Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Ramabanam (2023)
చిత్రం: రామబాణం (2023)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్ 
నటీనటులు: గోపీచంద్, 
దర్శకత్వం: శ్రీవాస్ 
నిర్మాతలు: టి.జి.విశ్వప్రసాద్, వివేక్ కూచిబొట్ల
విడుదల తేది: 05.05.2023Songs List:ఐఫోన్ సేతిలో పట్టి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామబాణం (2023)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్ 
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: రామ్ మిర్యాల, మోహన భోగరాజు

ఐఫోన్ సేతిలో పట్టి
హై క్లాసు సెంటె కొట్టి
హై హీల్స్ చెప్పులు తొడిగి
తిక్క తిక్క బోతే ఉంటె
తిప్పుకుంటా పోత ఉంటె
నా పానం ఆగది పిల్లా
బెంగాలీ రసగుల్లా
నా పాణం ఆగడు పిల్లా
దివాలి కాకరపుల్ల

రోలెక్స్ ఘడి పెట్టి
రేబాన్ జోడు బెట్టి
రేమాండ్స్ సూట్ తొడిగి
రేంజ్ రోవర్లా వస్తా ఉంటె
రయ్యు రయ్యునా వస్తా ఉంటె
నా పానం ఆగదు పిలగో
తెర్సుకుంది గుండెలో గొడుగో
నా పానం ఆగదు పిలగో
తట్టుకైనది ఎలాగో పిలగో

నీ పిప్పరమెట్టె వొల్లే
సప్పరించి పోయే తిల్లే
బుర బుగ్గల్లే మెరుపల్లె
పెంచినాయే కరెంటు బిల్లే
నా బుజ్జి బంగారు కొండా
నీ పోలిక సల్లగుండా
పోరి సోకె నువ్వుల ఉండా
ఆడుకోరా గిల్లి దండా
నడుములో భూకంపాలు
సూపించదే రిక్టర్ స్కేలు
నాభి లోతు సుడి గుండాలు
నా పాణం నా పాణం
అరెరే నా పాణం ఆగది పిల్లో
బెంగాలీ రసగుల్లా
నా పాణం ఆగది పిల్లగో
తెర్సుకుంది గుండెలో గోడుగో
నా పాణం ఆగది పిల్లగో
తట్టుకునేది ఎలాగో

నువ్వు కస్సున సుత్తే సాలు
ఆడుతలే సెయ్యి కాలు
నీ ఒంపులో ఫెవికాలు
అత్తుకున్నాయి రెండు కళ్ళు
ఇది రింగు రింగు పిట్టా
నీ పైనే వాలిందిట్ఠా
అందాల ఆనకట్ట
తెంచుకోరా ఒంపు మిట్టా
ఏమున్నవే కోరమీను
నీ నవ్వే ఓ విటమిన్
నీ జల్లో నా జాస్మిన్
నేనయ్యి ఉంటా రావే నా జాను
నా పాణం ఆగది పిల్లో
బెంగాలీ రసగుల్లా
నా పాణం ఆగది పిల్లగో
తెర్సుకుంది గుండెలో గోడుగో
నా పాణం ఆగది పిల్లగో
తట్టుకునేది ఎలాగో
నా పానం ఆగది పిల్లా
బెంగాలీ రసగుల్లా
నా పాణం ఆగడు పిల్లా
దివాలి కాకరపుల్లదరువెయ్ రా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామబాణం (2023)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్ 
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: కృష్ణ తేజస్వి, చైత్ర అంబలపూడి

ఎప్పుడైతే ఆటంకమొస్తాదో ధర్మానికి
అప్పుడే నువ్వొస్తావయ్య సామీ ఈ భూమికి

కొత్త రూపం ఎత్తాలయ్య
సెడుని మట్టు పెట్టాలయ్యా
నమ్మినోళ్ళ కాపాడ రావయ్యా
నరసింహయ్య

గంగం గణగణ… గంగం గణగణ
గుండె జే గంట మోగింది గణగణ
జంజం జనజనా… జంజం జనజనా
ఆడె అడుగున అగ్గి పుట్టాలి అద్ధిరబన్న

నింగి హోరెత్తగా… కలవా కలవా
నేల శివమెత్తగా… గలబ గలబలేక
చిందు కోలాటాలు… చెక్క భజనల్లోనా
నీ ఒంట్లో నా ఒంట్లో… నరసన్న పూనాలిరా

ధరువెయ్ రా ధనా ధనా
చిందెయ్ రా చిన్న చిన్న
తకదిన్నా దిన్నా దిన్నా
పంబరేగేలా ఇయ్యాల చెయ్యాలి
పండగ, ఆ ఆ

ధనా ధనా ధరువెయ్ రా ధనా ధనా
చిందెయ్ రా చిన్న చిన్న
దిక్కులదిరెట్టు తిరనాల్ల
జరగాలి జోరుగా

గంగం గణగణ… గంగం గణగణ
గుండె జే గంట మోగింది గణగణ
జంజం జనజనా… జంజం జనజనా
ఆడె అడుగున అగ్గి పుట్టాలి అద్ధిరబన్న

సింగమంటి సిన్నవాడ
నీలో కంట బిరుసు ఉన్నదిరా
ఉన్న ఊరు నిన్ను చూసి
గుండె రొమ్ము చరుసుకున్నదిరా

దిష్టి తీసి హారతిచ్చి
ముద్దు మిటికలిరుసుకున్నదిరా ఆ ఆ
నీలాంటోడు ఉన్న చోటా
ఏ చీకు చింత ఉండదంటా

మనిషంటా ఒక్క సగం
మృగమంటా ఇంకో సగం
నరసన్నే చూపాడురా
మనలో ఉన్న గుణం

మంచి ఉంటే మంచిగుంటాం
రెచ్చగొడితే హెచ్చరిస్తాం
పడగెత్తే పాపపు మూకల
తోకలు కత్తిరిస్తాం

ధరువెయ్ రా ధనా ధనా
చిందెయ్ రా చిన్న చిన్న
తకదిన్నా దిన్నా దిన్నా
పంబరేగేలా ఇయ్యాల చెయ్యాలి
పండగ, ఆ ఆ

ధనా ధనా ధరువెయ్ రా ధనా ధనా
చిందెయ్ రా చిన్న చిన్న
దిక్కులదిరెట్టు తిరనాల్ల
జరగాలి జోరుగా

గంగం గణగణ… గంగం గణగణ
గుండె జే గంట మోగింది గణగణ
జంజం జనజనా… జంజం జనజనా
ఆడె అడుగున అగ్గి పుట్టాలి అద్ధిరబన్ననువ్వే నువ్వే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామబాణం (2023)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్ 
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: రితేష్ జి.రావు

మొదటిసారిగా మనసు పడి
వదలకుండ నీ వెంటపడి
మొదలయ్యింది నా గుండెల్లో
లవ్ మెలోడీ

ఓ పికాసో డావెన్సీ కలగలసీ
నీ శిల్పం కొలిచారా స్కెచ్చేసి
పిచ్చెక్కే మైకంలో నన్నే
నే మరచి మైమరిచి
నీ లోకంలో అడుగేస్తున్న
ఇక అన్నిటిని విడిచీ

నువ్వే నువ్వే నువ్వే
పూల గుత్తిలా కనిపిస్తావే
చురకత్తల్లే గుచ్చేసావే, ఏ

నువ్వే నువ్వే నువ్వే
తీపి మాటలే వినిపిస్తావే
తూటాలెన్నో పేల్చేసావే, హే

మొదటిసారిగా మనసు పడి
వదలకుండ నీ వెంటపడి
మొదలయ్యింది నా గుండెల్లో
లవ్ మెలోడీ
పికాసో డావెన్సీ కలగలసి
నీ శిల్పం కొలిచారా స్కెచ్చేసి

నువ్వే నువ్వే నువ్వే
పూల గుత్తిలా కనిపిస్తావే
చురకత్తల్లే గుచ్చేసావే, ఏ

నువ్వే నువ్వే నువ్వే
తీపి మాటలే వినిపిస్తావే
తూటాలెన్నో పేల్చేసావే, హే

ఓ ఫుల్ మూన్ రోజు నాకే
ఫోన్ కాల్ చేస్తోందే
తన వెన్నెల ఎక్కడ ఉందో
చెప్పమని అడిగిందే

కళ్ళముందె నువ్వున్నా
తనకి నే చెప్పనులే
కాలమంతా నీతోనే
కలలు కంటున్నాలే

నా మనసే మనసే మరి
నా మాట వినను అందే
తెలియని వరసే వరసే కలిసే
నన్నే కాదలివ్వమందే

షురువాయే దిల్ సే దిల్ సే, దిల్ సే
న్యూ రొమాన్స్ డాన్సే
ఇంతక ముందరెప్పుడు
ఇంత కొత్తగా లేదులే

నువ్వే నువ్వే నువ్వే
పూల గుత్తిలా కనిపిస్తావే
చురకత్తల్లే గుచ్చేసావే, ఏ

నువ్వే నువ్వే నువ్వే
తీపి మాటలే వినిపిస్తావే
తూటాలెన్నో పేల్చేసావే, హేవే 
మోనాలిసా మోనాలిసా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామబాణం (2023)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్ 
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: శ్రీ కృష్ణ, గీతామాధురి

కాళ్ళాగజ్జ కంకాళమ్మ
వేగుచుక్క వెలగ మొగ్గ
మొగ్గకాదు మోదుగ నీడ
నీడ కాదు నిమ్మల బావి
కాళ్ళాగజ్జ కంకాళమ్మ
వేగుచుక్క వెలగ మొగ్గ
మొగ్గకాదు మోదుగ నీడ
నీడ కాదు నిమ్మల బావి

మోనాలిసా మోనాలిసా
నడుమే నల్లపూస
చెవిలో చెప్పుకుందాం
నువ్వు నేను గుసగుస
హే మోనాలిసా మోనాలిసా
వయసే మిస మిస
ఇద్దరం పాడుకుందాం సరిగామపదనిస
కాదు కాదు అంటానా
కాదు కాదు అంటానా
రాను రాను అంటానా
ఈలా కొట్టి రమ్మంటే
గోడ దూకి వచ్చయినా
బొట్టు పెట్టి రమ్మంటే
పెట్టె సద్దుకొచ్చేయినా
నేనెట్టగుంటా తెరేబీనా
సరికొత్తగా మహా మత్తులో
పడిపోతిని కల్కత్తాలో కనులు చెదరగా
నాగమల్లి నాగమల్లి
నడిచే జుంకామల్లి
పట్టి పట్టి సుద్దామని
వచ్చేశానే మళ్ళి మళ్ళి
నాగమల్లి నాగమల్లి
నడిచే జుంకామల్లి
పట్టి పట్టి సుద్దామని
వచ్చేశానే మళ్ళి మళ్ళి
మోనాలిసా మోనాలిసా
వయసే మిస మిస
ఇద్దరం పాడుకుందాం సరిగామపదనిస

సిగ్గు ముంచుకొస్తాందిరా
మీద మీదకొస్తుంటే
అగ్గి పుట్టుకొస్తదిరా ఆవురావురంటుంటే
సిగ్గు ఎగ్గూ ఎందుకు లేదు
పక్కన పెట్టేదాం
ఈ అగ్గి మాన్తా సంగతి ఏంటో
ఇపుడు తేల్చేద్దాం
నిన్ను ఇంకా ఆపేదెట్టా
నిన్ను ఇంకా ఆపేదెట్టా
నన్ను నేను లాగేదెట్టా
గిల్లి గిల్లి గలాటకి ఎక్కాఏకి రా మరి
రా మరి రా మరి రా…
నాగమల్లి నాగమల్లి
నడిచే జుంకామల్లి
పట్టి పట్టి సుద్దామని
వచ్చేశానే మళ్ళి మళ్ళి
నాగమల్లి నాగమల్లి
నడిచే జుంకామల్లి
పట్టి పట్టి సుద్దామని
వచ్చేశానే మళ్ళి మళ్ళి

No comments

Most Recent

Default