతా ఓం నమో నమ భావి విధాతా
రామలక్ష్మణా జానకీ జయము జయము హనుమాన్ కీ
భయము భయము రాదెంతకీ జయమనరా హనుమాన్ కీ
చింత తీర్చెరా సీతకీ జయజయజయ హనుమాన్ కీ

పల్లవి:
ఊరేగి రావయ్యా హనుమా జై హనుమా
ఊరేలి చూపించు మహిమ
మా తోడు నీవయ్యా హనుమా మా హనుమా
మా గోడు గోరంత వినుమా
వాయుపుత్రా హనుమా మావాడవయ్యా హనుమా
రామ భక్త హనుమా మా రక్ష నీవే వినుమా
మమ్ము ఆదుకోరావయ్యా ఆంజనేయా ఆపద కాయ
చూపించ రారా దయ
మమ్ము ఏలుకో రావయ్యా రాక్షసమాయ హతమే చేయ
నీనీడ చాలునయా
వాయుపుత్రా హనుమా మావాడవయ్యా హనుమా
రామ భక్త హనుమా మా రక్ష నీవే హనుమా
మమ్ము ఆదుకోరావయ్యా ఆంజనేయా ఆపద కాయ
చూపించ రారా దయ
మమ్ము ఏలుకో రావయ్యా రాక్షసమాయ హతమే చేయ
నీనీడ చాలునయా

చరణం: 1
బంటువైనా నువ్వేలే బంధువైనా నువ్వేలే
బాధలన్నీ తీర్చే దిక్కూ దైవం నీవేలే
చూసి రారా అంటేనే కాల్చి వచ్చావ్ మంటల్లే
జానకమ్మ కంట వెలిగే హారతీ నీవే
ఎదలోనే శ్రీరాముడంట కనులారా కనమంట
బ్రహ్మచారి _ మా బ్రహ్మవంట
సరిపాటి ఎవరంట
సాహొ ...! మాసామీ నువ్వే హామీ యిస్తూంటే
రామబాణాలు కాపాడేనంట
ఓహొ మా జండాపై అండై నువ్వుంటే
రామరాజ్యాలు మావే లెమ్మంట
మమ్ము ఆదుకోరావయ్యా ఆంజనేయా ఆపద కాయ
చూపించ రారా దయ
మమ్ము ఏలుకో రావయ్యా రాక్షసమాయ హతమే చేయ
నీనీడ చాలునయా

చరణం: 2
మండుతున్న సూర్యుణ్ణి పండులాగా మింగావు
లక్ష్మణుణ్ణి గాచే చెయ్యే సంజీవి మాకు
తోక చిచ్చు వెలిగించి లంక గుట్టే రగిలించి
రావణుణ్ణి శిక్షించావు నువ్వే మాతోడు
శివతేజం నీ రూపమంట
పవమానసుతుడంట
అంజనమ్మ ఆనందమంతా
హనిమా నీ చరితంట
పాహీ...! శ్రీరామస్వామీ పల్లకి నువ్వంట
నీకు బోయీలు మేమే లెమ్మంటా
యాహీ ....! ఆకాశాలైనా చాలని ఎత్తంట
కోటి చుక్కల్లు తల్లో పూలంటా
మమ్ము ఆదుకోరావయ్యా ఆంజనేయా ఆపద కాయ
చూపించ రారా దయ
మమ్ము ఏలుకో రావయ్యా రాక్షసమాయ హతమే చేయ
నీనీడ చాలునయా
వాయుపుత్రా హనుమా మా వాడవయ్యా హనుమా
రామభక్త హనుమా మా రక్ష నీవే వినుమా
రామ రామ రఘురామ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీ ఆంజనేయం
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: సిరి వెన్నెల
గానం: టిప్పు, శ్రేయ గోషల్

రామ రామ రఘురామ అని పాడుతున్న హనుమా
అంత భక్తి పరవశమా ఓ కంట మమ్ము గనుమా
సరదాగా నా గాలి పాట వినుమా
విన్నాక బదులిచ్చి ఆదుకొనుమా
గాలికి పుట్టా గాలికి పెరిగా అచ్చం నీలాగ
నిత్యం నీతో ఉన్నాగా ఇద్దరి లక్షణమొకటేగా ఆ...ఆ...ఓ...ఓ..

రామ రామ రఘురామ అని పాడుతున్న హనుమా
అంత భక్తి పరవశమా ఓ కంట మమ్ము గనుమా

అమ్మల్లే నను పెంచింది ఈ పల్లెసీమ
నాన్నల్లే నడిపించింది ఊరంత ప్రేమ
అమ్మల్లే నను పెంచింది ఈ పల్లెసీమ
నాన్నల్లే నడిపించింది ఊరంత ప్రేమ
ఎలా పెంచుకున్నా ఎలా పిలుచుకున్నా
ఈ మట్టి సొంతం నా చిట్టి జన్మం
అన్నీ సొంత ఇల్లే అంతా అయినవాళ్ళే
ఈ స్నేహ బంధం నా పూర్వ పుణ్యం
బ్రతుకంతా ఇది తీరే ఋణమా...

రామ రామ రఘురామ అని పాడుతున్న హనుమా
అంత భక్తి పరవశమా ఓ కంట మమ్ము గనుమా

ఏ ఆటలాడిస్తావో ఓ కోతి బొమ్మ
ఏ బాట చూపిస్తావో కానున్న బ్రహ్మ
ప్రసన్నాంజనేయం అదే నామధేయం
ప్రతి మంచి కార్యం జరిపించు దైవం
ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం
నాలోని ధైర్యం శ్రీ ఆంజనేయం
నా వెంటే నువ్వుంటే భయమా...

రామ రామ రఘురామ అని పాడుతున్న హనుమా
అంత భక్తి పరవశమా ఓ కంట మమ్ము గనుమా

సరదాగా నా గాలి పాట వినుమా
విన్నాక బదులిచ్చి ఆదుకొనుమా
గాలికి పుట్టా గాలికి పెరిగా అచ్చం నీలాగ
నిత్యం నీతో ఉన్నాగా ఇద్దరి లక్షణమొకటేగా ఆ...ఆ...ఓ...ఓ..
అవ్వాయి తువ్వాయీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీ ఆంజనేయం
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: సిరి వెన్నెల
గానం: టిప్పు , శ్రేయా ఘోషాల్

అవ్వాయి తువ్వాయీ అల్లాడే అమ్మాయీ
అవ్వాయి తువ్వాయీ ఖిలాడీ అబ్బాయీ
దాగీ దాగని సోకే బరువయీ ఆగీ ఆగని ఈడే ఇరుకయి
తాకీ తాకని చూపే చినుకయీ దూకీ దూకని ఊపే వరదైయి
ఏం చేస్తుందో ఎలా ముంచేస్తుందో అయ్యో రామా అసలిదేం లడాయీ
అవ్వాయి తువ్వాయీ అల్లాడే అమ్మాయీ

పాలోసి పెంచా ప్రతి భంగిమా పోగేసి ఉంచా పురుషోత్తమా
అమాంతం తెగిస్తే సమస్తం తమకేగా
కంగారు పెట్టే సింగారమా బంగారమంతా భద్రం సుమా
ప్రమాదం తెలిస్తే సరదాపడతావా
ఎన్నాళ్లీ గాలిలో తిరుగుడు ఇలా నా ఒళ్లో స్థిరపడే దారిచూడు
బాలమణీ సరే కానీ మరి పద చెల్లిస్తా ప్రతి బకాయీ
అవ్వాయి తువ్వాయీ ఖిలాడీ అబ్బాయీ

తెగ రెచ్చిపోకే పసి పిచ్చుకా నన్నాపలేదే నీ ఓపిక
పిడుగై పడనా వ్రతమే చెడినాక
చిర్రెత్తి వస్తే మగపుట్టుక సుకుమారమిస్తా సుఖపెట్టగా
ఒడిలో పడనా వరమే అడిగాక
కవ్వింతలెందుకే బాలికా మరీ పువ్వంటి సున్నితం కందిపోగా
చిచ్చౌతావో నువ్వే చిత్తౌతావో ఎటూ తేలందే ఇదేం బడాయీ
అవ్వాయి తువ్వాయీ ఖిలాడీ అబ్బాయీ
దాగీ దాగని సోకే బరువయీ ఆగీ ఆగని ఈడే ఇరుకయి
తాకీ తాకని చూపే చినుకయీ దూకీ దూకని ఊపే వరదైయి
ఏం చేస్తుందో ఎలా ముంచేస్తుందో
అయ్యో రామా అసలిదేం లడాయీ

పూల ఘుమ ఘుమ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీ ఆంజనేయం (2004)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: సిరి వెన్నెల
గానం: శ్రేయ గోషల్

పూల ఘుమ ఘుమ చేరని ఓ మూల ఊంటే ఎలా
తేనే మధురిమ చేదని ఆ మూతి ముడుపేంటలా
ప్రేమంటే పామని బెదరాలా
ధీమాగ తిరగర మగరాయడా
భామంటె చూడని వ్రతమేలా
పంతాలె చాలురా ప్రవరాఖ్యుడా
మారనే మారవా మారమే మానవా
మౌనివా మానువా తేల్చుకో మానవా
పూల ఘుమ ఘుమ చేరని ఓ మూల ఊంటే ఎలా
తేనే మధురిమ చేదని ఆ మూతి ముడుపేంటలా

చరణం: 1
చెలితీగకి ఆధారమై బంధమై అల్లుకో
దరికొచ్చి అరవిచ్చి అరవిందమయ్యే అందమే అందుకో
మునిపంటితో నా పెదవిపై మల్లెలే తుంచుకో
నా వాలుజడ చుట్టుకొని మొగలిరేకా నడుము నడిపించుకో
వయసులో పరవశం చూపుగా చేసుకో
సొగసులో పరిమళం శ్వాసగా తీసుకో
పూల ఘుమ ఘుమ చేరని ఓ మూల ఊంటే ఎలా
తేనే మధురిమ చేదని ఆ మూతి ముడుపేంటలా

చరణం: 2
ప్రతి ముద్దుతో ఉదయించనీ కొత్త పున్నాగనై
జత లీలలో అలసి మెత్తెక్కి పోనీ నిద్రగన్నేరునై
నీ గుండెపై ఒదిగుండనీ పొగడ పూదండనై
నీ కంటి కోనేట కొలువుండిపోనీ చెలిమి చెంగల్వనై
మోజులే జాజులై పూయనీ హాయినీ
తాపమే తుమ్మెదై తీయనీ తేనెనీ
పూల ఘుమ ఘుమ చేరని ఓ మూల ఊంటే ఎలా
తేనే మధురిమ చేదని ఆ మూతి ముడుపేంటలా
శ్లోకం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీ ఆంజనేయం
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: సిరి వెన్నెల
గానం: చిత్ర, కల్పన

శ్లోకం:
శ్రీ ఆంజనేయం 
ప్రసన్నాంజనేయం
శ్రీ ఆంజనేయం 
ప్రసన్నాంజనేయం
ప్రభాదివ్యకాయం 
ప్రకీర్తిప్రదాయం
ప్రభాదివ్యకాయం 
ప్రకీర్తిప్రదాయం
భజే వాయుపుత్రం 
భజే వాలగాత్రం 
భజే వాయుపుత్రం 
భజే వాలగాత్రం 
భజేహం పవిత్రం 
భజే సూర్యమిత్రం
భజేహం పవిత్రం 
భజే సూర్యమిత్రం
భజే రుద్రరూపం 
భజే బ్రహ్మతేజం
భజే రుద్రరూపం 
భజే బ్రహ్మతేజం
భజే బ్రహ్మతేజం
భజే బ్రహ్మతేజం
భజేహం భజేహం భజేహం భజేహం భజేహం భజేహం
భజేహం భజేహం భజేహం భజేహం భజేహం భజేహం
భజేహం భజేహం భజేహం భజేహం భజేహం భజేహం
భజేహం భజేహం భజేహం
తికమక మకతిక పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీ ఆంజనేయం
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: సిరి వెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు

తికమక మకతిక పరుగులు ఎటుకేసి
నడవరా నడవరా నలుగురితో కలిసి
శ్రీరామ చందురుణ్ణి కోవెల్లో ఖైదు చేసి
రాకాసి రావణుణ్ణి గుండెల్లో కొలువుచేసి
తలతిక్కల భక్తితో తైతక్కల మనిషీ
తైదిదితై దిదితై దిదితై
దిదితై దిదితై దిదితై
దిదితై దిదితై దిది
తికమక మకతిక పరుగులు ఎటుకేసి
నడవరా నరవరా నలుగురితో కలిసీ

చరణం: 1
వెతికే మజిలీ దొరికే దాకా
కష్టాలు నష్టాలు ఎన్నొచ్చినా క్షణమైన నిన్నాపునా
కట్టాలి నీలోన అన్వేషణ
కన్నీటిపై వంతెన
బెదురంటు లేని మది ఎదురుతిరిగి అడిగేనా
బదులంటూలేని ప్రశ్న లేదు లోకానా
నీ శోకమే శ్లోకమై పలికించరా మనిషీ
తై దిదితై దిదితై దిదితై
దిది తికమక మకతిక పరుగులు ఎటుకేసీ
నడవరా నడవరా నలుగురితో కలిసీ

చరణం: 2
అడివే ఐనా కడలే ఐనా
ధర్మాన్ని నడిపించు పాదాలకీ శిరసొంచి దారీయదా
అటువంటిపాదాలు పాదుకాకీ పట్టాభిషేకమే కదా
ఆ రామగాధ నువు రాసుకున్నదె కాదా
అది నేడు నీకు తగు దారి చూపనందా
ఆ అడుగులజాడలు చెరపొద్దురా మనిషీ
తై దిది తరికిటతోం
తత్తోం తికమక .... మకతిక
తికా మకా తిక తికమక మకతిక
పరుగులు ఎటుకేసి
నరవరా నడవరా నలుగురితో కలసీ.....
ఏ యోగమునుకోను పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీ ఆంజనేయం
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: సిరి వెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు

శ్రీఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం
ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తిప్రదాయం
భజేవాయుపుత్రం భజేవాలగాత్రం
భజేసూర్యమిత్రం భజేహం పవిత్రం
భజేరుద్రరూపం భజేబ్రహ్మ తేజం
భజేవజ్రదేహం భజేహం_భజేహం_ భజేహం

చరణం: 1
ఏ యోగమునుకోను నీతో వియోగం
ఏపుణ్యమనుకోను ఈ చేదు  జ్ణానం
తపస్సనుకోలేదు నీతోటి స్నేహం
మోక్షమనుకోలేను ఈ మహాశూన్యం
నేలపై నిలపక నెయ్యమై నడపక
చేరువై ఇంతగా చేయి విడిచేందుకా
అరచేత కడదాక నిలుపుకోలేవంటూ
నిజము తెలిపేందుకా గాలికొడుకా
ఇలా చూపేవు వేడుకా 

చరణం: 2
రామనామము తప్ప వేరేమి వినపడని
నీ చెవికెలా తాకె నా వెర్రికేక
నీ భక్తి యోగముద్రను భంగపరిచేనా
మట్టి ఒడిలీని ఈ గడ్డిపరక
అమ్మ ఇచ్చిన నాటి నమ్మకము మెచ్చి
అమృతపు నదిలాంటి కరుణలో ముంచి
ఈత తెలియని నాతో ఆడుతున్నావా
కోతి చే ష్టలు చేసి నవ్వుతున్నావా

చరణం: 3
కన్ను విడిచిన దృష్టి నిన్ను పోల్చేదెలా
గొంతు విడిచిన కేకనిన్ను చేరేదెలా
గుండెవిడిచిన శ్వాస నిన్ను వెతికేదెలా
నన్ను విడిచిన ఆశ నిన్ను పొందేదెలా
బతుకోపలేనంత బరువైన వరమాల
ఉరితాడుగా మెడనుయ్ వాలి
అణువంత నా ఉనికి అణిగేంతగా
తలను నిమిరే హనుమంత నీజాలి
నా చిన్ని బొమ్మవను భ్రమను చెరిపే తెలివి
బ్రహ్మవని తెలిపి బలిచేస్తే ఎలాగయా
నిలువునా నన్నిలా దహించే నీ దయ
నా కెందుకయ్యా ఓ ఆంజనేయా!
ఓ ఆంజనేయా ఓ ఆంజనేయా
ఓ ఆంజనేయా  ఓ ఆంజనేయా

Most Recent

Default