Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Luckkunnodu (2017)చిత్రం: లక్కున్నోడు (2017)
సంగీతం: ప్రవీణ్ లక్కరాజు, అచ్చు రాజమని
సాహిత్యం: జి. గీతా పోనిక్, శ్రీజో
గానం: అద్నాన్ సామీ, ప్రవీణ్ లక్కరాజు
నటీనటులు: మంచు విష్ణు, హన్షిక మొత్వాని
దర్శకత్వం: రాజ్ కిరణ్
నిర్మాత: యమ్.వి.వి.సత్యన్నారాయణ
విడుదల తేది: 26.01.2017

ఆ ఊరు వాడ మోగిపోయే నవ్వక మొకరా
ఒక్కరైన ఊరుకోరే ఇదేమి జాతర
మొక్కుకున్నా నే మొక్కుకున్నా
రాత మాత్రం మారుతుందా
టేస్ట్ నీకే టేస్ట్ పెగ్గు టేస్ట్ పాస్
మార్కులిచ్చే లైఫ్ లాగాలా
షి వాట్ ద ఎఫ్ రా

ఆ లక్ దేవతొచ్చి నిదర లేపుతుండగా
కర్మకాలి కళ్ళు కోమాలోకి జారేగా
నిచ్చెనెక్కుతుంటే పాము పక్కనుండేలా
నా దిమ్మ దిరిగే ట్విస్ట్ లేంటిలా
మా నాన్న తిట్లకానకట్ట వెయ్యలేనుగా
గింజుకుంటే చేతకాదు మారిపోముగా
ఆవగింజ సైజులో అదృష్టముండగా
అంబాని అల్లుడవ్వడం ఎలా హ
పేరుకేమో లక్కు ఉంది
కాని నాకే దక్కనంది
అందినట్టే చేతికంది అందకుండ
జారిపోయే లైఫ్ లాగాలా

షి వాట్ ద ఎఫ్ రా

నాకు పెద్ద కోరికంటు లేదుదేవుడా
మంచి లక్ నీడలాగ వెంటపెట్టరా
తెల్లవారే లోపు కింగ్ నయ్యేటట్టుగా
తదాస్తు అనక తూలిపోకురా
చెవిలో చెప్పే జ్యోష్యామంత జోకు కాదురా
రాహు కేతు తోటి నాకు సెల్ఫీలేంటిరా
చిటికేలోనే లైఫ్ లైన్ చక్కబెట్టావా
నువ్వు తలచుకుంటే దేనికే కదా
నీకు నాపై జాలి లేదా
వేరే రూటే మార్చరాదా
లక్కునంత దాచిపెట్టి కచ్చితంగ
తాట తీసే లైఫ్ లాగాలా

షి వాట్ ద ఎఫ్ రా
**********   *********  **********చిత్రం: లక్కున్నోడు (2017)
సంగీతం: ప్రవీణ్ లక్కరాజు, అచ్చు రాజమని
సాహిత్యం: జి. గీతా పోనిక్, శ్రీజో

ఆఁ ఐసలగావ్ ఐసలగావ్
దిల్పే లగావ్ జోర్సే లగావ్
బాబు సెగ తాకెనుగా
గుండెలపై దుంపతెగ
మిల్కీ స్కిన్ టోన్ పాప
మత్తెక్కించే షేప్ బాగా
రచ్చ రచ్చ లేపెనుగా
లాగుతుంటే లిప్పు తెగా
ఓయ్ ముందెనక చూడానిక
మిస్సు రెడీగున్నదిగా
బండినెక్కి స్పీడ్ పెంచి
దూసుకేల్తా డడ్డర డడ్డర డా

పప్ప పపర పపర పప (6)

నానా రకాలుగా నడుం తిప్పేశానంటే
గుండె ఒక్కోసారి బీటే మిస్సై పోతుందే
నిన్నే ఎలాగోలా నెగ్గాలంటే ఇట్టాగే
ఎగబడి కన్నేగీటి గిర్రా గిర్రా చుట్టాలే
కుదురే లేదనక పసిడి పాలపిట్ట
పదపద మంటూ ఇట్టా ముస్తాబయ్యిందే
అదిరే కోడి పెట్టా ముసుగే తీసేనటా
ఇప్పుడిక తాడో పేడో తేలేదేట్టాగే

పప్ప పపర పపర పప (6)

హే యారో యు మై హీరో
దిల్ సే జట్కా మారో
ఈ ప్యారి నీదే లేరో
రెచ్చే రేపే సైగల్ కరో
చూపే తుపాకిలో తూటా లాగ పేలిందే
నాలో అడో ఇడో సుర్రంటున్నా బాగుందే
హే పేలే పటాసుకి పైటే వేసినట్టుందే
పదమరి సరా సరా నిప్పే పుట్టించేద్దామే
దుడుకు దూకుడుకి దొరికేనే చిలికి
సరసర సిగ్గు ఎగ్గూ శివాలెత్తాయే
అసలే పూల బుట్టా అందుకే ముద్దులెట్టా
ఇకమరి అడ్డే తీసి ఆదాగించాలే

పప్ప పపర పపర పప (8)

Most Recent

Default