Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Galipatalu (1974)
చిత్రం: గాలి పటాలు (1974)
సంగీతం: టి.చలపతిరావు 
సాహిత్యం: శ్రీ శ్రీ, ఆరుద్ర, దాశరథి, కొసరాజు రాఘవయ్య, ఆచార్య ఆత్రేయ
నటీనటులు: కృష్ణ, విజయ నిర్మల, మంజుల విజయ్ కుమార్ 
మాటలు: భమిడిపాటి రాధాకృష్ణ 
నిర్మాత, దర్శకత్వం: టి.ప్రకాశ రావు 
విడుదల తేది: 01.03.1974Songs List:ఈ జీవితాలు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాలి పటాలు (1974)
సంగీతం: టి. చలపతిరావు 
సాహిత్యం: శ్రీ శ్రీ 
గానం: మాధవపెద్ది సత్యం 

సాకి:
ఈ జీవితాలు ఎగ చేసిన గాలిపటాలు
కనిపించని చెయ్యేదో విసిరేసిన జాతకాలు

పల్లవి:
ఈ జీవితాలు ఎగరేసిన గాలిపటాలు
కనిపించని చెయ్యేదో విసిరేసిన జాతకాలు
ఈ జీవితాలు ఎగరేసిన గాలిపటాలు
కనిపించని చెయ్యేదో విసిరేసిన జాతకాలు

చరణం: 1
కన్నులులేని యీ చట్టానికి
చెవులున్న విధానరురా పామరుడా...
చేసిన నీ ప్రతిపాపానికి ఒక - శిక్ష కలదురా

చరణం: 2
దారితప్పి దిగజారిన బ్రతుకులు-
దారంతెగిన గాలిపటాలు
వేసెఅడుగు తీసేపరుగు-
చూసేవాడొకడున్నాడు -దేవుడున్నాడు

చరణం: 3
తెలుపు నలుపు చదరంగంలో 
మానవులంగా పావులురా
తెలిసి చేసినా తెలియకచేసిన
తప్పు ఒప్పుగా మారదురా - పామరుడా...
బావా బావా పన్నీరు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాలి పటాలు (1974)
సంగీతం: టి. చలపతిరావు 
సాహిత్యం: దాశరథి 
గానం: పి.సుశీల 

బావా బావా పన్నీరు
బావను పట్టీ తన్నేరు
చేసులోకి లాగేరు.
చెంపముద్ర వేసేరు

కొంకుచూపు చూడలేవు
కొంగుపటి లాగ లేవు-
గుబురు చాటుగా నాతో
ఊసులైన చెప్పకుంటే 
గుసగుసలే ఆడకుంటే 
పసుపురాసి కాటుక దిద్ది 
చీరెలు పెడతా లేవోయ్

ఉత్తరాలు రాయలేవు.
ఒక్కపాట పొడలేవు
చెరువుగటు పై వాతో
సుద్దులైన చెప్పకుంటె 
ముద్దులైన తీర్చకుంటె 
కొండమీద గుళ్లో నీకు
పెళ్ళిచేస్తా లేవోయ్

ఒంటరిగా వేగలేవు
తోడులేక సాగలేవు
జంట జంటగా నాతో 
సవ్వనైన నవ్వకుంటె 
కళ్ళతో కవ్వించకుంటే 
మెడలువంచి మూడుముళ్లు
నేనే వేస్తాలేవోయ్
తందానా నందాన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాలి పటాలు (1974)
సంగీతం: టి. చలపతిరావు 
సాహిత్యం: కొసరాజు రాఘవయ్య 
గానం: యస్.పి.బాలు, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి & బృందం 

తందానా నందాన అందాలా కథవేస్తే
దమ్ముంటే విప్పాలోయ్ 
అకాశముందన్నారు అవునో కాదో చెప్పాలోయ్

తందానా నందాన అందాలా కథవేస్తే
సైయ్యంటూ విప్పేస్తా దమ్మేంటో చూపిస్తా

ఒక్కరు తిరుగుతు వుంటారు 
ఒక్కరు తోడుగ వుంటారు
వచ్చినపని సాధించి 
ఇద్దరు ఒక్కచోటికే వెళతారు

ప్రతియింటిలోనే వారుంటారు
ఇద్దరు ఒద్దికగావుంటారు 
అవసరమైతే కదిలొస్తారు 
అందరికి పనికివస్తారు

ఎవరోకారండీ వారు తిరగలిగారండి

తిరుగుతు పప్పులు చెప్తారండి

కళ్లులేని ఒక కబోది 
కాల్లులేని ఒక కుంటోడు
ముక్కుమాత్రమే వుందండి 
మూడులోకములు తిరిగేనండి 
ఎవరండి వారేంపని చేస్తారు ?

తోడులేనిదే నడవరు తాడులేనిదే కధలరు
పిల్లల చేతిలో కీలుబొమ్మ 
వల్ల విస్తాడే ముద్దులగుమ్మ 
ఎవరోకాదండి రింగులు తిరిగే బొంగరమండి

ముగ్గురు కన్నెలు వున్నారు ముచ్చటగా ఒకటయ్యారు
ముగ్గురుకలసి ఒక్క మగనితో తలవాకిట రమియిస్తారు.
ఎవరండీ వారు వారేంపని చేసారు ?

నల్ల తెల్లని కన్నెలిద్దరు పచ్చపచ్చని పడతి ఒక్కరు
ముగ్గురు ఒకటే మన పెదవుల పై ముద్రలు వేసిపోతారు
ఎవరండి వారు.....?
తాంబూలంగారూ వారు తమాష చేస్తుంటారు

రంపపుకోరలువున్నవిగాని 
రాక్షసజాతికి చెందరు వారు
ఎవరు ?
పులి... నంది... సింహం
ఆ కాదు... కాదు ... కాదు

చీరెలు చూస్తే ఎంతో ప్రేమ 
చిక్కితె మాత్రం దుమా దుమా 
ఎవరు ?
చీమ్మలు ... బొద్దింక
కాదు.... కాదు

పాతాళంలోకాపురమున్నా
భూతలమ్ము పై విహరిస్తారు
పాము... నక్క
కాదు ... కాదు... హేయ్
ఎవరో కారండీ వారు
ఎలుక బావగారు....

అరెరే... ఓ చిలకమ్మా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాలి పటాలు (1974)
సంగీతం: టి. చలపతిరావు 
సాహిత్యం: కొసరాజు రాఘవయ్య 
గానం: యస్.పి.బాలు

అరెరే... ఓ చిలకమ్మా
పొంచివుంది గండుపిల్లి కాచుకో చూచుకో
అరెరే .. ఓ చిలకమ్మా- అందాలా చిలకమ్మా

పొంచివుంది గండుపిల్లి కాచుకో చూచుకో
దెబ్బ కాచుకో- చూచుకో

మంచినీళ్ళ బావికాడ–నీళ్లుతోడే చిన్నదాన
కోరలున్న కోడెనాగు బుసలు కొట్టుతూ వున్నాది 
బుసలు కొట్టుతూ వున్నాది . విషము చెక్కుతున్నాది 
పడగలిప్పి అడుతోని కాచుకో
కాచుకొ—చూచుకో

సంగనాచి నక్కతోడు దొంగలాగా నొక్కినాడే
సందుజూచీ కళ్ళుమూసీ పందికేసి నొక్కుతాడే
ఒంటిదాన్ని నిన్నుజూచి - వెంట వెంట బడతాడు.
ఎంత కైన చాలినోడు కాచుకో
చూచుకో కాచుకో
దెబ్బకాచుకో- చూచుకో
నీ కన్నులునను కవ్విస్తే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాలి పటాలు (1974)
సంగీతం: టి. చలపతిరావు 
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: పి.సుశీల & బృందం 

హేయ్ .. హేదు. ... హేయ... హేయ్ ... య... హేయ్ ...
లలల్ల లలల్ల లలల్ల  లలల్ల ఇలా ఇలా 
నీ కన్నులునను కవ్విస్తే నీ పెదవులు నాశందిస్తే 
నీ చేతులు నను పెనవేస్తే
హెయ్...అబ్బో అబ్బో అబ్బో  ఆగలేనురా 
అమ్మె అమ్మొ అమ్మొ తాళలేనురా 
చేరుకొమ్మండ
నా చిలిపివయసు చెలరేగి నిన్ను జత చేరుకోమందిరా 
నా జిలుగు పైట అందాలు చిలుకుతు కులుకుతుందిరా 
కరిగే రేయి పెరిగే హాయి కైపేదో రేపిందిరా 

బుగ్గమీద చిటికేసిచూడు పులకించి పోయేవురా 
నా నడుముమీద చేయి వేసి చూడు సుడితిరిగిపోయేవురా 
జతగా కలిసి జగమే మరచి సరసాల తేలాలిరా
భోజనకాలే హరినామస్మరణా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాలి పటాలు (1974)
సంగీతం: టి. చలపతిరావు 
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: మాధవపెద్ది పత్యం, వినోద్ కుమార్, బృందం

భోజనకాలే హరినామస్మరణా గోవిందా గోవిందా
గోవింద అనరా గోపాల అనరా
అనుకుంటే అంతా మాయరా నరుడా,
అంతా మాయరా
విన కుంటె నీదే ఖర్మరా నరుడా నీదే ఖర్మరా 
దొరలంతా గజ దొంగల్లా దోచుకుతింటే
దొంగలేమొ దొరబాబుల్లా తిరుగుతువుంటే 
దొరలు ఎవరో దొంగలు ఎవరో
తెలుసుకుంకె వారే వీరు ఏరే వారు 
అంతా ఒకటేరా
పులి వేటకు వచ్చిన బంటుపిల్లిని కొట్టి
ఆ బంకు కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టి 
దిక్కులుచూచి ఏమిటిలాబం... ?
తెలుసుకుంటె పిల్లి చెబ్బులి ఎలుకా ఏనుగు
అంతా ఒకటేరా

గుడికట్టి పూజలు చేసే దానుడు ఒకడు
గుడిని లింగాన్నీ మింగే త్రాస్టుడు ఒకడు

ఇదికళికాలం మాయాజాలం
తెలుసుకుంటె తెలుపూ నలుపూ
తీపి చేదూ అంతా ఒకటేరా

మనిషికి మాత్రం వసంతమన్నది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాలి పటాలు (1974)
సంగీతం: టి. చలపతిరావు 
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం: రామకృష్ణ దాసు 

సాకీ :
మానుమరల చిగురిస్తుంది 
చేను మళ్ళీ మొలకేస్తుంది 
మనిషికి మాత్రం వసంతమన్నది 
లేదని తొలిరాసిందెవరు ?

అది లేదని వెలి వేసిందెవరు చెలి ఓ చెలీ 
వయసు సొగసూ వంతులేసుకుని
మనసును కసిగా తరిమినవి
తోడులేని నీ దోరవయసులో
వేడివూడ్పులే ఎగసినవి

కన్నీళ్ళకు అరేనా నీలో తాపం 
ఎన్నాళ్ళమ్మ ఎన్నేళ్ళమ్మా నీకి శాపం? 
అద్దంలో నీ నీడే నిన్ను హేళన చేసింది 
అందం నేనెందుకు నీకని నిలదీసడిగింది
పురుషుడు కటినకాశి
అతనితో తీసెయ్యాలి
అతనికిముందే పెట్టిన పూలు
ఎందుకు మానాలి ఎందుకు మానాలి ? ? 
ఎన్నాళ్ళు వేచేనురా నీకై పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాలి పటాలు (1974)
సంగీతం: టి. చలపతిరావు 
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్. జానకి 

ఎన్నాళ్ళు వేచేనురా నీకై 
ఎన్నాళ్ళు వేచేనురా
నీవు రావాలని నిన్ను చూడాలని 
ఎన్ని దేవతల కొలిచారా 
నీకై ఎన్నాళ్ళు వేచేనురా... 

ఏ చిరుగాలి సాగినా
ఏ చిగురాకు వూగినా
ఏ రామచిలుకా పలికినా 
ఏ కలకోకిల పాడినా
నీ పలుకులని నీ పిలువులని
ఉలికి ఉలికి తలవాకిట నిలచి 

ఏ పనిలో దాగున్నావో 
ఏ వలలో చిక్కుకున్నావో 
ఏ తోడు లేదనుకున్నానో 
ఎంతగా కుములుతున్నానో 
నీ సాఖ్యమే నా సర్వమని
తలచి తలచి నీ దారికాచి 


No comments

Most Recent

Default